Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Llongau sy’n cyrraedd porthladdoedd Cymru, yn ôl y math o long
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure1
[Lleihau]Llong[Hidlo]
-
Llong 1
[Lleihau]PorthSwm y traffig yn cael ei fesur fel cyfanswm mewn miliwn o dunelli.[Hidlo]
-
-
Porth 1
[Lleihau]Pob llongCliciwch yma i ddidoliPob llong
Cliciwch yma i ddidoliLlongau cynwysyddion cellog llawnCliciwch yma i ddidoliLlongau nwyddau sych eraillCliciwch yma i ddidoliLlongau eraillCliciwch yma i ddidoliLlongau teithwyrCliciwch yma i ddidoliLlongau Ro-RoCliciwch yma i ddidoliTanceri
[Lleihau]Pob porthladd0.08.13.80.040.912.265.0
Pob porthladdY Barri0.00.10.00.00.00.40.5
Caerdydd0.00.82.00.00.01.24.1
Abergwaun0.00.00.00.06.20.06.3
Caergybi0.00.00.30.027.80.328.4
Aberdaugleddau0.00.20.30.06.99.917.3
Mostyn0.00.00.00.00.00.00.1
Castell-nedd0.00.10.00.00.00.00.1
Casnewydd0.04.00.50.00.00.34.8
Porthladdoedd eraill0.00.00.00.00.00.00.0
Port Talbot0.01.50.20.00.00.11.7
Abertawe0.01.30.40.00.00.01.8

Metadata

Disgrifiad cyffredinol

Mae’r set ddata hon yn rhoi manylion ar gyraeddiadau llongau wrth borthladd yng Nghymru hyd at y flwyddyn 2020. Fe gyflwynir data fel nifer o dunelledd llwyth (miliynau).

Casgliad data a dull cyfrifo

Hyd 2017 y brif ffynhonnell a ddefnyddiwyd oedd data symudiadau llongau a gafwyd yn fasnachol gan Lloyds List Intelligence (LLI) sydd bellach wedi uno gyda gwybodaeth arall am symudiadau llongau a gafwyd gan yr Adran Drafnidiaeth drwy’r system a ddisgrifiwyd uchod, ar gyfer pob symudiad cludo nwyddau a theithiwyr mewn porthladdoedd mawr a’r arolwg teithwyr morol. Mae’r dair ffynhonnell data wedi eu cyfuno ar lefel y llongau unigol sy’n galw ym mhob porthladd. Y nifer uchaf o alwadau o unrhyw un o’r dair ffynhonnell sy’n cael eu hystyried fel yr amcangyfrif terfynol.
Ers 2018 mae’r ffynonellau data a gaiff eu defnyddio ar gyfer amcangyfrif nifer y llongau sy’n cyrraedd wedi newid. Y brif ffynhonnell data a ddefnyddir bellach yw system CERS yr Asiantaeth Forol a Gwylwyr y Glannau, ond caiff data gan gwmnïau fferïau, porthladdoedd ac asiantiaid morgludiant a gesglir gan yr Adran Drafnidiaeth eu defnyddio hefyd. Dylai’r defnyddwyr nodi bod hyn yn golygu nad oes modd cymharu ffigurau 2018 â’r ffigurau ar gyfer blynyddoedd cynharach i’r un graddau.


Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae’r ystadegau yn gysylltiedig ag achosion yng Nghymru o 2008 hyd at y 2020.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Caiff yr ystadegau hyn eu defnyddio o fewn yn ogystal â thu allan i Lywodraeth Cymru, i fonitro tueddiadau trafnidiaeth ar y môr ac fel llinell sylfaen

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Caiff y data eu cyflwyno i’r un rif ar ôl y pwynt degol. Os nad oes data. “.”.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae’r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru’n rheolaidd. Mae’n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn ariannol neu’r flwyddyn galendr bresennol ei ddiwygio wedi rhyddau cyfres ddata y flwyddyn nesaf.

Ansawdd ystadegol

Amseroedd a phrydlondeb

Mae’r ystadegau a gyflwynwyd yn cynnwys traffig i borthladdoedd yng NghymruCymharu a chydlynnu

Mae’r Adran Drafnidiaeth yn cynhyrchu cyfres o ystadegau sy’n gysylltiedig â’r sector morol gan gyflwyno gwybodaeth am nwyddau domestig sy’n cael eu cludo ar y môr, porthladdoedd, teithwyr ar y môr, fflydau morgludo a morwyr.

Teitl

Llongau sy’n cyrraedd porthladdoedd Cymru, yn ôl y math o long

Diweddariad diwethaf

Tachwedd 2021 Tachwedd 2021

Diweddariad nesaf

Hydref 2022 (Dros Dro)

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Ystadegau morol a llongau, Yr Adran Drafnidiaeth

Dynodiad

Dim

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Allweddeiriau

Cludiant ar y môr, cyrraedd porthladdoedd

Dolenni'r we

Trafnidiaeth forol, datganiad ystadegol: http://gov.wales/statistics-and-research/sea-transport/?skip=1&lang=cy