Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Ffyrdd

Ystadegau ar hyd a chyflwr y ffyrdd, cyfanswm y traffig, tagfeydd ar y ffyrdd, troseddau moduro a bysiau.