Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Goods transported to and from Wales by UK registered HGVs, by origin or destination
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Cyfeiriad[Hidlo]
Math o uned[Hidlo]
[Lleihau]Tarddiad/cyrchfan[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Tarddiad/cyrchfan 1
-
-
Tarddiad/cyrchfan 2
[Lleihau]Gadael Cymru[Lleihau]Dod i mewn i Gymru
Cliciwch yma i ddidoliNwyddau sy’n cael eu carioCliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi’u symudCliciwch yma i ddidoliNwyddau sy’n cael eu carioCliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi’u symud
[Lleihau]Cyfansymiau'r nwyddau a gludir i/o weddill y DU24,1884,27824,7984,906
Cyfansymiau'r nwyddau a gludir i/o weddill y DU[Lleihau]Lloegr24,0974,23724,4404,760
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr****
Gogledd-orllewin Lloegr4,5795734,707646
Swydd Efrog a Humber1,1803282,069575
Dwyrain Canolbarth Lloegr1,6323702,831730
Gorllewin Canolbarth Lloegr6,9601,0056,303872
Dwyrain Lloegr1,0043501,370484
Llundain69420630583
De-ddwyrain Lloegr1,9004621,798451
De-orllewin Lloegr5,9288694,378712
[Lleihau]Yr AlbanYr Alban****
[Lleihau]Gogledd IwerddonGogledd Iwerddon****

Metadata

Teitl
Mewnforion ac Allforion sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, yn ôl grwp nwyddau


Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2018 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi manylion ar fewnforion ac allforion sy’n cael eu cludo ar y ffordd, gan gerbydau nwyddau trwm wedi’u cofrestru yn y DU, yng Nghymru a'r DU. Cyflwynir data fel nwyddau wedi’u codi (pwysau'r nwyddau a gludir, mesur mewn miloedd o dunelli) a nwyddau wedi’u symud (pwysau'r nwyddau a gludir, wedi lluosi gyda’r pellter a gludir y nwyddau, mesur mewn miliwn cilometrau tunnell).

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2013 hyd at 2017

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd