Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr anafusion yn ôl math o symudiad , math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu
None
[Lleihau]Yn ôl asaintaeth priffyrdd[Hidlwyd]
-
Yn ôl asaintaeth priffyrdd 1[Hidlo]
[Lleihau]Math o Gerbyd[Hidlwyd]
-
Math o Gerbyd 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Math o Symudiad[Hidlo]
-
-
Math o Symudiad 1
[Lleihau]Difrifoldeb[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Difrifoldeb 1
-
-
Difrifoldeb 2
[Lleihau]2017Cliciwch yma i ddidoli2017[Lleihau]2018Cliciwch yma i ddidoli2018
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbrill i Mehefin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf i Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHydref i Rhagfyr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbrill i Mehefin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf i Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHydref i Rhagfyr
[Lleihau]Holl symudiadau1,5301,5111,6471,5066,194(r) 1,223(r) 1,418(r) 1,676(r) 1,451(r) 5,768
Holl symudiadauBacio[Lleihau]Pob difrifoldeb18132020711226201068
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD324211268218
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1511161860102012850
Wedi Parcio[Lleihau]Pob difrifoldeb14251730862117171267
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD11259743216
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig13241525771413141051
Aros i fynd yn ei flaen, ond wedi ei ddal i fyny[Lleihau]Pob difrifoldeb6874787129151525968230
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD11114116412
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6773777028750515364218
Arafu neu'n stopio[Lleihau]Pob difrifoldeb1161211438546589(r) 110(r) 120110(r) 429
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD4564196(r) 7(r) 125(r) 30
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1121161378144683103108105399
Symud i ffwrdd[Lleihau]Pob difrifoldeb43253748153(r) 41365249(r) 178
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD553619(r) 7749(r) 27
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig3820344213434294840151
Troadau pedol[Lleihau]Pob difrifoldeb336113213915
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD..3.3..2.2
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig333110211913
Droi i'r Chwith[Lleihau]Pob difrifoldeb3324164011324283737126
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD932721436619
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig242114339220253131107
Aros i droi i'r chwith[Lleihau]Pob difrifoldeb11458286910530
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD1...1.....
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig10458276910530
Troi i'r Dde[Lleihau]Pob difrifoldeb102819389365798710592363
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD10181130711181349
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig9280857833572768779314
Aros i droi i'r dde[Lleihau]Pob difrifoldeb322428171011718282790
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD111.31.517
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig31232717981618232683
Newid lôn i'r chwith[Lleihau]Pob difrifoldeb4496233210419
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD..1.12...2
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig4486221210417
Newid lôn i'r dde[Lleihau]Pob difrifoldeb8143631849425
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD2..241.427
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6143427745218
Goddineddyd cerbyd symudol ar ei ochr allan[Lleihau]Pob difrifoldeb1645273011824383518115
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD319793871810641
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig13262021801720251274
Goddineddyd cerbyd symudol ar ei ochr allan[Lleihau]Pob difrifoldeb141212947186111449
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD351312326516
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig117116351545933
Goddiweddyd ar ochr fewnol[Lleihau]Pob difrifoldeb563418117817
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD21227..246
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig351211115411
ymlaen ar droad I'r chwith[Lleihau]Pob difrifoldeb9674133853887911413081404
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD2720432111118383523114
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6954906427761769558290
ymlaen ar droad I'r dde[Lleihau]Pob difrifoldeb7011212111341685123149138495
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD172938231078253933105
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig538383903097798110105390
ymlaen arall[Lleihau]Pob difrifoldeb8778508958443,466663(r) 746(r) 874(r) 765(r) 3,048
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD179180154147660147(r) 152194(r) 173(r) 666
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6986707416972,806516(r) 594(r) 680(r) 592(r) 2,382
Anhysbys[Lleihau]Pob difrifoldeb..1.1.....
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD..........
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig..1.1.....

Metadata

Teitl
Nifer yr anafusion yn ôl math o symudiad, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, ac ardal yr heddlu

Diweddariad diwethaf
Medi 2019 Medi 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2015 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Cafodd yr ystadegau ar gyfer 2018 eu cyhoeddi i ddechrau ar 27 Mehefin 2019. Cyhoeddwyd yr ystadegau diwygiedig, sy’n dangos nifer uwch o anafusion na’r nifer a gyhoeddwyd yn wreiddiol, ar 25 Medi 2019.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu