Skip to content

Môr

Ystadegau’n ymwneud â thrafnidiaeth y môr a theithwyr ar y môr.

Mae’r data sy’n cael ei gyflwyno yma yn cynnwys teithiau gan deithwyr ar y môr, llongau’n cyrraedd porthladdoedd Prydain, a thraffig cludo nwyddau ar y môr mewn porthladdoedd mawr a bach yng Nghymru a rhwng Cymru a Gweriniaeth Iwerddon.