Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math of traffig[Hidlo]
-
[Lleihau]Math of traffig 1
-
Math of traffig 2
[Lleihau]Math o swmp[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Math o swmp 1
-
-
[Lleihau]Math o swmp 2
-
-
Math o swmp 3
[Lleihau]Pob traffig tramor a domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor a domestig
[Lleihau]Pob traffig domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig domestig[Lleihau]Pob traffig tramorCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor
Cliciwch yma i ddidoliDomestig i mewnCliciwch yma i ddidoliDomestig allanCliciwch yma i ddidoliAllforion tramorCliciwch yma i ddidoliMewnforion tramor
[Lleihau]Pob traffig1.83.95.712.130.542.750.8
Pob traffig[Lleihau]Pob swmp1.73.95.68.125.934.039.6
Pob swmp[Ehangu]Swmp sych0.60.30.80.47.27.68.5
[Ehangu]Swmp hylifol1.23.64.87.718.726.331.1
[Lleihau]Cynwysyddion0.00.00.00.00.00.00.0
Cynwysyddion[Ehangu]Cynwysyddion 20’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion 40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion >20’ & >40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion >40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Lleihau]Nwyddau cyffredinol eraill0.00.10.10.71.32.12.3
Nwyddau cyffredinol eraill[Ehangu]Cynnyrch o goedwigoedd.......
[Ehangu]Cynnyrch haearn a dur.......
[Ehangu]Nwyddau cyffredinol eraill a chynwysyddion llai na 20’.......
[Lleihau]Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant)0.00.00.01.21.32.52.3
Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant)[Ehangu]Uned symudol eraill heb fod yn hunanyriant0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau eraill heb yrwyr0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau rheilffyrdd, ôl-gerbydau i’w cludo ar y llong o borthladd i borthladd, a chychod camlas0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Ôl-gerbydau nwyddau ffordd heb yrwyr0.00.00.01.21.32.52.5
[Lleihau]Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant)0.00.00.02.12.14.14.1
Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant)[Ehangu]Cerbydau mewnforio/allforio0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Unedau hunan-yriant symudol eraill0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau ac ôl-gerbydau nwyddau ffordd0.00.00.02.12.14.14.1
[Lleihau]Tanwydd swmp[Lleihau]Tanwydd swmp[Ehangu]Tanwydd swmp1.23.64.77.618.526.030.8
[Lleihau]Swmp arall[Lleihau]Swmp arall[Ehangu]Swmp arall0.60.30.80.67.47.98.8

Metadata

Teitl
Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau

Diweddariad diwethaf
27th tachwedd 2019 27th tachwedd 2019

Diweddariad nesaf
tachwedd 2020 (Dros dro)

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Ystadegau morol a llongau, Yr Adran Drafnidiaeth

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r gyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol domestig a thramor mewn porthladdoedd mawr yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2018. Caiff y data eu cyflwyno fel swm y traffig (miloedd o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ystadegau yn gysylltiedig ag achosion yng Nghymru yn ystod y flwyddyn 2018.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio o fewn yn ogystal â thu allan i Lywodraeth Cymru, i fonitro tueddiadau trafnidiaeth ar y môr ac fel llinell sylfaen

Ansawdd ystadegol
Amseroedd a phrydlondeb

Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru yn 2017 ac oddi wrthynt.Cymharu a chydlynnu

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.

Dolenni'r we
Trafnidiaeth forol, datganiad ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/sea-transport/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Trafnidiaeth ar y môr, porthladdoedd mawr, cargo

Enw
TRAN0211