Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn ôl cyfnod adrodd, cyfradd treth a mesur
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Cyfradd treth[Hidlo]
-
Cyfradd treth 1
[Lleihau]Cyfnod adrodd[Hidlo]
-
-
Cyfnod adrodd 1
[Lleihau]Pwysau a waredwyd ('000 tunnell)[Lleihau]Treth yn ddyledus (£ miliwn)
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoliCyfradd isCliciwch yma i ddidoliCyfradd safonolCliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgowntCliciwch yma i ddidoliCyfradd isCliciwch yma i ddidoliCyfradd safonolCliciwch yma i ddidoliRhyddhad neu ddisgownt
[Lleihau]2018-195624833831,4281.643.00.944.6
2018-19Ebrill i Mehefin 2018-19147125883600.411.20.211.6
Gorffennaf i Medi 2018-19129149883660.413.30.213.6
Hydref i Rhagfyr 2018-191481091113680.49.70.310.1
Ionawr i Mawrth 2018-19138100963340.48.90.29.3
[Lleihau]2019-204283941419621.235.90.337.1
2019-20Ebrill i Mehefin 2019-20106110322480.310.00.110.3
Gorffennaf i Medi 2019-20139116232770.410.5~10.9
Hydref i Rhagfyr 2019-209580312060.37.30.17.6
Ionawr i Mawrth 2019-208888552310.38.00.18.3

Metadata

Teitl
Ystadegau'r Dreth Gwarediadau Tirlenwi, yn ôl cyfradd treth, mesur a cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Diweddariad diwethaf
21 Mai 2020 21 Mai 2020

Diweddariad nesaf
20 Awst 2020

Sefydliad cyhoeddi
Awdurdod Cyllid Cymru

Ffynhonnell 1
Ffurflenni Treth Gwarediadau Tirlenwi, Awdurdod Cyllid Cymru

Cyswllt ebost
data@acc.llyw.cymru

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
O 1 Ebrill 2018, disodlwyd y Dreth Tirlenwi yng Nghymru gan Dreth Gwarediadau Tirlenwi a chaiff ei chasglu a’i rheoli gan yr Awdurdod, yr awdurdod treth newydd ar gyfer Cymru.

Derbyniodd Deddf Treth Gwarediadau Tirlenwi (Cymru) 2017 Gydsyniad Brenhinol ar 7 Medi 2017. Fel Treth Tirlenwi, mae Treth Gwarediadau Tirlenwi yn dreth ar waredu gwastraff i dirlenwi a chodir y dreth yn ôl pwysau. Mae’n daladwy gan weithredwyr safleoedd tirlenwi, sy’n trosglwyddo’r costau hyn i weithredwyr gwastraff eraill drwy eu ffi glwyd. Mae'r dreth yn cymell dargyfeirio gwastraff o safleoedd tirlenwi i ddulliau eraill llai niweidiol o reoli gwastraff fel ailgylchu a llosgi.

Mae pob gweithredwr safle tirlenwi yn cytuno ar gyfnod cyfrifyddu gyda’r Awdurdod ar gyfer dychwelyd ffurflen Treth Gwarediadau Tir, y mae’n rhaid iddi gael ei derbyn erbyn diwrnod gwaith olaf y mis yn dilyn diwedd y cyfnod cyfrifyddu.

Mae'r set ddata’n cynnwys dadansoddiad fesul:
- cyfradd treth: cyfradd safonol, cyfradd is, a gwastraff rhyddhad neu ddisgownt
- mesur: treth yn ddyledus a phwysau a waredwyd
- cyfnod adrodd (blwyddyn a chwarter)

Mae gwastraff rhyddhad neu ddisgownt yn cynnwys pwysau dwr a dynnwyd o wastraff a waredwyd, ar gyfradd sero, a phwysau’r holl wastraff sy’n destun unrhyw ryddhad Treth Gwarediadau Tirlenwi. Y dreth sy'n ddyledus yw'r gostyngiad mewn treth o ganlyniad i'r ceisiadau am ryddhad. Nid yw'r swm yn cynnwys unrhyw elfen am ddisgownt dwr, nad yw’n cael ei drethu.

Nid yw'r tabl yn cynnwys nifer fach o ddiwygiadau i ffurflenni treth a dderbyniwyd gennym. Mae hyn oherwydd ein bod yn asesu'r risg o ddatgelu gwybodaeth am drethdalwr unigol.


Casgliad data a dull cyfrifo
See weblinks

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
Mae amcangyfrifon chwarterol a blynyddol yn cynnwys, yn seiliedig ar y cyfnod cyfrifyddu o dri mis diweddaraf ar gyfer pob gweithredwr safle tirlenwi.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae'r ystadegau hyn wedi'u sefydlu er mwyn bodloni gofyniad uniongyrchol y defnyddiwr am ddata ar weithredu Treth Gwarediadau Tirlenwi, wedi sefydlu'r Awdurdod. Mae ein defnyddwyr allweddol yn gydweithwyr o Drysorlys Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, ac awdurdodau treth eraill yn y Deyrnas Unedig.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Caiff y gwerthoedd yn y set ddata hon eu talgrynnu i'r 1,000 tunnell agosaf ac i’r £0.1 miliwn agosaf o ran treth sy’n ddyledus.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data yn yr un datganiad yn un dros dro ar hyn o bryd a gallai gael ei ddiwygio mewn datganiadau yn y dyfodol i roi cyfrif am ddiweddariadau i ffurflenni, er enghraifft yn dilyn gwiriadau lliniaru ac adfer arferol a wneir gan Awdurdod Cyllid Cymru.

Ansawdd ystadegol
Gweler y dolenni

Allweddeiriau
Treth Gwarediadau Tirlenwi; Treth