Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mewnforion ac allforion sy’n cael eu cario ar y ffyrdd o Gymru ac i Gymru, yn ôl y wlad llwytho/dadlwytho
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlwyd]
Cyfeiriad[Hidlo]
[Lleihau]Gwlad[Hidlo]
-
-
Gwlad 1
[Lleihau]2016[Lleihau]2015[Lleihau]2014
Cliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforionCliciwch yma i ddidoliMewnforionCliciwch yma i ddidoliAllforion
[Lleihau]Yr Undeb Ewropeaidd234294220343294332
Yr Undeb EwropeaiddGweriniaeth Iwerddon******
Sweden a Y Ffindir******
Denmarc******
Yr Iseldiroedd**482511231
Gwlad Belg a Lwcsembwrg991208114982124
Ffrainc****5041
Yr Almaen341265613736113
Awstria******
Yr Eidal******
Sbaen******
Portiwgal******
Gwlad Groeg******
Aelod-wladwriaethau newydd******
[Lleihau]Wledydd EraillWledydd Eraill******

Metadata

Teitl
Mewnforion ac allforion sy’n cael eu cario ar y ffyrdd o Gymru ac i Gymru, yn ôl y wlad llwytho/dadlwytho

Diweddariad diwethaf
Ionawr 2018 Ionawr 2018

Diweddariad nesaf
Ionawr 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg o Gludo Nwyddau, yr Adran Drafnidiaeth

Cyswllt ebost
ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r set ddata yn disgrifio’r nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd o Gymru ac i Gymru, yn ôl y wlad llwytho/dadlwytho

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau am nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd yn seiliedig ar ddata a gasglwyd gan yr Adrannau Trafnidiaeth, mewn 3 arolwg nwyddau ffyrdd; Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Prydain Fawr (CSRGT GB), yr Arolwg Parhaus o Drafnidiaeth Nwyddau Ffyrdd, Gogledd Iwerddon (CSRGT NI), a’r Arolwg Cludiant Ffyrdd Rhyngwladol (IRHS).

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 1985 hyd at 2016

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroldeb a phrydlondeb:
Mae'r ystadegau a gyflwynir yn cwmpasu traffig cludo nwyddau i Gymru a’r DU ac o Gymru a’r DU hyd at 2016.
Cymaroldeb a chydlyniaeth:
Mae'r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu ystod o ystadegau sy'n ymwneud â sector cludo nwyddau ar y ffyrdd, sy’n cyflwyno ystadegau cludo nwyddau domestig a rhyngwladol a nwyddau “roll-on – roll-off” rhyngwladol.

Dolenni'r we
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd, pennawd ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/road-freight/

Allweddeiriau
Nwyddau sy’n cael eu cario ar y ffyrdd