Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Yr holl draffig nwyddau ym mhorthladdoedd mawr a mân Cymru yn ôl mil tunnell
None
Bulk Fuel[Hidlo]
Bulk Fuel 1[Hidlo]
Measure1
Blwyddyn(Disgynnol)[Hidlo]
porthladd[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2008
Pob porthladd49.151.653.556.452.959.055.066.060.754.056.0
Caergybi5.25.24.94.53.73.03.03.02.73.03.0
Mostyn0.00.00.00.00.00.00.00.00.10.00.0
Abergwaun0.40.40.30.40.40.00.00.00.40.01.0
Aberdaugleddau30.932.034.837.734.341.040.049.042.839.036.0
Abertawe0.50.50.50.50.51.01.01.00.60.01.0
Castell-nedd0.10.20.30.20.20.00.00.00.30.00.0
Port Talbot6.67.67.88.19.58.06.07.08.85.08.0
Y Barri0.30.30.30.30.30.00.00.00.30.00.0
Caerdydd1.81.61.61.81.72.02.02.02.22.03.0
Casnewydd2.83.42.82.62.62.02.02.02.13.03.0
Porthladdoedd eraill0.30.40.30.30.40.00.01.00.50.01.0

Metadata

Teitl
Yr holl draffig nwyddau ym mhorthladdoedd mawr a mân Cymru, yn ôl y porthladd a math o nwyddau

Diweddariad diwethaf
27 tachwedd 2019 27 tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
tachwedd 2020 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau morol a llongau, Yr Adran Drafnidiaeth

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r cyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol tramor a domestig mewn porthladdoedd yng Nghymru hyd at 2018. Caiff y data ei gyflwyno fel swm y traffig (miloedd o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn cyfeirio at achosion yng Nghymru o 2008 hyd at 2018.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio o fewn yn ogystal â thu allan i Lywodraeth Cymru, i fonitro tueddiadau trafnidiaeth ar y môr ac fel llinell sylfaen.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol
Amseroedd a phrydlondeb

Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru yn 2017 ac oddi wrthynt.

Cymharu a chydlynnu

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.

Dolenni'r we
Trafnidiaeth forol, datganiad ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/sea-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth ar y môr, porth, math o swmp