Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau
None
BlwyddynSwm y traffig yn cael ei fesur mewn miliwn tunnell[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math of traffigPrif borthladdoedd Cymru yw Caergybi, Abergwaun, Aberdaugleddau, Abertawe, Port Talbot, Caerdydd a Chasnewydd.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math of traffig 1
-
Math of traffig 2
[Lleihau]Math o swmp[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Math o swmp 1
-
-
[Lleihau]Math o swmp 2
-
-
Math o swmp 3
[Lleihau]Pob traffig tramor a domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor a domestig
[Lleihau]Pob traffig domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig domestig[Lleihau]Pob traffig tramorCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor
Cliciwch yma i ddidoliDomestig i mewnCliciwch yma i ddidoliDomestig allanCliciwch yma i ddidoliAllforion tramorCliciwch yma i ddidoliMewnforion tramor
[Lleihau]Pob traffig2.64.16.610.836.046.853.4
Pob traffig[Lleihau]Pob swmp2.54.06.57.632.640.146.6
Pob swmp[Ehangu]Swmp sych0.60.30.90.36.56.87.7
[Ehangu]Swmp hylifol1.93.65.67.326.133.438.9
[Lleihau]Cynwysyddion.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
Cynwysyddion[Ehangu]Cynwysyddion 20’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwysyddion 40’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwysyddion >20’ & >40’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynwysyddion >40’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Nwyddau cyffredinol eraill0.00.10.10.90.71.61.7
Nwyddau cyffredinol eraill[Ehangu]Cynnyrch o goedwigoedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynnyrch haearn a dur.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Nwyddau cyffredinol eraill a chynwysyddion llai na 20’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.11.32.52.5
Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant)[Ehangu]Uned symudol eraill heb fod yn hunanyriant.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cerbydau eraill heb yrwyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cerbydau rheilffyrdd, ôl-gerbydau i’w cludo ar y llong o borthladd i borthladd, a chychod camlas.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Ôl-gerbydau nwyddau ffordd heb yrwyr.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.52.5
[Lleihau]Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant).Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol1.21.32.62.6
Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant)[Ehangu]Cerbydau mewnforio/allforio.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol0.00.0
[Ehangu]Unedau hunan-yriant symudol eraill.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cerbydau ac ôl-gerbydau nwyddau ffordd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol2.62.6
[Lleihau]Tanwydd swmp[Lleihau]Tanwydd swmp[Ehangu]Tanwydd swmp1.93.55.57.225.933.138.5
[Lleihau]Swmp arall[Lleihau]Swmp arall[Ehangu]Swmp arall0.60.41.00.36.77.18.1

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r gyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol domestig a thramor mewn porthladdoedd mawr yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2022. Caiff y data eu cyflwyno fel swm y traffig (miliynau o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r ystadegau yn gysylltiedig ag achosion yng Nghymru yn ystod y flwyddyn 2022.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio o fewn yn ogystal â thu allan i Lywodraeth Cymru, i fonitro tueddiadau trafnidiaeth ar y môr ac fel llinell sylfaen

Ansawdd ystadegol

Amseroedd a phrydlondeb

Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru.Cymharu a chydlynnu

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.

Teitl

Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2023 Tachwedd 2023

Diweddariad nesaf

Tachwedd 2024 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau morol a llongau, Yr Adran Drafnidiaeth

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Trafnidiaeth forol, datganiad ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/sea-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau

Trafnidiaeth ar y môr, porthladdoedd mawr, cargo