Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd y ffyrdd (Km), fesul dosbarth, Cymru
None
[Lleihau]Cyflymder y ffordd[Hidlwyd]
-
Cyflymder y ffordd 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlwyd]
-
Math o gerbytffordd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSirol A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCefnffordd A[Lleihau]Ffyrdd B ac CCliciwch yma i ddidoliFfyrdd B ac C[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
Cliciwch yma i ddidoliFfordd BCliciwch yma i ddidoliFfordd C
[Lleihau]Cyfanswm Cymru267.85,535.93,151.96,044.819,670.625,715.3(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.34,981.0(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.69,383.9(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.69,651.7
Cyfanswm CymruYnys Môn0.0291.072.8245.0723.8968.81,115.22,447.82,447.8
Gwynedd0.0661.0433.2407.81,722.02,129.82,642.95,866.95,866.9
Conwy0.0233.0247.8346.1976.01,322.11,573.53,376.43,376.4
Sir Ddinbych0.0279.6144.2267.41,043.21,310.61,245.52,979.92,979.9
Sir y Flint0.0304.095.4156.2524.8681.01,361.92,442.32,442.3
Wrecsam0.0220.061.4285.0741.01,026.01,036.32,343.72,343.7
Powys0.0480.8860.51,210.04,204.35,414.34,253.611,009.211,009.2
Ceredigion0.0316.6228.2650.01,683.22,333.21,652.24,530.24,530.2
Sir Benfro0.0320.6240.0481.81,959.22,441.02,188.15,189.75,189.7
Sir Gaerfyrddin9.6500.3293.2663.02,565.93,228.93,221.07,243.47,253.0
Abertawe30.7204.60.0204.2258.2462.41,548.72,215.72,246.4
Castell-nedd Port Talbot37.1236.050.4126.2106.0232.21,193.91,712.51,749.6
Pen-y-bont ar Ogwr35.7208.00.061.8216.2278.01,079.21,565.21,600.9
Bro Morgannwg7.2147.80.0115.6622.6738.21,183.72,069.72,076.9
Caerdydd33.1184.416.252.6224.0276.6(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.1,764.2(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,241.4(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.2,274.5
Rhondda Cynon Taf19.4330.858.0152.4247.0399.41,845.02,633.22,652.6
Merthyr Tudful0.055.273.224.276.9101.1444.0673.5673.5
Caerffili0.0193.29.0129.4305.0434.41,715.62,352.42,352.4
Blaenau Gwent0.096.219.237.197.2134.2779.41,029.11,029.1
Tor-faen0.052.628.034.0169.2203.2(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.629.0(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.912.8(r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.912.8
Sir Fynwy43.8117.4203.6301.6920.01,221.61,678.03,220.73,264.5
Casnewydd51.1102.617.693.4284.8378.2830.11,328.51,379.6

Metadata

Teitl

Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw

1995-96 i 2018-19

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2018-19, ond newidiodd yr amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Ansawdd ystadegol

Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.

Allweddeiriau

Hyd ffyrdd M4