Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr anafusion yn ôl math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu

Ystyrir bod yr ystadegau 2018 yn rhai dros dro. Mae'r broses o goladu a gwirio'r holl ddata ar gyfer Heddlu Gwent yn parhau ac mae hyn yn golygu y gallai nifer y damweiniau a'r anafusion gynyddu pan gaiff y data eu cwblhau. Bydd yr ystadegau'n cael eu cyhoeddi'n derfynol pan gyhoeddir data'r blynyddoedd calendr llawn.

None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Yn ôl asiantaeth priffyrdd[Hidlwyd]
-
Yn ôl asiantaeth priffyrdd 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddiad(Esgynnol)[Hidlwyd]
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Math o Gerbyd[Hidlo]
-
-
Math o Gerbyd 1
[Lleihau]Difrifoldeb[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Difrifoldeb 1
-
-
Difrifoldeb 2
[Lleihau]2017Cliciwch yma i ddidoli2017[Lleihau]2018Cliciwch yma i ddidoli2018
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbrill i Mehefin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf i Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHydref i Rhagfyr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbrill i Mehefin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf i Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHydref i Rhagfyr
[Lleihau]Holl ddefnyddwyr y ffordd1,5301,5111,6471,5066,194(r) 1,222(r) 1,414(r) 1,674(r) 1,449(r) 5,759
Holl ddefnyddwyr y fforddCerddwyr[Lleihau]Pob difrifoldeb200155171208734(r) 192(r) 146(r) 157(r) 220(r) 715
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD58443550187(r) 57(r) 37(r) 54(r) 59(r) 207
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig142111136158547135(r) 109(r) 103(r) 161(r) 508
Beicwyr pedal[Lleihau]Pob difrifoldeb1061441078944677(r) 117134(r) 89(r) 417
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD32292823112192634(r) 24(r) 103
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig74115796633458(r) 91100(r) 65(r) 314
Motorbeicwyr[Lleihau]Pob difrifoldeb11919218797595(r) 86(r) 168(r) 187(r) 120(r) 561
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD52817643252(r) 3380(r) 80(r) 47(r) 240
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig671111115434353(r) 88(r) 107(r) 73(r) 321
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat[Lleihau]Pob difrifoldeb1124181972133331(r) 19(r) 96
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD11.24137(r) 2(r) 13
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1023181768123024(r) 17(r) 83
Defnyddwyr Ceir[Lleihau]Pob difrifoldeb9949241,0631,0093,990(r) 792(r) 876(r) 1,051(r) 912(r) 3,631
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD114107127113461(r) 99117(r) 162(r) 141(r) 519
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig8808179368963,529(r) 693(r) 759(r) 889(r) 771(r) 3,112
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys[Lleihau]Pob difrifoldeb1724311890132735(r) 29(r) 104
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD.1225111(r) 3(r) 6
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1723291685122634(r) 26(r) 98
Ceffylau Marchogaeth[Lleihau]Pob difrifoldeb.211421..3
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD.1.1211..2
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig.11.21...1
Cerbydau Amaethyddol[Lleihau]Pob difrifoldeb34.18124.7
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD22..4..1.1
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig12.14123.6
Tramiau neu Reilffordd Ysgafn[Lleihau]Pob difrifoldeb..........
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD..........
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig..........
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau[Lleihau]Pob difrifoldeb71365957223(r) 39(r) 40(r) 62(r) 54(r) 195
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD555823(r) 7411(r) 9(r) 31
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6631544920032(r) 36(r) 51(r) 45(r) 164
Defnyddwyr eraill y ffordd[Lleihau]Pob difrifoldeb96107327413(r) 6(r) 30
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD4231102232(r) 9
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig5476225210(r) 4(r) 21

Metadata

Teitl
Nifer yr anafusion yn ôl oed a rhyw, math o gerbyd, difrifoldeb ac ardal yr heddlu

Diweddariad diwethaf
Mehefin 2019 Mehefin 2019

Diweddariad nesaf
Medi 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
2015 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y set ddata hon ar y 10fed o Awst 2017 i gywiro gwall yn nosbarthiad oedran.
Rhwng Ebrill 2012 a dechrau 2013, newidiodd Heddlu De Cymru eu gweithdrefnau ar gyfer cofnodi'r data hyn. Arweiniodd hynny at gofnodi llai o fân-anafiadau ac anafiadau difrifol nag a fyddai wedi'u cofnodi mewn blynyddoedd cyn ac wedi hynny. Mae hynny'n golygu y chwyddir y newid yn nifer y mân-anafusion a'r anafusion difrifol wrth gymharu 2013 â 2012. Nid yw'r materion hwn yn effeithio ar fesur y nifer y rheini a leddir ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu