Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr anafusion yn ôl math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, cefnffordd ac ardal yr heddlu
None
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Grwp Oedran[Hidlwyd]
-
Grwp Oedran 1[Hidlo]
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
Dyddiad 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Cefnffordd[Hidlo]
-
Cefnffordd 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Math o Gerbyd[Hidlo]
-
-
Math o Gerbyd 1
[Lleihau]Difrifoldeb[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Difrifoldeb 1
-
-
Difrifoldeb 2
[Lleihau]Mae'r holl ffyrddCliciwch yma i ddidoliMae'r holl ffyrdd
[Lleihau]ffyrdd y Sir[Lleihau]Gorchymyn Cefnffyrdd
[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Heddlu Cymru[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruCliciwch yma i ddidoliCyfanswm Heddlu Cymru
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Dyfed Powys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Gwent[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Gogledd Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu De Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Dyfed Powys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Gwent[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu Gogledd Cymru[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeddlu De Cymru
[Lleihau]Holl ddefnyddwyr y ffordd1,0897891,1712,5195,5685871202773011,2856,853
Holl ddefnyddwyr y fforddCerddwyr[Lleihau]Pob difrifoldeb991351513727572815236793
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD27324287188712111199
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig7210310928556921.3125594
Beicwyr pedal[Lleihau]Pob difrifoldeb4544932424241324322446
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD1673249104513211115
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig293761193320811111331
Motorbeicwyr[Lleihau]Pob difrifoldeb1054613724152971133415133662
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD5410626118739520367254
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig513675180342328141266408
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat[Lleihau]Pob difrifoldeb1613555893.11594
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD.2114.....4
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1611454853.11590
Defnyddwyr Ceir[Lleihau]Pob difrifoldeb7495247291,4963,4984461002202541,0204,518
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD9747105943438573718147490
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig6524776241,4023,155361931832368734,028
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys[Lleihau]Pob difrifoldeb77254382..11284
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD11..2.....2
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig66254380..11282
Ceffylau Marchogaeth[Lleihau]Pob difrifoldeb1...1.....1
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD...........
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig1...1.....1
Cerbydau Amaethyddol[Lleihau]Pob difrifoldeb2.215.....5
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD..112.....2
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig2.1.3.....3
Tramiau neu Reilffordd Ysgafn[Lleihau]Pob difrifoldeb...........
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD...........
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig...........
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau[Lleihau]Pob difrifoldeb53162356148254112464212
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD9236203..2525
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig44142050128224112259187
Defnyddwyr eraill y ffordd[Lleihau]Pob difrifoldeb124613351.11338
Pob difrifoldeb[Ehangu]LlAD534416..1.117
[Ehangu]Anafwyd yn ychydig7129191..1221

Metadata

Teitl
Nifer yr anafusion yn ôl oed a rhyw, math o gerbyd, difrifoldeb ac ardal yr heddlu

Diweddariad diwethaf
29 Mehefin 2017 29 Mehefin 2017

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2016

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.


Gwybodaeth am ddiwygiadau
Rhwng Ebrill 2012 a dechrau 2013, newidiodd Heddlu De Cymru eu gweithdrefnau ar gyfer cofnodi'r data hyn. Arweiniodd hynny at gofnodi llai o fân-anafiadau ac anafiadau difrifol nag a fyddai wedi'u cofnodi mewn blynyddoedd cyn ac wedi hynny. Mae hynny'n golygu y chwyddir y newid yn nifer y mân-anafusion a'r anafusion difrifol wrth gymharu 2013 â 2012. Nid yw'r materion hwn yn effeithio ar fesur y nifer y rheini a leddir ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy


Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu