Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y cerbydau yn ôl oedran y gyrrwr, math o gerbyd, dyddiad ac ardal
None
[Lleihau]Taro a ffoi[Hidlwyd]
-
Taro a ffoi 1[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw y Gyrrwr[Hidlwyd]
-
Rhyw y Gyrrwr 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Dyddiad[Hidlwyd]
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Oedran y Gyrrwr[Hidlo]
-
-
Oedran y Gyrrwr 1
[Lleihau]Math o Gerbyd[Hidlo]
-
-
Math o Gerbyd 1
[Lleihau]2019Cliciwch yma i ddidoli2019
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIonawr i Mawrth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliEbrill i Mehefin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorffennaf i Medi[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHydref i Rhagfyr
[Lleihau]Cyfanswm(r) 1,786(r) 1,973(r) 2,073(r) 1,877(r) 7,709
Cyfanswm0-15[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd163428987
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal162827879
Motorbeicwyr.3..3
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat.....
Defnyddwyr Ceir.2..2
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys.....
Ceffylau Marchogaeth..112
Cerbydau Amaethyddol.....
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau.....
Defnyddwyr Eraill y Ffordd.1..1
16-24[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd275289352(r) 303(r) 1,219
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal14914845
Motorbeicwyr324241(r) 32(r) 147
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat11.13
Defnyddwyr Ceir220220281(r) 242(r) 963
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys..246
Ceffylau Marchogaeth.....
Cerbydau Amaethyddol134311
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau71491343
Defnyddwyr Eraill y Ffordd..1.1
25-44[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd(r) 644673(r) 664(r) 661(r) 2,642
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal23313422110
Motorbeicwyr41666545217
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat8791438
Defnyddwyr Ceir492497(r) 474(r) 526(r) 1,989
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys(r) 8534(r) 20
Ceffylau Marchogaeth111.3
Cerbydau Amaethyddol235.10
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau68626849247
Defnyddwyr Eraill y Ffordd11518
45-69[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd(r) 521(r) 617(r) 696(r) 561(r) 2,395
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal3050(r) 49(r) 28(r) 157
Motorbeicwyr35(r) 6776(r) 34(r) 212
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat910121041
Defnyddwyr Ceir370(r) 418(r) 471(r) 411(r) 1,670
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys10781540
Ceffylau Marchogaeth..1.1
Cerbydau Amaethyddol233210
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau(r) 63576856(r) 244
Defnyddwyr Eraill y Ffordd258520
70+[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd138(r) 164(r) 154(r) 165(r) 621
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal437418
Motorbeicwyr322310
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat.1.12
Defnyddwyr Ceir121(r) 155(r) 135(r) 153(r) 564
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys32218
Ceffylau Marchogaeth..1.1
Cerbydau Amaethyddol1..12
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau517215
Defnyddwyr Eraill y Ffordd1...1
Anhysbys[Lleihau]Holl Ddefnyddwyr y Ffordd192(r) 196179(r) 178(r) 745
Holl Ddefnyddwyr y FforddBeicwyr pedal341311
Motorbeicwyr6108428
Tacsis neu Cerbydau Hurio Preifat3.216
Defnyddwyr Ceir150(r) 162141(r) 145(r) 598
Bysiau Mini, Bysiau neu Coetsys3.227
Ceffylau Marchogaeth.....
Cerbydau Amaethyddol.1113
Faniau Ysgafn neu Gerbydau Nwyddau261923(r) 22(r) 90
Defnyddwyr Eraill y Ffordd1.1.2

Metadata

Teitl
Nifer y cerbydau yn ôl oedran y gyrrwr, rhyw y gyrrwr, math o gerbyd, dyddiad ac ardal.

Diweddariad diwethaf
Hydref 2020 Hydref 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2021 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2015 i 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu