Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau
None
BlwyddynSwm y traffig yn cael ei fesur mewn miliwn tunnell[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Math of traffigPrif borthladdoedd Cymru yw Caergybi, Abergwaun, Aberdaugleddau, Abertawe, Port Talbot, Caerdydd a Chasnewydd.[Hidlo]
-
[Lleihau]Math of traffig 1
-
Math of traffig 2
[Lleihau]Math o swmp[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Math o swmp 1
-
-
[Lleihau]Math o swmp 2
-
-
Math o swmp 3
[Lleihau]Pob traffig tramor a domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor a domestig
[Lleihau]Pob traffig domestigCliciwch yma i ddidoliPob traffig domestig[Lleihau]Pob traffig tramorCliciwch yma i ddidoliPob traffig tramor
Cliciwch yma i ddidoliDomestig i mewnCliciwch yma i ddidoliDomestig allanCliciwch yma i ddidoliAllforion tramorCliciwch yma i ddidoliMewnforion tramor
[Lleihau]Pob traffig3.03.66.611.132.944.150.6
Pob traffig[Lleihau]Pob swmp3.03.56.56.728.835.542.0
Pob swmp[Ehangu]Swmp sych0.50.40.90.37.17.48.3
[Ehangu]Swmp hylifol2.53.12.46.421.728.130.5
[Lleihau]Cynwysyddion0.00.00.00.00.00.00.0
Cynwysyddion[Ehangu]Cynwysyddion 20’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion 40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion >20’ & >40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cynwysyddion >40’0.00.00.00.00.00.00.0
[Lleihau]Nwyddau cyffredinol eraill0.00.10.10.90.51.51.5
Nwyddau cyffredinol eraill[Ehangu]Cynnyrch o goedwigoedd.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Cynnyrch haearn a dur.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Ehangu]Nwyddau cyffredinol eraill a chynwysyddion llai na 20’.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol
[Lleihau]Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant)0.00.00.01.51.53.03.0
Rholio ymlaen/rholio i ffwrdd (nid hunanyriant)[Ehangu]Uned symudol eraill heb fod yn hunanyriant0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau eraill heb yrwyr0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau rheilffyrdd, ôl-gerbydau i’w cludo ar y llong o borthladd i borthladd, a chychod camlas0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Ôl-gerbydau nwyddau ffordd heb yrwyr0.00.00.01.51.53.03.0
[Lleihau]Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant)0.00.00.02.02.14.10.0
Cerbydau rholio ymlaen/rholio ffwrdd (hunanyriant)[Ehangu]Cerbydau mewnforio/allforio0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Unedau hunan-yriant symudol eraill0.00.00.00.00.00.00.0
[Ehangu]Cerbydau ac ôl-gerbydau nwyddau ffordd0.00.00.02.02.14.14.1
[Lleihau]Tanwydd swmp[Lleihau]Tanwydd swmp[Ehangu]Tanwydd swmp2.53.15.66.421.427.833.4
[Lleihau]Swmp arall[Lleihau]Swmp arall[Ehangu]Swmp arall0.50.40.90.37.47.68.6

Metadata

Teitl

Traffig nwyddau tramor a domestig ym mhrif borthladdoedd Cymru yn ôl categori nwyddau

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2021 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau morol a llongau, Yr Adran Drafnidiaeth

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Cymru

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Dolenni'r we

Trafnidiaeth forol, datganiad ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/sea-transport/?skip=1&lang=cy

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r gyfres ddata hon yn rhoi manylion traffig morol domestig a thramor mewn porthladdoedd mawr yng Nghymru hyd at flwyddyn ariannol 2020. Caiff y data eu cyflwyno fel swm y traffig (miloedd o dunelli) mewn porthladdoedd yng Nghymru.

Casgliad data a dull cyfrifo

Mae ystadegau traffig cludo nwyddau mewn porthladdoedd yn seiliedig ar gyfuniad o ddata yr hysbyswyd yr awdurdodau porthladdoedd ohonynt gan yr Adran Drafnidiaeth a chwmnïau llongau neu eu hasiantwyr.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r ystadegau yn gysylltiedig ag achosion yng Nghymru yn ystod y flwyddyn 2020.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio o fewn yn ogystal â thu allan i Lywodraeth Cymru, i fonitro tueddiadau trafnidiaeth ar y môr ac fel llinell sylfaen

Allweddeiriau

Trafnidiaeth ar y môr, porthladdoedd mawr, cargo

Ansawdd ystadegol

Amseroedd a phrydlondeb

Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng Nghymru.Cymharu a chydlynnu

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.