Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grŵp nwyddau
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Cyfeiriad[Hidlo]
[Lleihau]Mathau o Nwyddau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Mathau o Nwyddau 1
-
-
Mathau o Nwyddau 2
Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018
O Gymru i weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau23,57220,61625,30123,18825,24324,188
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco6,6753,8444,8134,8956,6326,135
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes6901,3391,2131,0991,3891,457
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol5,2994,9915,5034,4546,1185,058
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill4,4314,3555,9215,0965,3645,165
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr2,2101,0862,3662,6892,4071,628
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai4,2675,0015,4874,9553,3314,744
I Gymru o weddill y DU[Lleihau]Yr holl nwyddau23,09121,53923,19020,77726,03524,798
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco6,5455,0006,0366,1047,2226,238
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes8278341,0121,5371,3241,406
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol3,3745,4625,4264,3477,0635,038
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill6,5765,1775,1734,9555,4986,598
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr2,2621,0872,2061,4391,8181,839
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai3,5073,9793,3382,3963,1123,679
O fewn Cymru[Lleihau]Yr holl nwyddau36,14338,27138,45444,42945,47038,320
Yr holl nwyddau[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco2,8252,8254,8166,6867,7574,882
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes8758319721,6601,4921,343
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol8,24010,2109,33510,49510,4277,225
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill6,5787,9038,50112,18910,73011,964
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr1,7288451,4382,2891,843888
[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai15,89815,65713,39211,10913,22012,018

Metadata

Teitl
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau

Diweddariad diwethaf
tachwedd 2018 tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
tachwedd 2019 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn disgrifio’r nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, i Gymru ac o Gymru gan Gerbydau Nwyddau Trwm sydd wedi’u cofrestru yn y DU, yn ôl grwp nwyddau. Mae 'Nwyddau sy’n cael eu cario’ yn cyfeirio at bwysau’r nwyddau sy’n cael eu cario, fesul mil o dunelli.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2013 hyd at 2017

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, Nwyddau sy’n cael eu cario