Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grŵp nwyddau
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Cyfeiriad[Hidlo]
[Lleihau]Mathau o Nwyddau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Mathau o Nwyddau 1
-
-
Mathau o Nwyddau 2
Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017
O Gymru i weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau(r) 23,572(r) 20,616(r) 25,301(r) 23,18825,243
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco(r) 6,675(r) 3,844(r) 4,813(r) 4,8956,632
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes(r) 6901,339(r) 1,213(r) 1,0991,389
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol(r) 5,299(r) 4,991(r) 5,503(r) 4,4546,118
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill(r) 4,431(r) 4,355(r) 5,921(r) 5,0965,364
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr(r) 2,210(r) 1,086(r) 2,366(r) 2,6892,407
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai(r) 4,267(r) 5,001(r) 5,487(r) 4,9553,331
I Gymru o weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau(r) 23,091(r) 21,539(r) 23,190(r) 20,77726,035
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco(r) 6,545(r) 5,000(r) 6,036(r) 6,1047,222
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes(r) 8278341,012(r) 1,5371,324
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol(r) 3,374(r) 5,462(r) 5,426(r) 4,3477,063
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill(r) 6,576(r) 5,177(r) 5,173(r) 4,9555,498
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr(r) 2,262(r) 1,087(r) 2,206(r) 1,4391,818
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai(r) 3,507(r) 3,979(r) 3,338(r) 2,3963,112
O fewn Cymru[Lleihau]Yr holl nwyddau(r) 36,143(r) 38,271(r) 38,454(r) 44,42945,470
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco(r) 2,825(r) 2,825(r) 4,816(r) 6,6867,757
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes(r) 875(r) 831(r) 972(r) 1,6601,492
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol(r) 8,240(r) 10,210(r) 9,335(r) 10,49510,427
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill(r) 6,578(r) 7,903(r) 8,501(r) 12,18910,730
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr(r) 1,728(r) 845(r) 1,438(r) 2,2891,843
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai(r) 15,898(r) 15,657(r) 13,392(r) 11,10913,220

Metadata

Teitl
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau

Diweddariad diwethaf
tachwedd 2018 tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
tachwedd 2019 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn disgrifio’r nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau. Mae 'Nwyddau sy’n cael eu cario’ yn cyfeirio at bwysau’r nwyddau sy’n cael eu cario, fesul mil o dunelli.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2013 hyd at 2017

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, Nwyddau sy’n cael eu cario