Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd Ffyrdd A (Km), fesul math o ffordd ac awdurdod lleol
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlo]
-
Math o gerbytffordd 1
[Lleihau]Cyflymder y ffordd[Hidlo]
-
Cyflymder y ffordd 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd B ac C[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A
[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd
[Lleihau]Ffordd ddeuol[Lleihau]Ffordd unffrwd[Lleihau]Ffordd ddeuol[Lleihau]Ffordd unffrwd
[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymder
Cliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefolCliciwch yma i ddidoliTrefolCliciwch yma i ddidoliHeb fod yn drefol
[Lleihau]Cyfanswm Cymru134.876.4134.1889.41,673.02,773.03.4347.1158.41,066.71,575.612,861.017,509.134,718.634,853.4
Cyfanswm CymruYnys Môn0.00.00.028.1117.5145.50.332.81.61.736.4484.4558.01,224.31,224.3
Gwynedd0.00.00.071.5259.0330.50.015.813.7187.1216.61,064.91,321.72,933.72,933.7
Conwy0.08.70.042.465.9117.00.033.819.171.0123.9660.6787.21,688.71,688.7
Sir Ddinbych0.00.05.629.7104.5139.80.014.57.250.472.1655.3623.41,490.61,490.6
Sir y Flint0.02.717.961.470.0152.00.037.32.28.247.7340.5682.31,222.51,222.5
Wrecsam0.02.77.628.071.7110.00.018.70.611.430.7513.0518.91,172.61,172.6
Powys0.00.00.034.4208.2242.60.07.139.3383.5429.92,708.22,126.85,507.55,507.5
Ceredigion0.00.00.034.4123.9158.30.00.430.483.3114.11,166.6826.12,265.12,265.1
Sir Benfro0.00.40.052.5107.4160.30.60.719.499.3120.01,220.51,096.12,596.92,596.9
Sir Gaerfyrddin4.92.71.187.7158.1249.60.646.619.679.8146.61,615.31,617.13,628.63,633.5
Abertawe15.317.95.152.826.5102.30.00.00.00.00.0231.2774.71,108.21,123.5
Castell-nedd Port Talbot18.67.49.858.941.9118.00.324.90.00.025.2116.1597.9857.2875.8
Pen-y-bont ar Ogwr17.82.816.749.535.0104.00.00.00.00.00.0139.0541.9784.9802.7
Bro Morgannwg3.60.74.020.748.573.90.00.00.00.00.0369.1591.91,034.91,038.5
Caerdydd16.614.725.043.88.792.20.06.50.01.68.1138.3882.11,120.71,137.3
Rhondda Cynon Taf9.72.87.073.382.3165.40.021.70.07.329.0199.7924.61,318.71,328.4
Merthyr Tudful0.00.90.021.35.427.60.319.20.017.136.651.2222.0337.4337.4
Caerffili0.01.117.229.349.096.60.04.50.00.04.5217.2857.91,176.31,176.3
Blaenau Gwent0.00.00.020.230.851.00.00.00.09.69.667.6389.7518.0518.0
Tor-faen0.02.11.314.18.826.31.312.70.00.014.0101.6314.5456.4456.4
Sir Fynwy22.30.01.114.942.758.70.043.15.353.4101.8611.5839.01,611.11,633.4
Casnewydd25.98.814.720.57.351.30.06.80.02.08.8189.1415.3664.5690.4

Metadata

Teitl

Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw

1995-96 i 2018-19

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2018-19, ond newidiodd yr amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Ansawdd ystadegol

Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.

Allweddeiriau

Hyd ffyrdd M4