Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig ffyrdd yn ôl y dosbarthiad ffyrdd a math o gerbyd
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd(Disgynnol)[Hidlo]
-
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd 1
-
[Lleihau]Dosbarthiad ffyrdd 2
-
Dosbarthiad ffyrdd 3
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlo]
[Lleihau]Math o gerbyd[Hidlo]
-
-
Math o gerbyd 1
[Lleihau]Yr holl ffyrddCliciwch yma i ddidoliYr holl ffyrdd
[Lleihau]Pob prif fforddCliciwch yma i ddidoliPob prif ffordd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliIs-ffordd
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTraffordd[Lleihau]Ffordd SirolCliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol[Lleihau]CefnfforddCliciwch yma i ddidoliCefnffordd
Cliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol DrefolCliciwch yma i ddidoliFfordd Sirol WledigCliciwch yma i ddidoliCefnffordd DrefolCliciwch yma i ddidoliCefnffordd Wledig
[Lleihau]2018[Lleihau]Pob cerbyd modur3.762.605.498.090.816.787.5919.449.9529.39
Pob cerbyd modurCeir a thacsis2.862.164.376.540.655.175.8215.217.6822.89
Faniau ysgafn0.570.340.851.200.121.131.253.021.864.87
Cerbydau nwyddau0.310.050.180.230.030.400.430.980.151.13
Bysiau a choetsys0.010.020.040.070.000.030.040.120.090.20
Beiciau Modur0.010.010.040.060.000.050.050.120.170.30
[Ehangu]Beiciau pedalau0.000.010.010.020.000.000.000.030.150.18
[Lleihau]2017[Lleihau]Pob cerbyd modur3.762.545.417.950.776.647.4119.129.9629.08
Pob cerbyd modurCeir a thacsis2.852.114.326.430.625.085.7014.987.7722.75
Faniau ysgafn0.570.340.831.160.121.081.202.931.814.74
Cerbydau nwyddau0.310.050.180.230.030.390.430.970.161.13
Bysiau a choetsys0.010.030.040.070.000.040.040.120.090.21
Beiciau Modur0.010.010.040.060.000.050.050.120.130.25
[Ehangu]Beiciau pedalau0.000.010.010.020.000.000.000.030.150.18
[Lleihau]2016[Lleihau]Pob cerbyd modur3.692.964.987.950.506.827.3218.9510.2229.17
Pob cerbyd modurCeir a thacsis2.822.473.986.450.405.235.6414.918.0822.99
Faniau ysgafn0.550.380.751.140.071.091.162.841.764.61
Cerbydau nwyddau0.290.060.170.230.020.410.430.950.171.12
Bysiau a choetsys0.010.030.040.070.000.040.040.130.090.22
Beiciau Modur0.010.020.040.060.000.050.050.120.110.24
[Ehangu]Beiciau pedalau0.000.010.010.020.000.000.000.030.150.18
[Lleihau]2015[Lleihau]Pob cerbyd modur3.682.894.907.790.496.426.9218.3910.0128.40
Pob cerbyd modurCeir a thacsis2.832.413.916.320.404.935.3314.487.9822.46
Faniau ysgafn0.530.360.741.100.071.021.092.711.674.38
Cerbydau nwyddau0.300.060.170.230.020.390.410.930.161.09
Bysiau a choetsys0.010.040.040.080.000.040.040.140.090.23
Beiciau Modur0.010.020.040.060.000.050.050.120.110.23
[Ehangu]Beiciau pedalau0.000.010.010.020.000.000.000.030.160.18

Metadata

Teitl
Traffig ffyrdd yn ôl y dosbarthiad ffyrdd a math o gerbyd, Cymru.

Diweddariad diwethaf
21 Awst 2019 21 Awst 2019

Diweddariad nesaf
Awst 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Traffig ar Sail Data â Gesglir â Llaw, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at gyfanswm y traffig ffyrdd yng Nghymru. Mae’r amcangyfrifon ar gyfer traffig ffyrdd yng Nghymru’n cael eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar gyfrifon traffig ffyrdd blynyddol ger ochr y ffordd ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Mae’r cyfrifon hyn ar ochr y ffordd yn cael eu cyfuno gyda data cyfrif traffig awtomatig a hyd ffyrdd i gynhyrchu amcangyfrifon traffig cyffredinol.
Mae’r amcangyfrifon ar gyfer priffyrdd yn seiliedig ar gyfrifiad o bob ffordd o’r fath, tra bo amcangyfrifon traffig ar gyfer ffyrdd llai yn cael eu hamcangyfrif drwy gyfrifo’r cyfraddau twf o sampl penodol o bwyntiau cyfrif ar y rhwyddwaith is-ffyrdd. Mae manylion pellach y fethodoleg ar gael gan yr Adran Drafnidiaeth ar y ddolen isod:
https://www.gov.uk/government/publications/road-traffic-speeds-and-congestion-statistics-guidance.

Mae’r dadansoddiad yn ôl math o gerbyd yn seiliedig ar arsylwi ochr ffordd ble y caiff y cerbydau eu dosbarthu yn unol â’u
hymddangosiad cyffredinol. Y mathau o gerbydau a nodir yw: 1) Beiciau pedlau: I gynnwys pob beic heb fodur, 2) Beiciau modur: cerbydau dwy olwyn, gan gynnwys mopeds, cerbyd sgwter a chyfuniadau beiciau modur, 3) Ceir a thacsis: I gynnwys ceir estynedig, pob fan ysgafn sydd â ffenestr y tu ôl i sedd y gyrrwr, cerbydau i deithwyr gyda 9 sedd neu lai, cerbydau 3 olwyn, cerbydau modur i gleifion, Land Rovers, Range Rovers a Jeeps. Mae ceir sy’n tynnu carafanau neu drelars yn cael eu cyfrif fel un cerbyd, 4) Bysiau a coetsys: I gynnwys pob cerbyd gwasanaethau cyhoeddus a bysiau gwaith ar wahân i gerbydau sydd â llai na 10 o seddau, 5) Faniau ysgafn: Pob cerbyd nwyddau hyd at 3,500kg o bwysau gros. Mae hyn yn cynnwys pob fan ar ffurf car a’r rhai sydd â’r capasiti nesaf o ran cludo, megis faniau cludo. Mae ambiwlans, faniau cludo llai, cerbydau cludo llaeth a cherbydau a reolir gan gerddwr yn cael eu cynnwys hefyd. Mae rhan fwyaf y grwp hwn yn faniau cludo nwyddau o ryw fath, 6) Cerbydau nwyddau: Pob cerbyd nwyddau dros 3,500kg pwysau gros. I gynnwys tractorau (heb drelar), rholwyr ffordd, faniau bocs a faniau mawr tebyg. Mae uned tractor modur dwy echel heb drelar wedi eu cynnwys hefyd, 7) Pob cerbyd modur: Pob cerbyd ar wahân i feiciau pedalau.

Caiff cyfanswm y traffig ei fesur gan ddefnyddio Cilometrau Cerbyd (VKM), sy’n cael eu cyfrifio drwy luosi llif traffog dyddiol ar gyfartaledd fesul blwyddyn gyda hyd cyfatebol y ffordd. Er enghraifft, byddai 1 cerbyd sy’n teithio 1 cilomedr y diwrnod am flwyddyn yn 365 VKM dros flwyddyn.


Casgliad data a dull cyfrifo
Caiff amcangyfrifon traffig Cymru eu paratoi gan yr Adran Drafnidiaeth ar ran Llywodraeth Cymru. Mae’r amcangyfrifon hyn yn seiliedig ar y cyfrifon traffig ffordd blynyddol ar ochr y ffordd sy’n cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod y flwyddyn. Caiff y cyfrifon hyn ar ochr y ffordd eu cyfuno gyda’r data cyfrif traffig awtomatig a hyd y ffyrdd i gynhyrchu’r amcangyfrifon traffig cyffredinol.Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae data wedi'u talgrynnu i ddau le degol. Ar gyfer cofnodion lle nad oes data defnyddir "*".

Ansawdd ystadegol
Mae'r ystadegau hyn yn cael eu defnyddio o fewn Llywodraeth Cymru i lunio a monitro polisïau, ac maent hefyd yn cael eu defnyddio i roi gwybodaeth i adrannau llywodraethol eraill, busnesau, y cyfryngau a'r cyhoedd. Nid oes unrhyw ffynonellau data cynhwysfawr eraill i alluogi cynhyrchu ystadegau traffig ar gyfer Cymru a Phrydain Fawr. Dyma rai o'r ffyrdd penodol mae'r data'n cael eu defnyddio:
1. Mae dangosyddion Cynllun Trafnidiaeth Cenedlaethol Cymru yn cynnwys y data hyn ar lif traffig. Mae'r dangosyddion hyn yn mesur y newid i lifoedd traffig ar gyfer Cymru yn ei chyfanrwydd ac ar gyfer ardaloedd awdurdodau lleol unigol.
2. Bydd y data hyn hefyd yn cael eu defnyddio'n rhan o'r cyfrifiadau i ateb unrhyw geisiadau am wybodaeth am y gyfradd anafusion ar gyfer lefelau traffig ar rannau gwahanol o ffyrdd.
3. Mae gwybodaeth am allyriadau CO2 cenedlaethol a lleol sy'n gysylltiedig â thraffig yn defnyddio'r amcangyfrifon hyn o lifoedd traffig.

Cywirdeb
Mae’r amcangyfrifon o draffig ar y ffyrdd yn seiliedig ar ganlyniadau llawer o gyfrifiadau â llaw 12 awr sy'n cael eu cynnal bob blwyddyn, sy'n cael eu grosio i amcangyfrifon o gyfartaledd blynyddol llifoedd bob dydd gan ddefnyddio ffactorau ehangu sy'n seiliedig ar ddata o gyfrifiadau traffig awtomatig ar ffyrdd tebyg. Mae angen y cyfartaleddau hyn er mwyn ystyried traffig ar adegau tawel, ar y penwythnos ac yn yr haf a'r gaeaf (pan fydd cyfrifiadau arbennig yn unig yn cael eu cynnal) wrth asesu'r traffig ar bob safle. Mae'r Adran Drafnidiaeth bellach yn rhannu'r mathau o ffyrdd yn 22 grwp (dim ond saith a fu yn flaenorol). Mae hyn yn gwneud cymharu lleoliadau cyfrifiadau â llaw a lleoliadau cyfrifiadau awtomatig yn haws. Roedd y grwpiau hyn yn seiliedig ar ddadansoddiadau manwl o ganlyniadau o holl safleoedd y cyfrifiadau awtomatig unigol, ac maent yn ystyried grwpiau rhanbarthol, categorïau ffyrdd (h.y. dosbarthiad trefol/gwledig a chategori'r ffordd), a lefelau llif y traffig.Dolenni'r we
Lefelau traffig ar y ffyrdd, cyhoeddiad ystadegol: https://llyw.cymru/traffig-ffyrdd

Allweddeiriau
Trafnidiaeth traffig ffyrdd dosbarthiad ffyrdd math o gerbyd