Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd Ffyrdd A (Km), fesul math o ffordd ac awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlo]
-
Math o gerbytffordd 1
[Lleihau]Cyflymder y ffordd[Hidlo]
-
Cyflymder y ffordd 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTraffordd[Lleihau]Cyfanswm (gan gynnwys Traffyrdd)
[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A
[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd
[Lleihau]Ffordd ddeuol[Lleihau]Ffordd unffrwd[Lleihau]Ffordd ddeuol[Lleihau]Ffordd unffrwd
[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder
Cliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefol
[Lleihau]Cyfanswm Cymru399.0222.3402.72,647.35,003.18,275.310.21,041.2477.33,200.04,728.752,187.3103,724.8
Cyfanswm CymruYnys Môn0.00.00.083.8352.4436.20.998.34.85.1109.11,667.73,665.2
Gwynedd0.00.00.0214.5777.0991.50.047.441.1561.3649.83,962.68,798.6
Conwy0.026.10.0127.0196.8349.80.0101.457.3213.0371.72,356.35,062.3
Sir Ddinbych0.00.016.889.1313.5419.40.043.521.6151.2216.31,864.64,466.2
Sir y Flint0.08.153.7184.2210.0456.00.0111.96.624.6143.12,027.33,647.9
Wrecsam0.08.122.884.0215.1330.00.056.11.834.292.11,548.03,509.1
Powys0.00.00.090.0624.5714.50.021.3120.01,150.41,291.76,378.616,503.3
Ceredigion0.00.00.0103.2371.7474.90.01.291.2249.9342.32,475.76,791.7
Sir Benfro0.01.20.0157.5322.2480.91.82.158.2297.9360.03,268.77,771.0
Sir Gaerfyrddin14.17.83.3263.8474.0749.01.8139.858.8239.4439.84,799.110,809.0
Abertawe46.253.715.3135.6102.3306.90.00.00.00.00.02,320.13,317.2
Castell-nedd Port Talbot55.522.229.4176.7125.7354.00.974.70.00.075.61,783.72,561.6
Pen-y-bont ar Ogwr53.78.450.1148.5105.0312.00.00.00.00.00.01,610.22,339.2
Bro Morgannwg10.82.112.062.1145.5221.70.00.00.00.00.01,775.33,104.3
Caerdydd49.537.475.4131.825.8270.40.019.50.04.824.32,637.23,346.0
Rhondda Cynon Taf29.18.421.0219.9246.9496.20.065.10.021.987.02,756.03,938.3
Merthyr Tudful0.02.70.063.916.282.80.957.60.051.3109.8666.01,004.2
Caerffili0.03.351.687.9147.0289.80.013.50.00.013.52,566.23,520.0
Blaenau Gwent0.00.00.075.255.2130.40.00.00.028.828.81,024.51,386.5
Tor-faen0.06.33.942.326.478.93.938.10.00.042.0939.51,365.2
Sir Fynwy64.50.03.344.7128.1176.10.0129.315.9160.2305.42,517.14,827.5
Casnewydd75.626.444.161.521.9153.90.020.40.06.026.41,243.01,990.6

Metadata

Teitl
hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Mai 2018 Mai 2018

Diweddariad nesaf
Mai 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Ansawdd ystadegol
Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.

Allweddeiriau
Road Length M4