Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd y ffyrdd (Km), fesul dosbarth, Cymru
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Cyffymder ffordd[Hidlo]
-
Cyffymder ffordd 1
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlo]
-
Math o gerbytffordd 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]TrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd B ac C[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A
[Lleihau]Pob cyflymderCliciwch yma i ddidoliPob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymderCliciwch yma i ddidoliPob cyflymder
[Lleihau]Trefol[Lleihau]Heb fod yn drefol[Lleihau]Trefol[Lleihau]Heb fod yn drefol
[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd
Cliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwd
[Lleihau]Cyfanswm Cymru134.7079.80881.30961.10215.901,675.901,812.002,773.103.40158.40161.80347.101,066.701,413.801,575.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,756.6034,984.7035,119.40
Cyfanswm CymruYnys Môn0.000.0028.1028.100.00117.50117.50145.500.301.601.9032.801.7034.5036.40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol558.501,224.801,224.80
Gwynedd0.000.0071.5071.500.00259.00259.00330.500.0013.7013.7015.80187.10202.90216.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,322.202,934.202,934.20
Conwy0.008.8042.8051.608.8065.9065.90117.500.0019.1019.1033.8071.00104.80123.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol897.201,802.201,802.20
Sir Ddinbych0.000.0029.7029.705.60104.50110.10139.800.007.207.2014.5050.4064.9072.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol623.401,490.601,490.60
Sir y Flint0.002.7061.4064.1020.6070.0087.90152.000.002.202.2037.308.2045.5047.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol687.501,227.701,227.70
Wrecsam0.002.7028.0030.7010.3071.7079.30110.000.000.600.6018.7011.4030.1030.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol520.101,173.801,173.80
Powys0.000.0034.4034.400.00208.20208.20242.600.0039.3039.307.10383.50390.60429.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,128.405,509.105,509.10
Ceredigion0.000.0034.4034.400.00123.90123.90158.300.0030.4030.400.4083.3083.70114.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol826.102,265.102,265.10
Sir Benfro0.000.4055.2055.600.40104.90104.90160.500.6019.4020.000.7099.30100.00120.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,105.602,606.602,606.60
Sir Gaerfyrddin4.902.7087.7090.403.80158.10159.20249.600.6019.6020.2046.6079.80126.40146.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,653.303,665.103,670.00
Abertawe15.3017.9052.8070.7023.0026.5031.60102.300.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol779.401,112.901,128.20
Castell-nedd Port Talbot18.607.4058.9066.3017.2041.9051.70118.000.300.000.3024.900.0024.9025.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol599.30858.60877.20
Pen-y-bont ar Ogwr17.802.8049.5052.3019.5035.0051.70104.000.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.80788.80806.60
Bro Morgannwg3.600.7020.7021.404.7048.5052.5073.900.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol593.301,038.301,041.90
Caerdydd16.6014.7043.8058.5039.708.7033.7092.200.000.000.006.501.608.108.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol888.401,127.001,143.70
Rhondda Cynon Taf9.702.8073.3076.109.8082.3089.30165.400.000.000.0021.707.3029.0029.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol930.501,324.601,334.30
Merthyr Tudful0.000.9021.3022.200.905.405.4027.600.300.000.3019.2017.1036.3036.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol222.00339.00339.00
Caerffili0.001.1029.3030.4018.3049.1066.3096.700.000.000.004.500.004.504.50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol859.101,177.601,177.60
Blaenau Gwent0.000.0020.2020.200.0030.8030.8051.000.000.000.000.009.609.609.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol389.80518.10518.10
Tor-faen0.002.1014.1016.203.408.8010.1026.301.300.001.3012.700.0012.7014.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol326.10468.00468.00
Sir Fynwy22.200.0014.9014.901.1042.7043.8058.700.005.305.3043.1053.4096.50101.80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol839.001,615.701,637.90
Casnewydd25.9012.109.3021.4028.8012.5029.2050.600.000.000.006.802.008.808.80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol461.50716.90742.80

Metadata

Teitl

Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Medi 2022 Medi 2022

Diweddariad nesaf

Medi 2023

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw

1995-96 i 2021-2022

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2021-22, ond newidiodd yr 2018-2019 amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Allweddeiriau

Hyd ffyrdd M4

Ansawdd ystadegol

Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.