Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau amhreswyl
None
MesurMesur[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Gwerth y trafodiadYn gyffredinol, gwerth y trafodiad yw pris prynu\'r eiddo neu\'r eitem tir.  Mae\'r bandiau\'n wahanol ar gyfer pryniannau preswyl ac amhreswyl, gan adlewyrchu\'r gwahanol fandiau treth ar gyfer pob math o drafodiad.  Felly nid yw\'n bosibl cyflwyno gwerth trafodiad ar gyfer cyfanswm y ddau fath o drafodiad.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Gwerth y trafodiad 1
-
Gwerth y trafodiad 2
[Lleihau]Cyfnod amserDangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a\'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad sy\’n gymwys am ad-daliad cyfradd uwch i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda\'r ôl-ddodiad \'hyd yn hyn.\'[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyfnod amser 1
-
-
Cyfnod amser 2
[Lleihau]CyfanswmMae cyfrifiadau\'n cynnwys y trafodiadau preswyl i gyd, ynghyd â thrafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y trafodiadau amhreswyl hynny sydd ag elfen rent ond heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\'r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhentu pob trafodiad preswyl ac amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl ac mae\'r cyfansymiau a gyflwynir yma\'n cynnwys elfennau prynu trafodiadau amhreswyl yn unig ynghyd â thrafodiadau preswyl.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswmMae cyfrifiadau\'n cynnwys y trafodiadau preswyl i gyd, ynghyd â thrafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y trafodiadau amhreswyl hynny sydd ag elfen rent ond heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\'r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhentu pob trafodiad preswyl ac amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl ac mae\'r cyfansymiau a gyflwynir yma\'n cynnwys elfennau prynu trafodiadau amhreswyl yn unig ynghyd â thrafodiadau preswyl.
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm preswyl[Lleihau]Cyfanswm amhreswyl Mae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\'r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhentu pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm amhreswyl Mae cyfrifiadau\'n cynnwys trafodiadau amhreswyl sydd ag elfen brynu ac elfen rent, ond er mwyn osgoi cyfrif ddwywaith, dim ond y rhai hynny sydd ag elfen rent heb elfen brynu a ychwanegir at y rhai sydd ag elfen brynu yn y cyfansymiau.  Mae\'r dreth sy\'n ddyledus yn cynnwys treth sy\'n gysylltiedig ag elfennau prynu a rhentu pob trafodiad amhreswyl.  Ni ddylid cyfansymio ystadegau gwerth ar gyfer elfennau prynu a rhentu ar wahân trafodiadau amhreswyl a dim ond yr elfennau prynu sydd wedi\'u cynnwys yn y cyfansymiau a gyflwynir yma.[Lleihau]Gwerth rhent amhreswyl (cyfanswm)Cliciwch yma i ddidoliGwerth rhent amhreswyl (cyfanswm)
Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl hyd a gan gynnwys £150,000Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl £150,001 i £250,000Cliciwch yma i ddidoliAmhreswyl £250,001 i £1mCliciwch yma i ddidoliAmhreswyl mwy nag £1mCliciwch yma i ddidoliGwerth rhent amhreswyl (dim elfen brynu)Cliciwch yma i ddidoliGwerth rhent amhreswyl (elfen brynu)
[Lleihau]2018-19148.00.10.412.649.673.19.90.510.5221.1
2018-19[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2018-1931.6~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.12.810.015.52.50.12.647.1
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2018-1941.3~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.111.517.73.00.13.058.9
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2018-1944.0~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.713.719.62.00.12.163.6
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2018-1931.1~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.014.420.32.5*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)2.851.5
[Lleihau]2019-20161.90.20.412.443.168.411.11.312.4230.2
2019-20[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2019-2035.0~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.12.86.714.14.50.14.649.2
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2019-2044.1~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.211.617.02.00.12.161.0
[Ehangu]Hydref i Rhagfyr 2019-2045.6~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.513.720.22.80.22.965.9
[Ehangu]Ionawr i Mawrth 2019-2037.1*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.12.911.117.01.81.02.854.1
[Lleihau]2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.118.40.10.27.928.340.94.00.44.4159.3
2020-21 (hyd yn hyn)  Dim ond y flwyddyn hyd yn hyn a gynrychiolir yma.[Ehangu]Ebrill i Mehefin 2020-2117.7~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.11.46.78.80.7~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.726.5
[Ehangu]Gorffennaf i Medi 2020-2129.6~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.12.26.510.31.5~Represents a value which rounds to zero, but is not zero1.539.9
[Lleihau]Hydref i Rhagfyr 2020-2156.5~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.13.513.218.61.40.41.875.1
Hydref i Rhagfyr 2020-21Hydref 2020-2116.9~Represents a value which rounds to zero, but is not zero~Represents a value which rounds to zero, but is not zero1.24.15.80.3*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.522.8
Tachwedd 2020-2117.8~Represents a value which rounds to zero, but is not zero~Represents a value which rounds to zero, but is not zero1.03.24.60.4~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.422.4
Rhagfyr 2020-2121.8~Represents a value which rounds to zero, but is not zero~Represents a value which rounds to zero, but is not zero1.35.88.20.8*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)1.029.9
[Ehangu]Ionawr 2020-2114.7*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)~Represents a value which rounds to zero, but is not zero0.81.93.10.4*Represents a value that has been suppressed as it is not sufficiently large to present, or the tax due for a small number of transactions contributes to the majority of the cell value (dominance)0.417.8

Metadata

Teitl

Ystadegau'r Dreth Trafodiadau Tir, yn ôl math o drafodiad, gwerth y trafodiad, mesur a dyddiad dod i rym

Diweddariad diwethaf

19 Chwefror 2021 19 Chwefror 2021

Diweddariad nesaf

19 Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi

Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1

Ffurflenni Treth Trafodiadau Tir, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost

data@acc.llyw.cymru

Dynodiad

Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ar 1 Ebrill 2018, cafodd Treth Dir y Dreth Stamp ei disodli gan y Dreth Trafodiadau Tir (TTT) ar eiddo preswyl ac amhreswyl a buddiannau tir sy’n cael eu prynu yng Nghymru. Mae cyfraddau treth a bandiau treth TTT yn amrywio yn ôl y math o drafodiad.

Rhaid i drethdalwyr hysbysu’r Awdurdod am bob trafodiad tir sydd â gwerth uwch na £40,000. Ceir amgylchiadau hefyd lle nad yw rhai trafodiadau les penodol yn hysbysadwy os ydynt yn para am lai na 7 mlynedd. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y dyddiad dod i rym i gyflwyno a thalu'r ffurflen.

Mae'r set ddata hon yn cynnwys amcangyfrifon o drafodiadau hysbysadwy TTT a dderbyniwyd gan yr Awdurdod erbyn diwedd 15 Chwefror 2021.

Dylai'r data yn y datganiad hwn gael ei ystyried yng nghyd-destun yr achosion o coronafeirws (COVID-19). Cafodd hyn effaith sylweddol ar nifer y trafodiadau eiddo a'r dreth a oedd yn ddyledus yn ystod hanner cyntaf 2020-21. Felly mae'n effeithio ar y cymariaethau a wnaed rhwng y cyfnod hwn a'r un cyfnod yn 2019-20.

Arweiniodd y cyfnod clo cenedlaethol a osodwyd ar 23 Mawrth 2020 at gau'r farchnad dai gan mwyaf hyd nes iddi gael ei hailagor yn rhannol ar 22 Mehefin. Yr adeg hynny, gellid mynd i weld tai os oedd yr eiddo’n wag, ynghyd â symud ty os oedd y gwerthiant wedi’i gytuno ond heb ei gwblhau eto. Yna agorwyd y farchnad yn llawnach ar 27 Gorffennaf i gyd-fynd â newid yng nghyfradd y Dreth Trafodiadau Tir ar y dyddiad hwn, sy’n weithredol hyd at 31 Mawrth 2021. Er bod rhai cloeon lleol pellach wedi’u gweithredu yn ystod y cyfnod yr adroddir arno yn y datganiad hwn (diwedd Rhagfyr 2020), fe ymddengys mai dim ond effaith fach a gafodd y rhain ar nifer y trafodiadau a'r adferiad y cyfeiriwyd ato yn y datganiad ystadegol.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- y math o drafodiad: preswyl (gan gynnwys is-gategorïau ar gyfer trafodiadau prif gyfradd a chyfradd uwch), amhreswyl
- gwerth y trafodiad: gwerthoedd wedi’u dosbarthu i'r bandiau gwahanol y codir gwahanol gyfraddau ar eu cyfer
- mesur: nifer y trafodiadau, treth yn ddyledus, gwerth yr eiddo a drethwyd
- dyddiad dod i rym (mis, chwarter a blwyddyn)

Ar gyfer rhai trafodiadau ni allwn ddarparu unrhyw fanylion heblaw cyfanswm y dreth sy'n ddyledus yn y flwyddyn, gan fod perygl o ddatgelu manylion y trafodiadau unigol. Felly, mae trafodiadau hyn wedi'u hepgor o bob dadansoddiadau a chânt eu crynhoi yma yn lle hynny: https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Taxes-devolved-to-Wales/Land-Transaction-Tax/landtransactiontaxstatistics-tax-due-including-transactions-restricted-detail

Noder oherwydd bod y bandiau gwerth yn wahanol ar gyfer trafodiadau preswyl ac amhreswyl ac felly nad oes dadansoddiad band dichonol ar gyfer y cyfanswm o’r ddau.

Sylwer hefyd, pan ganiateir les amhreswyl newydd, gall fod elfen brynu ac elfen rent ynddi. Mae'r elfennau rhent yn gysyniad gwahanol, a ddangosir ar wahân, ac ni chânt eu cynnwys yn y cyfansymiau amhreswyl neu’r cyfansymiau cyflawn (sy'n adlewyrchu'r elfennau prynu yn unig).


Casgliad data a dull cyfrifo

Gweler y dolenni

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

Dangosir y data yn ôl y mis, y chwarter ariannol (chwarter 1 yw Ebrill i Fehefin) a'r flwyddyn ariannol (Ebrill i Fawrth) pan ddaeth y trafodiad i rym. Pan fydd rhan o chwarteri a blynyddoedd yn cael ei dangos, caiff y rhain eu nodi gyda'r ôl-ddodiad "hyd yn hyn".

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu TTT, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 10 trafodiad agosaf, i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus, ac i’r £1 miliwn agosaf ar gyfer gwerth yr eiddo sy'n cael ei drethu.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn cael eu diwygio'n rheolaidd ac mae'r gwerthoedd ar gyfer y cyfnod diweddaraf yn rhai dros dro. Wrth ffeilio ffurflen TTT, bydd gan y sefydliad sy'n talu'r ffurflen dreth 30 diwrnod ar ôl y ‘dyddiad dod i rym’ i gyflwyno a thalu'r ffurflen. Y dyddiad dod i rym yw’r dyddiad pan fydd y dreth yn dod yn daladwy, fel arfer pan fydd trafodiad ar eiddo yn cael ei gwblhau. Felly, mae'n debygol y caiff trafodiadau TTT sy'n ymwneud â'r mis diweddaraf eu ffeilio yn ystod y mis canlynol. Gweler y dolenni am ddadansoddiad o’r diwygiadau hyn.

Gall y gwerthoedd ar gyfer cyfnodau cynharach gael eu diwygio am nifer o flynyddoedd. Gellir diwygio trafodiadau am amryw o resymau ac mae'r ystadegau'n cael eu diwygio bob mis er mwyn adlewyrchu newidiadau i drafodiadau. Bydd hyn, yn enwedig, o ganlyniad i ad-daliadau cyfraddau uwch. Pan fydd ad-daliad TTT preswyl cyfraddau uwch yn cael ei hawlio, mae'r trafodiad gwreiddiol yn cael ei ddiwygio i drafodiad TTT preswyl prif gyfradd. Mae gan y trethdalwr hyd at dair blynedd i werthu ei brif breswylfa flaenorol a hawlio ad-daliad."

Ansawdd ystadegol

Gweler y dolenni

Allweddeiriau

Treth Trafodiadau Tir; Treth