Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Damweiniau ffyrdd a gofnodwyd yn ôl y terfyn cyflymder, difrifoldeb y ddamwain ac ardal awdurdod yr heddlu
None
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Yn ôl asaintaeth priffyrdd[Hidlwyd]
-
Yn ôl asaintaeth priffyrdd 1[Hidlo]
[Lleihau]Difrifoldeb (o ddamwain)Mae\'r difrifoldeb yn cynrychioli\'r anafusion mwyaf difrifol y ddamwain.[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Difrifoldeb (o ddamwain) 1[Hidlo]
-
Difrifoldeb (o ddamwain) 2[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Terfyn CyflymderAr 17 Medi 2023, newidiwyd y terfyn cyflymder diofyn ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru o 30mya i 20mya. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o ffyrdd 30mya, ond nid pob un. Felly, mae\'n debygol y bydd nifer cynyddol o wrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd sydd â therfyn cyflymder o 20mya yn cael eu cofnodi o\’r adeg yma, a gostyngiad mewn gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd sydd â therfyn cyflymder o 30mya, gan adlewyrchu hyd y ffordd gyfan o\'r terfynau cyflymder hyn. Gall data fod yn gyfnewidiol ac ni ddylid tynnu casgliadau o ddata dros gyfnod byr.<br />(Disgynnol)[Hidlo]
-
Terfyn Cyflymder 1
[Lleihau]Dyddiad(Disgynnol)[Hidlo]
-
-
Dyddiad 1
[Lleihau]Ardal(Esgynnol)[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cliciwch yma i ddidoli10 myaCliciwch yma i ddidoli15 myaCliciwch yma i ddidoli20 myaCliciwch yma i ddidoli30 myaCliciwch yma i ddidoli40 myaCliciwch yma i ddidoli50 myaCliciwch yma i ddidoli60 myaCliciwch yma i ddidoli70 myaCliciwch yma i ddidoliAnhysbys
[Lleihau]2023.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.(p) The data item is provisional.(p) The data item is provisional.(p) The data item is provisional.(p) The data item is provisional.(p) The data item is provisional..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon
2023Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon48(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon381(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon69(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon47(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon172(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon35.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon752
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.7(p) The data item is provisional.82(p) The data item is provisional.15(p) The data item is provisional.12(p) The data item is provisional.94(p) The data item is provisional.11.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.221
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.6(p) The data item is provisional.76(p) The data item is provisional.14(p) The data item is provisional.11(p) The data item is provisional.15(p) The data item is provisional.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.130
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.1(p) The data item is provisional.95(p) The data item is provisional.19(p) The data item is provisional.1(p) The data item is provisional.45(p) The data item is provisional.6.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.167
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.34(p) The data item is provisional.128(p) The data item is provisional.21(p) The data item is provisional.23(p) The data item is provisional.18(p) The data item is provisional.10.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.234
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon63(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon412(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon60(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon47(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon241(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon43.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p,r) Mae\'r eitem ddata hon wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi\'n wreiddiol yn StatsCymru.,Dros dro yw\'r eitem ddata hon866
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.6(p) The data item is provisional.81(p) The data item is provisional.19(p) The data item is provisional.13(p) The data item is provisional.139(p) The data item is provisional.3.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.261
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.7(p) The data item is provisional.65(p,r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.,The data item is provisional.11(p) The data item is provisional.9(p) The data item is provisional.18(p) The data item is provisional.16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p,r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.,The data item is provisional.126
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.3(p) The data item is provisional.128(p) The data item is provisional.16(p) The data item is provisional.8(p) The data item is provisional.67(p) The data item is provisional.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.230
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.47(p) The data item is provisional.138(p,r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.,The data item is provisional.14(p) The data item is provisional.17(p,r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.,The data item is provisional.17(p) The data item is provisional.16.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p,r) The data item has been revised since previously published in StatsWales.,The data item is provisional.249
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon96(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon352(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon66(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon42(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon237(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon53.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon846
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.16(p) The data item is provisional.77(p) The data item is provisional.26(p) The data item is provisional.10(p) The data item is provisional.154(p) The data item is provisional.7.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.290
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.15(p) The data item is provisional.56(p) The data item is provisional.10(p) The data item is provisional.8(p) The data item is provisional.21(p) The data item is provisional.18.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.128
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.3(p) The data item is provisional.92(p) The data item is provisional.5(p) The data item is provisional.7(p) The data item is provisional.45(p) The data item is provisional.8.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.160
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.62(p) The data item is provisional.127(p) The data item is provisional.25(p) The data item is provisional.17(p) The data item is provisional.17(p) The data item is provisional.20.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) The data item is provisional.268
[Lleihau]2022.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1921,693273184817156.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,315
2022Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50398503018340.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol751
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3691261056.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol201
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol58694911.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol124
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2116103489.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol188
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4012719172114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol238
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol38402664822734.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol815
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol57319171324.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol250
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol9761281714.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol136
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3127169629.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol211261914167.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol50419795721540.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol860
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118228171183.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol259
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11821318187.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21231496612.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2613224131318.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol226
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol54474784919242.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol889
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol109626171166.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol271
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol61121712257.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol179
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311075289.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3515628152320.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol277
[Lleihau]20211.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol981,736271179823180.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,288
2021Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16291563312236.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol554
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34555644.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol126
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16416131311.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol118
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol277115269.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1010524101912.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol180
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol26484635320947.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol883
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.1.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol210118171219.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol269
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7811492612.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol149
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol513278409.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol201
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1217024192217.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol264
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol33486765228849.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol984
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol311022181729.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol334
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol59318102417.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol167
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21481156712.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol245
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2313525192511.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol238
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol23475764120448.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol867
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol37618111174.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol229
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2941982318.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol164
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11321324411.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1717326202015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol271
[Lleihau]2020.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol921,528263155662172.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2,872
2020Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17409675417057.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol774
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162211210112.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol209
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7512121212.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol123
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1135744610.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol203
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1513727261123.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol239
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2323336328525.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol434
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3311110463.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol104
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3477647.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol74
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol35445235.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol94
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1410114111210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol162
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol27500894824247.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol953
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39330161406.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol288
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol49417121911.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol157
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21231635914.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol217
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1819026172416.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol291
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol25386712116543.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol711
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol744164895.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol165
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4702531612.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol130
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol831354210.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol153
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol141891791816.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol263
[Lleihau]2019.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol902,4033372181,009273.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,330
2019Ionawr i Mawrth[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21597735021860.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,019
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol67317131226.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol237
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1091881817.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol170
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol31291475713.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol223
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1228624222124.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol389
Ebrill i Mehefin[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14584946328346.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,084
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol48725171428.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol283
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol39418113314.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol173
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol11211414676.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol223
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol628237214118.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol405
Gorffennaf i Medi[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21590955429290.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,142
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3119301316511.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol341
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol21061283425.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol187
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol314814116518.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol259
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1321739222836.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol355
Hydref i Rhagfyr[Lleihau]Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol34632755121677.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1,085
Cyfanswm Heddlu CymruMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata.[Ehangu]Heddlu Dyfed PowysMae\'n debygol, o Chwarter 2 2023 ymlaen, y bydd mwy o wrthdrawiadau nag arfer yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol, a gostyngiad yn y nifer llai difrifol, oherwydd cyflwyno system adrodd ar sail anafiadau. Mae hyn yn cael ei esbonio yn llawn yn y metadata..Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol7107221611911.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol282
[Ehangu]Heddlu Gwent.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol41121672719.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol185
[Ehangu]Heddlu Gogledd Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15089495.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol221
[Ehangu]Heddlu De Cymru.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2326329192142.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol397
[Ehangu]2018.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol792,2823731961,003289.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,222
[Ehangu]20171.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol702,5283281981,152271.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,548
[Ehangu]2016.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol582,7143592451,230315.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,921
[Ehangu]2015.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol323,0474502661,371379.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,545

Metadata

Teitl

Nifer y damweiniau yn ôl terfyn cyflymder, difrifoldeb y ddamwain, dyddiad ac ardal heddlu

Diweddariad diwethaf

Chwefror 2024 Chwefror 2024

Diweddariad nesaf

Mai 2024 (dros dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

System adroddiadau damweiniau ffyrdd, Llywodraeth Cymru

Cyswllt ebost

ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r ystadegau'n cyfeirio at bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am bobl a gafodd eu hanafu neu eu lladd.
Mae'r ystadegau'n cyfeirio at y nifer a gafodd eu hanafu neu eu lladd mewn damweiniau anaf personol ar ffyrdd cyhoeddus y cafodd yr heddlu eu hysbysu yn eu cylch ac a gyfeiriwyd ymlaen at sylw Llywodraeth Cymru. Mae Data Damweiniau Ffordd yn cynnwys manylion y ddamwain, nifer y cerbydau yn y ddamwain a gwybodaeth am y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd. Mae data damweiniau'n cynnwys: y disgrifiad a'r lleoliad, y nifer sydd wedi'u hanafu neu eu lladd, difrifoldeb y ddamwain, y math o ffordd a ffactorau cyfrannol. Disgrifiad o'r cerbyd: yn cynnwys manylion y math o gerbyd, oedran y sawl wrth y llyw. Disgrifiad o'r sawl sydd wedi'i anafu/ladd: manylion difrifoldeb yr anafiadau, dosbarth ac oedran y sawl sydd wedi'i anafu/ladd. Mae'r Geiriadur Data yn rhoi disgrifiad manwl o'r newidynnau sydd wedi'u cynnwys ym mhob un o'r tri chategori.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ar 15 Mai 2023, mabwysiadodd Heddlu Dyfed Powys system adrodd ar sail anafiadau (IBRS) ar gyfer adrodd am wrthdrawiadau ffyrdd a gofnodwyd gan yr heddlu. Cesglir data gan ddefnyddio'r system CRaSH (Collision Reporting and Sharing), pan fo'r heddwas sy'n bresennol yn cofnodi holl anafiadau'r person a anafwyd. Yna caiff yr anafiadau eu categoreiddio'n awtomatig yn ôl lefel difrifoldeb naill ai ‘mân’ i ‘difrifol’, ac mae'r lefel difrifoldeb uchaf yn cael ei defnyddio i nodi lefel difrifoldeb anafiadau'r person. Mae'r tri llu heddlu arall yng Nghymru yn parhau i ddefnyddio system adrodd nad yw'n seiliedig ar anafiadau pan fo swyddogion yr heddlu yn defnyddio eu barn a'u canllawiau i benderfynu yn uniongyrchol ar ddifrifoldeb o ran y person a anafwyd (angheuol, difrifol neu fân).
Mae'r rhan fwyaf o heddluoedd yn Lloegr, yn ogystal â Heddlu'r Alban yn defnyddio'r system CRaSH, ac mae rhai wedi gwneud hynny ers sawl blwyddyn. Mae cyflwyno IBRS wedi arwain at newid yn nifrifoldeb rhai anafusion ffyrdd yr adroddwyd amdanynt (mae'n bosibl i rai anafusion a fyddai'n cael eu categoreiddio fel rhai ‘mân’ ar systemau adrodd nad ydynt yn seiliedig ar anafiadau gael eu cofnodi fel rhai ‘difrifol’ mewn systemau adrodd sy'n seiliedig ar anafiadau). Mae dadansoddiad a wnaed gan yr Adran Drafnidiaeth yn awgrymu bod newid i IBRS yn ychwanegu rhwng 5% a 15% at gyfanswm Prydain Fawr ar gyfer anafiadau ‘difrifol’, ac yn lleihau nifer yr anafiadau ‘mân’. Nid yw cyfanswm y gwrthdrawiadau a'r anafusion yn cael eu heffeithio.
Nid ydym wedi addasu unrhyw ffigurau i ystyried y newidiadau hyn. Mae difrifoldeb y gwrthdrawiadau a'r anafusion a gyhoeddir fel yr adroddwyd gan heddluoedd. Mae'n debygol o Ch2 2023 ymlaen y bydd mwy o wrthdrawiadau yn Nyfed Powys yn cael eu hadrodd fel rhai difrifol nag o'r blaen, a llai fel rhai mân. Gall hyn hefyd effeithio ar gyfanswm y gwrthdrawiadau difrifol a mân ledled Cymru. Nid yw cyfanswm y gwrthdrawiadau a'r anafusion yn cael eu heffeithio. Wrth i ni gael mwy o ddata gan Ddyfed Powys byddwn yn adolygu'r angen i gynhyrchu addasiad, a byddwn yn parhau i roi gwybod i ddefnyddwyr am y newid hwn.

Ar 17 Medi 2023, newidiwyd y terfyn cyflymder diofyn ar ffyrdd cyfyngedig yng Nghymru o 30mya i 20mya. Bydd y newidiadau hyn yn effeithio ar y rhan fwyaf o ffyrdd 30mya, ond nid pob un. Felly, mae'n debygol y bydd nifer cynyddol o wrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd sydd â therfyn cyflymder o 20mya yn cael eu cofnodi o’r adeg yma, a gostyngiad mewn gwrthdrawiadau ac anafiadau ar ffyrdd sydd â therfyn cyflymder o 30mya, gan adlewyrchu hyd y ffordd gyfan o'r terfynau cyflymder hyn. Gall data fod yn gyfnewidiol ac ni ddylid tynnu casgliadau o ddata dros gyfnod byr.

Mae'r heddlu'n crynhoi data ystadegol am ddamweiniau traffig ffordd ac anafiadau/marwolaethau (data Stats19) ar gyfer Llywodraeth Cymru a'r Adran Trafnidiaeth (DfT). Mae hyn yn dilyn presenoldeb yr heddlu mewn damweiniau lle mae unrhyw anaf personol, ynghyd ag aelodau'r cyhoedd yn rhoi gwybod i'r heddlu'n uniongyrchol am ddamweiniau anaf personol. Mae'r ffigurau'n seiliedig ar y wybodaeth sydd ar gael i Lywodraeth Cymru 14 wythnos ar ôl diwedd y chwarter diwethaf. Mae data Stats19 yn gyfres o rifau a llythrennau. Gall un ddamwain anafu/lladd llawer o bobl. Caiff anafiadau/marwolaethau a damweiniau eu hisrannu i gategorïau o bobl a gafodd eu lladd, pobl a gafodd eu hanafu'n ddifrifol a phobl a gafodd fân anafiadau. Dim ond pobl sy'n marw o fewn llai na 30 diwrnod o ganlyniad i'r ddamwain sy'n cael eu cynnwys yn y bobl a gafodd eu lladd. Nid ydynt yn cynnwys pobl a fu farw o achosion naturiol (e.e. trawiad ar y galon) yn hytrach nag o ganlyniad i'r ddamwain, ac nid ydynt yn cynnwys hunanladdiadau wedi'u cadarnhau chwaith. Caiff pob damwain ei dosbarthu ar sail y sawl sydd wedi'i anafu waethaf. Er enghraifft, os oes 5 o bobl wedi'u hanfu ond dim ond 1 wedi'i ladd, caiff y ddamwain ei chyfrif fel un angheuol.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

2015 i 2023

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Mae nifer o gyrff gwahanol yn defnyddio data am ddamweiniau ac anafusion traffig ar ffyrdd Cymru. Mae Llywodraeth Cymru'n defnyddio'r data am ddamweiniau ac anafusion traffig i'w helpu i lunio ei pholisi diogelwch ar y ffyrdd. Mae'r data'n cael eu defnyddio hefyd ar gyfer dangosyddion perfformiad Strategaeth Trafnidiaeth Llywodraeth Cymru ac ar gyfer rhai dangosyddion perfformiad iechyd. Maen nhw hefyd yn ddangosyddion cymwys ar gyfer Tlodi Plant a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru.
Mae Awdurdodau Priffyrdd (sy'n gyfrifol ar ran Llywodraeth Cymru am y rhwydwaith traffyrdd a chefnffyrdd) ac Awdurdodau Lleol (sy'n gyfrifol am ffyrdd eraill yng Nghymru) hefyd yn eu defnyddio. Mae cyrff eraill, gan gynnwys y Bartneriaeth Camerâu Diogelwch, Asiantwyr Cefnffyrdd a Phartneriaethau Dioglwch Cymunedol a'r Heddlu, yn ymdrin â diogelwch ar y ffyrdd.

Ansawdd ystadegol

Gallai'r ffigurau hyn newid os daw newidiadau hwyr. Yn yr un modd, gallai ffigurau'r gorffennol fod yn wahanol i'r rheini a gyhoeddwyd. Mae'r ffigurau'n ymwneud yn unig â damweiniau ar y ffordd y cafodd yr heddlu wybod amdanynt lle cafodd pobl eu hanafu.
Daw'r data o ffynonellau gweinyddol, felly gallai newid y gweithdrefnau effeithio ar y ffynonellau hynny.
Mae posibilrwydd y ceir peth tan-riportio a than-gofnodi yn ogystal â cham-gategereiddio damweiniau ond cedwir nifer y rheini'n fach gan fod awdurdodau lleol a Llywodraeth Cymru'n dilysu data yn aml. Er enghraifft, gall dadansoddwyr data Llywodraeth Cymru holi heddlu am leoliad damwain os gwelir bod cyfeirnod grid damwain mewn awdurdod lleol gwahanol i'r un a nodir ar y ffurflen ddata. Trafodir y materion hyn yn fanylach yn yr Erthygl Ystadegol 'Adroddiad Ansawdd Anafusion Ffyrdd'.
Mae'r erthygl yn crynhoi hefyd y ffynonellau a'r dulliau a ddefnyddir i gasglu ffigurau damweiniau ac anafusion yng Nghymru. Mae'n adolygu ansawdd y ffigurau o safbwynt chwe dimensiwn ansawdd ystadegol y System Ystadegol Ewropeaidd. Yr amcan yw rhoi gwybodaeth gefndir am ystadegau anafusion ffyrdd Cymru mewn un ddogfen ar gyfer pawb sy'n defnyddio'r ystadegau a gyhoeddir. Fe'i gwelwch ar y ddolen isod:
http://gov.wales/statistics-and-research/police-recorded-road-casualties/quality-report/?lang=cy

Gwnaed mân ddiwygiadau i ddata 2022 ar 27 Medi 2023 oherwydd bod data wedi'i gyflwyno'n hwyr gan un llu heddlu.

Allweddeiriau

Trafnidiaeth Ffordd Damweiniau Gwrthdrawiadau Angheuol Lladdwyd Difrifol Mân anafiadau Heddlu Cofnodwyd gan yr heddlu