Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Ymwrthedd i sgidio ar bob Cefnffordd yng Nghymru
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Dosbarth y ffordd[Hidlo]
Ymwrthedd i sgidio[Hidlo]
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Traffordd[Lleihau]Cefnffordd A
Cliciwch yma i ddidoliHyd y rhwydwaithCliciwch yma i ddidoliHyd a adolygwydCliciwch yma i ddidoliCanran yr hyd a adolygwydCliciwch yma i ddidoliCanran yr hyd a adolygwyd sydd ar neu o dan y lefel ymchwiliadCliciwch yma i ddidoliHyd y rhwydwaithCliciwch yma i ddidoliHyd a adolygwydCliciwch yma i ddidoliCanran yr hyd a adolygwydCliciwch yma i ddidoliCanran yr hyd a adolygwyd sydd ar neu o dan y lefel ymchwiliad
2018-193273271000.33,2273,056959.9
2017-183273271000.03,2293,0639510.4
2016-173273261000.13,2293,0449411.3
2015-163273261000.13,2613,071949.5
2014-153273271000.03,2433,193987.9
2013-14395327830.13,2183,141987.2
2012-13395318800.03,2183,035945.5
2011-12391302770.33,1602,934938.6
2010-11361279770.73,1083,1081008.3
2009-10..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael..|Nid yw\'r eitem o ddata ar gael
2008-09364311850.23,1042,972969.5
2007-08364313860.13,1042,946956.6
2006-073253251000.43,0712,8659316.7
2005-063253251000.53,0712,9799725.2
2004-053253251000.33,0712,9799720.5
2003-04305296970.63,0712,9799719.6
2002-03305298980.53,0712,987979.4
2001-02305296970.43,0713,0199814.4
2000-01305299980.33,0713,06010017.8
1999-2000305299980.23,0713,06010014.0

Metadata

Teitl

Ymwrthedd i sgidio ar bob Cefnffordd yng Nghymru

Diweddariad diwethaf

Gorffennaf 2019 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf

Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Cyflwr ffyrdd traffyrdd a chefnffyrdd A, Llywodraeth Cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Ymwrthedd i sgidio – mae hyn yn ymwneud ag arwynebau gwlyb neu laith. Mae’n asesu cyflwr arwyneb y ffordd trwy fesur yr ymwrthedd rhwng teiars y cerbyd a’r ffordd wrth i’r cerbyd gyflymu, brecio neu gornelu. Mae’r profion yn cael eu cynnal ar ôl gwlychu arwyneb y ffordd, gan fod llai o ffrithiant ac ymwrthedd i sgidio ar arwyneb ffordd wlyb. Cynhelir profion ar arwynebau ffyrdd sych o dro i dro er nad ydyn nhw’n rhan o’r gwaith arferol o fonitro’r ymwrthedd i sgidio ar y rhwydwaith ffyrdd. Rhagdybir y bydd ymwrthedd da i sgidio ar bob ffordd lân sych.

Cyfnodau data dan sylw

1995-96 i 2018-19

Ansawdd ystadegol

Cafodd y ffigurau eu cyfrif mewn ffordd newydd o 2004. Effeithiodd hynny fwy ar ffigurau cefnffyrdd amlbwrpas nag ar draffyrdd.
Mae’r ffigurau’n ymwneud â hyd y ffyrdd a arolygwyd yn y flwyddyn ac yn y flwyddyn cyn honno (ar gyfer 2006 a blynyddoedd cyn hynny).
Nid yw ‘ar neu o dan y lefel ymchwiliad’ yn golygu nad yw’r ffyrdd yn ddiogel; mae’n golygu bod angen ymchwiliad pellach i weld a oes angen gwaith cynnal a chadw ar y rhan honno o’r ffordd.
Cafodd y ffigurau newydd ar gyfer 2003 eu hôl-gyfrif i ddarparu ffigur oedd yn cyfateb i’r safon newydd a ddefnyddiwyd o 2004.
Yn 2007, am y tro cyntaf, mae’r holl rannau a arolygwyd wedi’u cymryd o’r un flwyddyn. Felly, mae’r ffigurau’n wir gynrychioliadol o’r flwyddyn dan sylw. Hefyd, mae hyd Lôn 1 y rhwydwaith wedi’i ddiweddaru.

Allweddeiriau

Road Skidding M4 A-Trunk