Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd y ffyrdd (Km), fesul dosbarth, Cymru
None
[Lleihau]Cyflymder y ffordd[Hidlwyd]
-
Cyflymder y ffordd 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlwyd]
-
Math o gerbytffordd 1[Hidlo]
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Dosbarth y ffordd[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
Dosbarth y ffordd 3
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlo]
-
-
Awdurdod Lleol 1
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTraffordd[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm (heb Draffyrdd)
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSirol A[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCefnffordd A[Lleihau]Ffyrdd B ac CCliciwch yma i ddidoliFfyrdd B ac C[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffyrdd ag wyneb caled
Cliciwch yma i ddidoliFfordd BCliciwch yma i ddidoliFfordd C
[Lleihau]Cyfanswm Cymru267.85,535.93,151.96,044.819,670.625,715.3(r) 34,981.0(r) 69,383.9(r) 69,651.7
Cyfanswm CymruYnys Môn0.0291.072.8245.0723.8968.81,115.22,447.82,447.8
Gwynedd0.0661.0433.2407.81,722.02,129.82,642.95,866.95,866.9
Conwy0.0233.0247.8346.1976.01,322.11,573.53,376.43,376.4
Sir Ddinbych0.0279.6144.2267.41,043.21,310.61,245.52,979.92,979.9
Sir y Flint0.0304.095.4156.2524.8681.01,361.92,442.32,442.3
Wrecsam0.0220.061.4285.0741.01,026.01,036.32,343.72,343.7
Powys0.0480.8860.51,210.04,204.35,414.34,253.611,009.211,009.2
Ceredigion0.0316.6228.2650.01,683.22,333.21,652.24,530.24,530.2
Sir Benfro0.0320.6240.0481.81,959.22,441.02,188.15,189.75,189.7
Sir Gaerfyrddin9.6500.3293.2663.02,565.93,228.93,221.07,243.47,253.0
Abertawe30.7204.60.0204.2258.2462.41,548.72,215.72,246.4
Castell-nedd Port Talbot37.1236.050.4126.2106.0232.21,193.91,712.51,749.6
Pen-y-bont ar Ogwr35.7208.00.061.8216.2278.01,079.21,565.21,600.9
Bro Morgannwg7.2147.80.0115.6622.6738.21,183.72,069.72,076.9
Caerdydd33.1184.416.252.6224.0276.6(r) 1,764.2(r) 2,241.4(r) 2,274.5
Rhondda Cynon Taf19.4330.858.0152.4247.0399.41,845.02,633.22,652.6
Merthyr Tudful0.055.273.224.276.9101.1444.0673.5673.5
Caerffili0.0193.29.0129.4305.0434.41,715.62,352.42,352.4
Blaenau Gwent0.096.219.237.197.2134.2779.41,029.11,029.1
Tor-faen0.052.628.034.0169.2203.2(r) 629.0(r) 912.8(r) 912.8
Sir Fynwy43.8117.4203.6301.6920.01,221.61,678.03,220.73,264.5
Casnewydd51.1102.617.693.4284.8378.2830.11,328.51,379.6

Metadata

Teitl
Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw
1995-96 i 2018-19

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2018-19, ond newidiodd yr amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Ansawdd ystadegol
Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.

Allweddeiriau
Hyd ffyrdd M4