Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, hyd y ddedfryd a blwyddyn
None
[Lleihau]Rhanbarth Heddlu[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth Heddlu 1[Hidlo]
-
Rhanbarth Heddlu 2[Hidlo]
Troseddau moduro[Hidlwyd]
Measure1
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhyw[Hidlo]
-
-
Rhyw 1
[Lleihau]Dedfryd hyd[Hidlo]
-
-
Dedfryd hyd 1
Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010
[Lleihau]Cyfanswm47,16165,07557,66854,72150,76243,27940,69043,934
CyfanswmGwryw[Lleihau]Dedfryd o bob hyd33,07343,38138,20537,22934,80929,94729,42732,442
Dedfryd o bob hydHyd at ac yn cynnwys 3 mis34183157112118160168176
Dros 3 mis ac o dan 6 mis57177163138120137153177
6 mis8733342318192227
Dros 6 mis a hyd at ac yn cynnwys 9 mis15125352211172122
Dros 9 mis i lai na 123220178611149
12 mis4023232120152316
Dros 12 mis a hyd at ac yn cynnwys 18 mis1213201920241321
Dros 18 mis a hyd at ac yn cynnwys 2 blynedd2412153945
Dros 2 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 3 mlynedd2710462531
Dros 3 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 4 mlynedd62232.23
4 blynedd3.2.3121
Dros 4 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 5 mlynedd121511.3
Dros 5 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 7 mlynedd311142.1
Dros 7 mlynedd a hyd at ac yn cynnwys 10 mlynedd111...1.
Dros 10 mlynedd a llai nag oes51......
Carcharu ar gyfer amddiffyn y cyhoedd2.......
Amherthnasol32,58842,87837,74436,86634,48129,54629,00131,980
Benyw[Lleihau]Dedfryd o bob hyd11,42315,46113,28612,99612,1929,8788,8069,117
Dedfryd o bob hydHyd at ac yn cynnwys 3 mis313765565
Dros 3 mis ac o dan 6 mis45411231
6 mis11311.1.
Dros 6 mis a hyd at ac yn cynnwys 9 mis71....1.
Dros 9 mis i lai na 12..1.....
12 mis2.11.11.
Dros 12 mis a hyd at ac yn cynnwys 18 mis.2......
Dros 18 mis a hyd at ac yn cynnwys 2 blynedd.111...1
Dros 2 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 3 mlynedd........
Dros 3 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 4 mlynedd1.......
4 blynedd.......1
Dros 4 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 5 mlynedd........
Dros 5 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 7 mlynedd........
Dros 7 mlynedd a hyd at ac yn cynnwys 10 mlynedd........
Dros 10 mlynedd a llai nag oes1.......
Carcharu ar gyfer amddiffyn y cyhoedd........
Amherthnasol11,40415,43813,26912,98612,1859,8708,7949,109
Arall (cwmnïau, cyrff cyhoeddus ac ati)[Lleihau]Dedfryd o bob hyd649897650573757726615576
Dedfryd o bob hydHyd at ac yn cynnwys 3 mis........
Dros 3 mis ac o dan 6 mis........
6 mis........
Dros 6 mis a hyd at ac yn cynnwys 9 mis........
Dros 9 mis i lai na 12........
12 mis........
Dros 12 mis a hyd at ac yn cynnwys 18 mis........
Dros 18 mis a hyd at ac yn cynnwys 2 blynedd........
Dros 2 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 3 mlynedd........
Dros 3 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 4 mlynedd........
4 blynedd........
Dros 4 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 5 mlynedd........
Dros 5 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 7 mlynedd........
Dros 7 mlynedd a hyd at ac yn cynnwys 10 mlynedd........
Dros 10 mlynedd a llai nag oes........
Carcharu ar gyfer amddiffyn y cyhoedd........
Amherthnasol649897650573757726615576
Anhysbys[Lleihau]Dedfryd o bob hyd2,0165,3365,5273,9233,0042,7281,8421,799
Dedfryd o bob hydHyd at ac yn cynnwys 3 mis..4..1.1
Dros 3 mis ac o dan 6 mis....1..1
6 mis..1.....
Dros 6 mis a hyd at ac yn cynnwys 9 mis3.......
Dros 9 mis i lai na 12...1....
12 mis........
Dros 12 mis a hyd at ac yn cynnwys 18 mis........
Dros 18 mis a hyd at ac yn cynnwys 2 blynedd........
Dros 2 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 3 mlynedd........
Dros 3 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 4 mlynedd........
4 blynedd........
Dros 4 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 5 mlynedd........
Dros 5 blynedd a hyd at ac yn cynnwys 7 mlynedd........
Dros 7 mlynedd a hyd at ac yn cynnwys 10 mlynedd........
Dros 10 mlynedd a llai nag oes........
Carcharu ar gyfer amddiffyn y cyhoedd........
Amherthnasol2,0135,3365,5223,9223,0032,7271,8421,797

Metadata

Teitl
Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw a hyd y ddedfryd

Diweddariad diwethaf
05 Rhagfyr 2018 05 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau'r heddlu

Cwmpas daearyddol
Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r bwletin ystadegol blynyddol hwn yn cynnwys data yn ymwneud â throseddau moduro:
• Achosion llys yn erbyn troseddwyr moduro (2006 – 2017)
• Camau gorfodi parcio sifil a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae data cyfwerth ar gyfer Lloegr i’w weld yn y dolenni ar gyfer y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae Transport Scotland yn cyhoeddi nifer y troseddau cerbydau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ôl math o drosedd ym mhennod ‘Road Transport Vehicles’ y cyhoeddiad cryno a elwir yn “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/scottish-transport-statistics-all-editions). Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi nifer y bobl a fu yn y llys am droseddau cerbydau yn y Bwletin Ystadegol “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn cynhyrchu ystadegau ar hysbysiadau cosb benodedig: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi nifer y difinyddion y penderfynwyd ar eu hachos troseddau moduro mewn llys ynadon (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Mae’r wybodaeth am achosion llys yn ailadrodd yr ystadegau a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei chyfres cyfiawnder troseddol (https://www.gov.uk/government/collections/criminal-justice-statistics).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid oes unrhyw talgrynnu wedi cael ei gymhwyso ar y data. Os nad oes data "*".

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data hwn yn cael ei ddiwygio'n flynyddol.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach. Defnyddir ystadegau profion anadl i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd yfed a gyrru heddluoedd.

Amseroldeb a Phrydlondeb
Mae’r ystadegau ar achosion llys yn ymwneud ag achosion mewn llysoedd ynadon yng Nghymru yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2017.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol troseddwyr moduro: http://gov.wales/statistics-and-research/motoring-offences/?lang=en

Allweddeiriau
Troseddwyr Moduro, Math o Lys, Rhyw, Hyd Dedfryd,