Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Hyd Ffyrdd A (Km), fesul math o ffordd ac awdurdod lleol
None
[Lleihau]Cyflymder y ffordd[Hidlwyd]
-
Cyflymder y ffordd 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o gerbytffordd[Hidlwyd]
-
Math o gerbytffordd 1[Hidlo]
[Lleihau]Awdurdod Lleol[Hidlwyd]
-
Awdurdod Lleol 1[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Dosbarth y ffordd(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 1
-
-
[Lleihau]Dosbarth y ffordd 2
-
-
Dosbarth y ffordd 3
Cliciwch yma i ddidoli2018-19Cliciwch yma i ddidoli2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09Cliciwch yma i ddidoli2007-08
[Lleihau]Cyfanswm34,853.4(r) 34,798.334,683.734,644.434,497.934,459.634,456.834,427.934,365.334,299.534,166.734,174.4
Cyfanswm[Ehangu]Traffordd134.8133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0133.0
[Lleihau]Cyfanswm (heb Draffyrdd)34,718.6(r) 34,665.334,550.734,511.434,364.934,326.634,323.834,294.934,232.334,166.534,033.734,041.4
Cyfanswm (heb Draffyrdd)[Ehangu]Sirol A2,773.02,762.92,759.52,752.92,751.12,751.92,752.12,757.92,743.92,742.22,745.12,735.0
[Ehangu]Cefnffordd A1,575.61,576.31,576.21,576.21,576.21,576.21,576.21,576.21,575.91,576.61,576.61,576.6
[Lleihau]Ffyrdd B ac C12,861.012,854.312,843.812,835.512,816.812,812.812,813.612,814.212,814.912,800.612,776.112,771.3
Ffyrdd B ac CFfordd B3,022.83,022.03,022.63,020.63,016.73,015.73,017.03,007.03,008.72,993.22,983.12,977.9
Ffordd C9,838.39,832.39,821.29,814.99,800.19,797.09,796.59,807.29,806.19,807.49,793.09,793.4
[Ehangu]Is-ffyrdd ag wyneb caled17,509.1(r) 17,471.917,371.217,346.717,220.717,185.717,181.917,146.717,097.717,047.116,935.916,958.5

Metadata

Teitl
Hyd ffyrdd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Casglu data ar hydoedd ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Traffyrdd a Chefnffyrdd yw prif wythiennau trafnidiaeth Cymru, ac sy’n cario’r nifer fwyaf o draffig am bob Km a deithir. Llywodraeth Cymru yw awdurdod priffyrdd y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd. Yr awdurdod lleol perthnasol sy’n gyfrifol am bob priffordd gyhoeddus arall.

Cyfnodau data dan sylw
1995-96 i 2018-19

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ni fu unrhyw newidiadau gwirioneddol i hydoedd traffyrdd yn 2018-19, ond newidiodd yr amcangyfrif ychydig o ganlyniad i welliannau mewn methodoleg. Dim ond mân newidiadau a fu i hydoedd traffyrdd yn y rhan fwyaf o awdurdodau lleol (plws neu finws uchafswm o 0.2 km). Arweiniodd y newidiadau hyn at gynnydd cyfunol o 0.3 km.
Y ddau eithriad yw’r cynnydd yn Sir Fynwy a Chasnewydd (0.8 km a 0.7 km yn y drefn honno). Mae’r cynnydd o ganlyniad i gynnwys darnau o ffordd a ystyriwyd yn y gorffennol fel ffyrdd ymadael; lle ymuna'r M48 a’r M4 yn Sir Fynwy a lle ymuna'r A48(M) a’r M4 yng Nghasnewydd. Ystyrir y darnau ymuno hyn fel traffordd ac nid ffyrdd ymadael oherwydd nad oes angen i gerbydau adael un ffordd i ymuno ag un arall gan eu bod yn uno â'i gilydd.

Ansawdd ystadegol
Traffordd: Ffyrdd sy’n cael eu hadnabod wrth y llythyren M ar arwyddion ac a neilltuwyd ar gyfer rhai mathau o draffig yn unig. Cynhwysir yr A48(M) yn y grwp hwn. Darperir y data gan Is-adran Rheoli Rhwydwaith Llywodraeth Cymru.

Cefnffyrdd: Cefnffyrdd yw’r rhwydwaith cenedlaethol o ffyrdd strategol sy’n caniatáu symudiad dirwystr ar gyfer traffig sy’n teithio’n bell. Llywodraeth Cymru yw’r awdurdod priffyrdd. Mae’r rhwydwaith yn cynnwys rhai o’r ffyrdd amlbwrpas (ffyrdd A) sy’n agored i bob math o draffig, a ffyrdd arbennig fel traffyrdd (y cyfeirir atynt ar wahân ar y tablau). Ar gyfer pob ffordd gyhoeddus arall, yr awdurdod lleol yw’r awdurdod priffyrdd.

A: ffyrdd sirol neu brif ffyrdd dosbarthiadol: Ffyrdd o bwys strategol rhanbarthol a threfol.

Ffyrdd B ac C: Ffyrdd dosbarthiadol is. Mae’r ffyrdd hyn yn dosbarthu traffig i ardaloedd trefol a gwledig.

Ffyrdd Mân ag wyneb. Neu Ffyrdd di-ddosbarth. Ffyrdd dosbarthu a mynediad lleol.

Allweddeiriau
Hyd ffyrdd M4