Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Goods transported to and from Wales by UK registered HGVs, by origin or destination
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
Cyfeiriad[Hidlo]
Math o uned[Hidlo]
[Lleihau]Tarddiad/cyrchfan[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Tarddiad/cyrchfan 1
-
-
Tarddiad/cyrchfan 2
[Lleihau]Gadael Cymru[Lleihau]Dod i mewn i Gymru
Cliciwch yma i ddidoliNwyddau sy’n cael eu carioCliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi’u symudCliciwch yma i ddidoliNwyddau sy’n cael eu carioCliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi’u symud
[Lleihau]Cyfansymiau'r nwyddau a gludir i/o weddill y DU23,8284,37021,6514,060
Cyfansymiau'r nwyddau a gludir i/o weddill y DU[Lleihau]Lloegr23,5984,27021,5204,007
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr****
Gogledd-orllewin Lloegr6,1537284,208593
Swydd Efrog a Humber1,2242911,952575
Dwyrain Canolbarth Lloegr1,6593991,327317
Gorllewin Canolbarth Lloegr5,5208144,529661
Dwyrain Lloegr1,295455972332
Llundain1,020316432133
De-ddwyrain Lloegr1,7024411,452437
De-orllewin Lloegr4,7877586,409872
[Lleihau]Yr AlbanYr Alban****
[Lleihau]Gogledd IwerddonGogledd Iwerddon****

Metadata

Teitl
Goods transported to and from Wales by UK registered HGVs, by origin and destination

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2018 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion ar fewnforion ac allforion sy’n cael eu cludo ar y ffordd, gan gerbydau nwyddau trwm wedi’u cofrestru yn y DU, yng Nghymru a'r DU. Cyflwynir data fel nwyddau wedi’u codi (pwysau'r nwyddau a gludir, mesur mewn miloedd o dunelli) a nwyddau wedi’u symud (pwysau'r nwyddau a gludir, wedi lluosi gyda’r pellter a gludir y nwyddau, mesur mewn miliwn cilometrau tunnell).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2013 hyd at 2016

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd