Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nifer y damweiniau yn ôl terfyn cyflymder, difrifoldeb y ddamwain, dyddiad ac ardal heddlu

Ar gyfer data 2018, rydym yn ymwybodol bod ar adeg cyhoeddi’r ffigurau yma, mae’n cynrychioli tangyfrifo o'i gymharu â gwir nifer o ddamweiniau ac anafusion. Mae hyn oherwydd mae’r heddluoedd wedi methu coladu a gwirio data ac yn arbennig mae hyn wedi cael effaith ar ardaloedd heddlu’r Gwent a Gogledd Cymru. Am y ddwy ardal, disgwylir nifer o ddamweiniau ac anafusion i gynyddu pan fydd y data ar gael, ac ar gyfer Gogledd Cymru mae hyn yn debygol o gynnwys nifer o ddamweiniau angheuol. Rydyn yn bwriadu i gyhoeddi ffigurau diwygiedig ar yr un pryd, neu cyn, chwarter 3 a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2019.

None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Yn ôl asaintaeth priffyrdd[Hidlwyd]
-
Yn ôl asaintaeth priffyrdd 1[Hidlo]
[Lleihau]Difrifoldeb (o ddamwain)[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Difrifoldeb (o ddamwain) 1[Hidlo]
-
Difrifoldeb (o ddamwain) 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Terfyn Cyflymder(Disgynnol)[Hidlo]
-
Terfyn Cyflymder 1
[Lleihau]Dyddiad(Disgynnol)[Hidlwyd]
-
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli10 myaCliciwch yma i ddidoli15 myaCliciwch yma i ddidoli20 myaCliciwch yma i ddidoli30 myaCliciwch yma i ddidoli40 myaCliciwch yma i ddidoli50 myaCliciwch yma i ddidoli60 myaCliciwch yma i ddidoli70 myaCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]2018..(p) (p) (p) (p) (p) (p) .(p)
2018Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru..(p) 14(p) 509(p) 83(p) 31(p) 188(p) 82.(p) 907
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..(p) 5(p) 78(p) 27(p) 9(p) 113(p) 10.(p) 242
[Ehangu]Heddlu Gwent...(p) 107(p) 20(p) 4(p) 15(p) 21.(p) 167
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru..(p) 1(p) 115(p) 10(p) 11(p) 41(p) 15.(p) 193
[Ehangu]Heddlu De Cymru..(p) 8(p) 209(p) 26(p) 7(p) 19(p) 36.(p) 305
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru..(p) 25(p) 538(p) 86(p) 52(p) 260(p) 43.(p) 1,004
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..(p) 7(p) 94(p) 32(p) 13(p) 144(p) 1.(p) 291
[Ehangu]Heddlu Gwent..(p) 1(p) 92(p) 8(p) 2(p) 18(p) 10.(p) 131
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru..(p) 2(p) 123(p) 17(p) 9(p) 70(p) 9.(p) 230
[Ehangu]Heddlu De Cymru..(p) 15(p) 229(p) 29(p) 28(p) 28(p) 23.(p) 352
[Lleihau]20171.702,5283281981,152271.4,548
2017Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru1.18659735328159.1,144
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..108819121356.270
[Ehangu]Heddlu Gwent..1971232615.154
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru1.21111198111.226
[Ehangu]Heddlu De Cymru..536331293927.494
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru..16638684627461.1,103
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..41081491382.275
[Ehangu]Heddlu Gwent..285751914.132
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru...11613118312.235
[Ehangu]Heddlu De Cymru..1032934213433.461
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru..12628924933668.1,185
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..29632171885.340
[Ehangu]Heddlu Gwent..11091312918.171
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru..214616129313.282
[Ehangu]Heddlu De Cymru..727731192632.392
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu Cymru..24603955026183.1,116
Cyfanswm Heddlu Cymru[Ehangu]Heddlu Dyfed Powys..510027101558.305
[Ehangu]Heddlu Gwent...982022123.164
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru..614423116217.263
[Ehangu]Heddlu De Cymru..1326125272335.384

Metadata

Teitl
Nifer y damweiniau yn ôl terfyn cyflymder, difrifoldeb y ddamwain, dyddiad ac ardal heddlu

Diweddariad diwethaf
Rhagfyr 2018 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Chwefror 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Drafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fan-anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1999 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Rhwng Ebrill 2012 a dechrau 2013, newidiodd Heddlu De Cymru eu gweithdrefnau ar gyfer cofnodi'r data hyn. Arweiniodd hynny at gofnodi llai o fân-anafiadau ac anafiadau difrifol nag a fyddai wedi'u cofnodi mewn blynyddoedd cyn ac wedi hynny. Mae hynny'n golygu y chwyddir y newid yn nifer y mân-anafusion a'r anafusion difrifol wrth gymharu 2013 â 2012. Nid yw'r materion hwn yn effeithio ar fesur y nifer y rheini a leddir ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol
Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu