Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd y ffyrdd (Km), fesul dosbarth, Cymru
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Cyffymder fforddMae ffyrdd \'adeiledig\' yn cyfeirio at ffyrdd sydd â therfyn cyflymder o 40mya neu lai tra\'n \'ddi-adeiledig\' y rhai â chyflymderau dros 40mya sy\'n cynnwys y terfyn cyflymder cenedlaethol o 60mya ar ffordd sengl.[Hidlo]
-
Cyffymder ffordd 1
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlo]
-
Math o gerbytffordd 1
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Lleihau]TrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTrafforddMae newidiadau i hydoedd traffyrdd o\'r flwyddyn 2018-19 o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg, yn hytrach nag adeiladu ffyrdd newydd. Gweler yr wybodaeth ansawdd allweddol am fanylion pellach.[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFfyrdd B ac C[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
[Lleihau]Sirol A[Lleihau]Cefnffordd A
[Lleihau]Pob cyflymderCliciwch yma i ddidoliPob cyflymder[Lleihau]Pob cyflymderCliciwch yma i ddidoliPob cyflymder
[Lleihau]Trefol[Lleihau]Heb fod yn drefol[Lleihau]Trefol[Lleihau]Heb fod yn drefol
[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd[Lleihau]Cyfanswm pob cerbytfforddCliciwch yma i ddidoliCyfanswm pob cerbytffordd
Cliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwdCliciwch yma i ddidoliFfordd ddeuolCliciwch yma i ddidoliFfordd unffrwd
[Lleihau]Cyfanswm Cymru134.7080.50881.90962.30255.601,675.201,850.302,794.703.40158.40161.80347.101,066.701,413.801,575.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,786.4035,037.2035,171.90
Cyfanswm CymruYnys Môn0.000.0028.1028.100.00117.50117.50145.600.301.601.9032.801.7034.5036.40.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol558.501,225.001,225.00
Gwynedd0.000.0071.5071.500.00259.00259.00330.500.0013.7013.7015.80187.10202.90216.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,322.802,934.802,934.80
Conwy0.008.8042.9051.6017.6065.9074.70126.300.0019.1019.1033.8071.00104.80123.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol897.301,811.101,811.10
Sir Ddinbych0.000.0029.7029.705.60104.50110.10139.800.007.207.2014.5050.4064.9072.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol623.401,490.601,490.60
Sir y Flint0.002.7061.4064.1023.3070.0090.60154.700.002.202.2037.308.2045.5047.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol688.201,231.101,231.10
Wrecsam0.002.7028.0030.7013.0071.7082.00112.700.000.600.6018.7011.4030.1030.70.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol520.101,176.501,176.50
Powys0.000.0034.4034.400.00208.20208.20242.600.0039.3039.307.10383.50390.60429.90.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,128.805,509.505,509.50
Ceredigion0.000.0034.4034.400.00123.90123.90158.300.0030.4030.400.4083.3083.70114.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol828.102,267.102,267.10
Sir Benfro0.000.0055.9055.900.40104.20104.60160.500.6019.4020.000.7099.30100.00120.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,108.302,609.202,609.20
Sir Gaerfyrddin4.903.8087.5091.303.80158.10158.10249.400.6019.6020.2046.6079.80126.40146.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,670.903,682.603,687.50
Abertawe15.3017.9052.8070.7040.9026.5049.50102.300.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol779.801,113.301,128.60
Castell-nedd Port Talbot18.607.4058.9066.3017.2041.9051.70118.000.300.000.3024.900.0024.9025.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol599.40858.70877.30
Pen-y-bont ar Ogwr17.802.8049.5052.3019.5035.0051.70104.000.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol545.90788.90806.70
Bro Morgannwg3.600.7020.7021.405.4048.5053.2074.600.000.000.000.000.000.000.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol594.101,039.801,043.40
Caerdydd16.6014.7043.8058.5039.708.7033.7092.200.000.000.006.501.608.108.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol888.701,127.301,144.00
Rhondda Cynon Taf9.702.8073.3076.1012.6082.3092.10168.200.000.000.0021.707.3029.0029.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol931.301,328.201,337.90
Merthyr Tudful0.000.9021.3022.201.805.406.3028.500.300.000.3019.2017.1036.3036.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol223.50341.40341.40
Caerffili0.001.1029.3030.4019.4049.1067.4097.800.000.000.004.500.004.504.50.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol860.501,180.101,180.10
Blaenau Gwent0.000.0020.2020.200.0030.8030.8051.000.000.000.000.009.609.609.60.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol389.70518.00518.00
Tor-faen0.002.1014.1016.205.508.8012.2028.401.300.001.3012.700.0012.7014.00.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol326.20470.20470.20
Sir Fynwy22.200.0014.9014.901.1042.7043.8058.700.005.305.3043.1053.4096.50101.80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol839.001,616.601,638.80
Casnewydd25.9012.109.3021.4028.8012.5029.2050.600.000.000.006.802.008.808.80.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol461.80717.20743.10

Metadata

Allweddeiriau

Hyd ffyrdd M4

Teitl

Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2023 Gorffennaf 2023

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2024

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw

1995-96 i 2022-2023

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2022-23, ond newidiodd yr 2018-2019 amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Ansawdd ystadegol

Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.