Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl ardal heddlu, dedfryd a blwyddyn
None
[Lleihau]Grwp Troseddau Moduro[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Grwp Troseddau Moduro 1[Hidlo]
-
Grwp Troseddau Moduro 2[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal Heddlu[Hidlwyd]
-
-
[Lleihau]Ardal Heddlu 1
-
-
Ardal Heddlu 2
[Lleihau]Dedfryd[Hidlo]
-
-
Dedfryd 1
Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010
[Lleihau]Cymru47,16165,07557,66854,72150,76243,27940,69043,934
Cymru[Lleihau]Gogledd CymruGogledd Cymru[Lleihau]Pob dedfryd8,3059,6569,4548,1047,1976,7227,51410,223
Pob dedfrydY ddalfa yn syth9592868069966984
Dedfryd ohiriedig99121969469515571
Dedfryd gymunedol227223172182183234263311
Dirwy7,1698,3518,2536,7635,7055,2775,9828,218
Rhyddhad diamod56101416172642
Rhyddhad amodol916142122122028
Iawndal..113234
Ymdriniwyd mewn ffordd arall4640414656272644
Heb ei ddedfrydu6558077819031,0741,0061,0701,421
[Lleihau]Dyfed-PowysDyfed-Powys[Lleihau]Pob dedfryd4,6628,0248,3707,4717,2846,0766,1176,170
Pob dedfrydY ddalfa yn syth5144384622344440
Dedfryd ohiriedig4746544737444234
Dedfryd gymunedol117131125117132200201167
Dirwy3,9427,0106,9876,1325,9964,8654,8084,779
Rhyddhad diamod31116920102333
Rhyddhad amodol925162735304549
Iawndal....2..1
Ymdriniwyd mewn ffordd arall51047169814
Heb ei ddedfrydu4887471,1301,0861,0248849461,053
[Lleihau]De CymruDe Cymru[Lleihau]Pob dedfryd27,61140,46135,36532,64829,50822,86619,01320,368
Pob dedfrydY ddalfa yn syth248284251183182208236265
Dedfryd ohiriedig205234222162180181204206
Dedfryd gymunedol375438425444421522618642
Dirwy23,94034,67528,75527,10824,90118,46214,39714,998
Rhyddhad diamod1514222136575590
Rhyddhad amodol324846586160130169
Iawndal....4766
Ymdriniwyd mewn ffordd arall58471837643462131
Heb ei ddedfrydu2,7384,7215,6264,6353,6593,3353,3053,861
[Lleihau]GwentGwent[Lleihau]Pob dedfryd6,5836,9344,4796,4986,7737,6158,0467,173
Pob dedfrydY ddalfa yn syth1131061086563728983
Dedfryd ohiriedig87118806776574665
Dedfryd gymunedol184165155153151210258227
Dirwy5,6475,7023,6315,4405,6246,2366,5705,889
Rhyddhad diamod10291416303225
Rhyddhad amodol1412161825293649
Iawndal.....2.3
Ymdriniwyd mewn ffordd arall232212810131226
Heb ei ddedfrydu5058074687338089661,003806

Metadata

Teitl
Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl ardal heddlu a dedfryd

Diweddariad diwethaf
05 Rhagfyr 2018 05 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Rhagfyr 2019 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau'r heddlu

Cwmpas daearyddol
Cymru a Lloegr

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r bwletin ystadegol blynyddol hwn yn cynnwys data yn ymwneud â throseddau moduro:
• Achosion llys yn erbyn troseddwyr moduro (2006 – 2017)
• Camau gorfodi parcio sifil a gyflwynwyd gan awdurdodau lleol nad ydynt wedi’u cynnwys yn y bwletin hwn.

Mae data cyfwerth ar gyfer Lloegr i’w weld yn y dolenni ar gyfer y Swyddfa Gartref a’r Weinyddiaeth Gyfiawnder. Mae Transport Scotland yn cyhoeddi nifer y troseddau cerbydau a gofnodwyd gan yr heddlu yn ôl math o drosedd ym mhennod ‘Road Transport Vehicles’ y cyhoeddiad cryno a elwir yn “Scottish Transport Statistics”: (http://www.transport.gov.scot/statistics/scottish-transport-statistics-all-editions). Mae Llywodraeth yr Alban yn cyhoeddi nifer y bobl a fu yn y llys am droseddau cerbydau yn y Bwletin Ystadegol “Criminal Proceedings in Scotland”: (http://www.gov.scot/Topics/Statistics/Browse/Crime-Justice/Datasets/DatasetsCrimProc).
Mae Gwasanaeth Heddlu Gogledd Iwerddon yn cynhyrchu ystadegau ar hysbysiadau cosb benodedig: (https://www.psni.police.uk/inside-psni/Statistics/fixed-penalty-notice-fpn-and-discretionary-disposal-statistics-for-traffic-offences/). Mae Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd Gogledd Iwerddon yn cyhoeddi nifer y difinyddion y penderfynwyd ar eu hachos troseddau moduro mewn llys ynadon (http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/Services/Statistics%20and%20Research/Pages/default.aspx).


Casgliad data a dull cyfrifo
Ffynhonnell y data
Mae’r wybodaeth am achosion llys yn ailadrodd yr ystadegau a gynhyrchwyd gan y Weinyddiaeth Gyfiawnder yn ei chyfres cyfiawnder troseddol (https://www.gov.uk/government/collections/criminal-justice-statistics).

Cwmpas
Mae cwmpas ‘Police Powers and Procedures’ yn cynnwys defnyddio pwerau’r heddlu i gyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau moduro. Mae hwn yn cael ei ddadansoddi yn ôl math o drosedd a sut yr ymdrinnir â nhw (e.e. talu dirwy neu gofrestru dirwy mewn llys). Mae’r data a gyflwynir yn cael ei gymryd o ffurflenni gan heddluoedd yng Nghymru a Lloegr. Mae’r ffigurau hefyd yn cynnwys hysbysiadau a roddwyd gan wardeiniaid traffig cyflogedig yr heddlu am droseddau parcio. Dylid pwysleisio yma bod y rhan fwyaf o wardeiniaid traffig nawr yn cael eu cyflogi gan awdurdodau lleol, ac nad yw eu gweithgareddau’n cael eu cynnwys yma. Isod, ceir rhestr o awdurdodau lleol Cymru sydd wedi cymryd cyfrifoldeb am orfodi parcio a phryd ddigwyddodd hyn:

Castell-nedd Port Talbot - 1 Mehefin 1999
Sir Gaerfyrddin - 1 Mehefin 1999
Sir Ddinbych - 1 Gorffennaf 2004
Conwy - 1 Medi 2006
Gwynedd - 1 Ebrill 2007
Ynys Môn - 1 Ebrill 2007
Wrecsam - 1 Mawrth 2008
Abertawe - 1 Medi 2008
Caerdydd - 5 Gorffennaf 2010
Sir Benfro - 1 Chwefror 2011
Powys - 1 Ebrill 2011
Merthyr Tudful - 11 Ionawr 2012
Ceredigion - 4 Mehefin 2012
Rhondda Cynon Taf - 1 Awst 2012
Pen-y-bont ar Ogwr - 1 Ebrill 2013
Bro Morgannwg - 1 Ebrill 2013
Sir y Fflint - 1 Hyd 2013

Cafodd ystadegau ar hysbysiadau Cywiro Namau Cerbydau yn sgil troseddau moduro eu tynnu o’r bwletin hwn yn 2009.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2006 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Nid oes unrhyw talgrynnu wedi cael ei gymhwyso ar y data. Os nad oes data "*".

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data hwn yn cael ei ddiwygio'n flynyddol.

Ansawdd ystadegol
Defnyddir yr ystadegau o fewn a thu allan i Lywodraeth Cymru i fonitro tueddiadau mewn troseddau gyrru ac fel llinell sylfaen ar gyfer dadansoddi pellach. Defnyddir ystadegau profion anadl i fesur effeithiolrwydd ymgyrchoedd yfed a gyrru heddluoedd.

Amseroldeb a Phrydlondeb
Mae’r ystadegau ar achosion llys yn ymwneud ag achosion mewn llysoedd ynadon yng Nghymru yn ystod y 12 mis a ddaeth i ben ym mis Rhagfyr 2017.

Dolenni'r we
Datganiad ystadegol troseddwyr moduro: http://gov.wales/statistics-and-research/motoring-offences/?lang=en

Allweddeiriau
Troseddwyr Moduro, Math o Lys, Ardal Heddlu, Dedfryd