Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mewnforion ac Allforion sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, yn ôl grŵp nwyddau
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure2
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
Cyfeiriad[Hidlo]
[Lleihau]Mathau o Nwyddau[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Mathau o Nwyddau 1
-
-
Mathau o Nwyddau 2
[Lleihau]2018[Lleihau]2017[Lleihau]2016[Lleihau]2015[Lleihau]2014[Lleihau]2013
Cliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforion
[Lleihau]Yr holl nwyddau236.0193.1213.0(r) 270.7238.0(r) 297.9225.0(r) 351.8306.0(r) 357.3286.0(r) 425.2
Yr holl nwyddau[Ehangu]Cynnyrch amaethyddol , coedwigaeth ac adnoddau crai************
[Ehangu]Yr holl gynnyrch bwyd, yn cynnwys diodydd a thybaco116.038.5******61.0(r) 49.466.0*
[Ehangu]Yr holl gynnyrch pren, tecstilau a lledr*27.2**********
[Ehangu]Yr holl gynnyrch metel, mwynol a chemegol*64.7*(r) 112.982.0(r) 223.2135.0(r) 232.9148.0(r) 231.4154.0316.0
[Ehangu]Yr holl beiriannau a chyfarpar, nwyddau hiroes46.042.7*(r) 35.3********
[Ehangu]Yr holl gynnyrch eraill*******(r) 72.9*(r) 49.6*(r) 31.4

Metadata

Teitl
Mewnforion ac Allforion sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yng Nghymru, yn ôl grwp nwyddau

Diweddariad diwethaf
Tachwedd 2018 Tachwedd 2018

Diweddariad nesaf
Tachwedd 2019 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata hon yn disgrifio’r nwyddau sy’n cael eu mewnforio a’u hallforio a’u cario ar y ffyrdd yng Nghymru, yn ôl grwp nwyddau. Cyflwynir y data fesul mil o dunelli.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2004 hyd at 2017

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Defnyddir yr ystadegau hyn y tu mewn a’r tu allan i Lywodraeth Cymru er mwyn monitro tueddiadau cludo nwyddau ffyrdd ac fel llinell sylfaen

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd