Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grŵp nwyddau
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn[Hidlo]
Cyfeiriad[Hidlo]
[Lleihau]Mathau o Nwyddau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Mathau o Nwyddau 1
-
-
Mathau o Nwyddau 2
Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016
O Gymru i weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau23,83220,74525,59723,828
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco6,6753,8644,8135,044
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes7011,3391,2141,110
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol5,3024,9965,6394,485
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill4,5224,4585,9935,325
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr2,3471,0862,4522,773
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai4,2865,0015,4875,088
I Gymru o weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau23,34821,66123,28521,651
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco6,5455,0276,0366,304
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes8388341,0121,576
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol3,4005,4945,4274,548
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill6,7225,2415,1895,160
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr2,3301,0872,2531,442
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai3,5133,9793,3682,620
O fewn Cymru[Lleihau]Yr holl nwyddau42,89943,01345,51363,098
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco3,0903,3355,0289,818
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes9048419771,913
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol8,30010,55310,36814,210
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill8,2868,92111,10017,945
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr2,0161,0171,5693,416
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai20,30418,34616,47015,796

Metadata

Teitl
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2018 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn disgrifio’r nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau. Mae 'Nwyddau sy’n cael eu cario’ yn cyfeirio at bwysau’r nwyddau sy’n cael eu cario, fesul mil o dunelli.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2013 hyd at 2016

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, Nwyddau sy’n cael eu cario