Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer yr damweiniau yn ôl nifer yr anafusion, difrifoldeb y ddamwain, dyddiadau a ardal heddlu

Ystyrir bod yr ystadegau 2018 yn rhai dros dro. Mae'r broses o goladu a gwirio'r holl ddata ar gyfer Heddlu Gwent yn parhau ac mae hyn yn golygu y gallai nifer y damweiniau a'r anafusion gynyddu pan gaiff y data eu cwblhau. Bydd yr ystadegau'n cael eu cyhoeddi'n derfynol pan gyhoeddir data'r blynyddoedd calendr llawn.

None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Difrifoldeb (y ddamwain)[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Difrifoldeb (y ddamwain) 1[Hidlo]
-
Difrifoldeb (y ddamwain) 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Nifer yr Anafusion[Hidlo]
-
[Lleihau]Nifer yr Anafusion 1
-
Nifer yr Anafusion 2
[Lleihau]Dyddiad(Disgynnol)[Hidlwyd]
-
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli1-5 Anafusion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli6-10 Anafusion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli11+ Anafusion
[Lleihau]2018(p,r) (p,r) .(p,r)
2018Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru(p,r) 926(p) 3.(p,r) 929
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys(p) 242..(p) 242
[Ehangu]Heddlu Gwent(p) 165(p) 2.(p) 167
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru(p,r) 215..(p,r) 215
[Ehangu]Heddlu De Cymru(p) 304(p) 1.(p) 305
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru(p,r) 1,018(p) 4.(p,r) 1,022
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys(p) 291..(p) 291
[Ehangu]Heddlu Gwent(p) 130(p) 1.(p) 131
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru(p,r) 246(p) 2.(p,r) 248
[Ehangu]Heddlu De Cymru(p) 351(p) 1.(p) 352
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru(p) 1,151(p) 8.(p) 1,159
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys(p) 328(p) 1.(p) 329
[Ehangu]Heddlu Gwent(p) 169(p) 2.(p) 171
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru(p) 278(p) 2.(p) 280
[Ehangu]Heddlu De Cymru(p) 376(p) 3.(p) 379
[Lleihau]20174,53216.4,548
2017Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,1422.1,144
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys270..270
[Ehangu]Heddlu Gwent154..154
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru2251.226
[Ehangu]Heddlu De Cymru4931.494
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,0985.1,103
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys2741.275
[Ehangu]Heddlu Gwent1302.132
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru235..235
[Ehangu]Heddlu De Cymru4592.461
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,1796.1,185
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys3382.340
[Ehangu]Heddlu Gwent171..171
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru2802.282
[Ehangu]Heddlu De Cymru3902.392
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,1133.1,116
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys3041.305
[Ehangu]Heddlu Gwent164..164
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru2621.263
[Ehangu]Heddlu De Cymru3831.384
[Lleihau]20164,8962414,921
2016Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,263511,269
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys309..309
[Ehangu]Heddlu Gwent162..162
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru24321246
[Ehangu]Heddlu De Cymru5493.552
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,1577.1,164
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys302..302
[Ehangu]Heddlu Gwent1571.158
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru2111.212
[Ehangu]Heddlu De Cymru4875.492
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,26910.1,279
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys3572.359
[Ehangu]Heddlu Gwent149..149
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru2755.280
[Ehangu]Heddlu De Cymru4883.491
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,2072.1,209
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys268..268
[Ehangu]Heddlu Gwent151..151
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru259..259
[Ehangu]Heddlu De Cymru5292.531
[Lleihau]20155,5182525,545
2015Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,283811,292
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys2571.258
[Ehangu]Heddlu Gwent170..170
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru3004.304
[Ehangu]Heddlu De Cymru55631560
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,3403.1,343
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys3332.335
[Ehangu]Heddlu Gwent182..182
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru335..335
[Ehangu]Heddlu De Cymru4901.491
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,5278.1,535
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys4123.415
[Ehangu]Heddlu Gwent177..177
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru3692.371
[Ehangu]Heddlu De Cymru5693.572
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1,368611,375
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys317..317
[Ehangu]Heddlu Gwent160..160
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru3203.323
[Ehangu]Heddlu De Cymru57131575

Metadata

Teitl
Nifer yr damweiniau yn ôl nifer yr anafusion, difrifoldeb y ddamwain, dyddiadau a ardal heddlu

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mehefin 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Trafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fân anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Cyfnodau data dan sylw
2015 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu

Enw
TRAN0191