Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd rhwydwaith ffyrdd awdurdod lleol sydd mewn cyflwr gwael yn ôl Math y Ffordd a Blwyddyn
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn[Hidlwyd]
Dosbarth y ffordd[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]2016-17[Lleihau]2017-18[Lleihau]2018-19
Cliciwch yma i ddidoliSirol ACliciwch yma i ddidoliFfordd BCliciwch yma i ddidoliFfordd CCliciwch yma i ddidoliSirol ACliciwch yma i ddidoliFfordd BCliciwch yma i ddidoliFfordd CCliciwch yma i ddidoliSirol ACliciwch yma i ddidoliFfordd BCliciwch yma i ddidoliFfordd C
[Lleihau]Cyfanswm Cymru1872452,5801872492,4092022622,383
Cyfanswm CymruYnys Môn676345438932
Gwynedd211526220152472015256
Conwy614928148692093
Sir Ddinbych716447144391334
Sir y Flint422642275229
Wrecsam581375712278120
Powys17661,00718699471863892
Ceredigion131930914202801522279
Sir Benfro172014017241291525162
Sir Gaerfyrddin202328920202982527312
Abertawe691568158915
Castell-nedd Port Talbot93510451245
Pen-y-bont ar Ogwr1021893178216
Bro Morgannwg853595339530
Caerdydd621363116210
Rhondda Cynon Taf17821168101594
Merthyr Tudful124123213
Caerffili632384196418
Blaenau Gwent225225224
Tor-faen127126126
Sir Fynwy213472154531443
Casnewydd241924192419

Metadata

Teitl
Cyfran rhwydwaith ffyrdd yr awdurdod lleol sydd angen ymchwilio iddo ymhellach oherwydd ei gyflwr.

Diweddariad diwethaf
Awst 2019 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Gorffenaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data ar gyflwr y ffyrdd, Uned Ddata Llywodraeth Leol

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Yr Awdurdodau Lleol, fel yr awdurdod priffyrdd lleol, sy’n gyfrifol am ffyrdd Sirol A, ffyrdd B ac C ac am is-ffyrdd â wyneb caled sydd wedi’u mabwysiadu. Maent yn gyfrifol am fwy na 33,000 kilometr o’r rhwydwaith ffyrdd

Casgliad data a dull cyfrifo
Yn seiliedig ar archwiliad o arwyneb y ffyrdd gan ddefnyddio arolygon SCANNER â pheiriant. Mae’r ffigurau ar gyfer y dangosydd hwn yn dangos canran hyd y rhwydwaith ffyrdd sy’n gyfwerth â’r trothwy COCH neu uwchlaw iddo; hynny yw mewn cyflwr cyffredinol wael.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2011-12 i 2018-19

Allweddeiriau
Ffordd Cyflwr Awdurdod Lleol