Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Siaradwyr Cymraeg yn ôl awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, Cyfrifiad 2011
None
[Lleihau]Oed[Hidlo]
-
Oed 1[Hidlo]
Rhyw[Hidlwyd]
Blwyddyn[Hidlo]
Estimate
Iaith Gymraeg[Hidlo]
Awdurdod Lleol[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliDdim yn siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCanran sy'n gallu siarad CymraegCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
Cymru562,0162,393,82519.02,955,841
Ynys Môn38,56828,83557.267,403
Gwynedd77,00040,78965.4117,789
Conwy30,60081,12427.4111,724
Sir Ddinbych22,23668,29124.690,527
Sir y Fflint19,343127,59713.2146,940
Wrecsam16,659112,76612.9129,425
Powys23,990105,09318.6129,083
Ceredigion34,96438,88347.373,847
Sir Benfro22,78695,60619.2118,392
Sir Gaerfyrddin78,04899,59443.9177,642
Abertawe26,332204,82311.4231,155
Castell-nedd Port Talbot20,698114,58015.3135,278
Pen-y-bont ar Ogwr13,103121,4429.7134,545
Bro Morgannwg13,189108,82910.8122,018
Caerdydd36,735295,53811.1332,273
Rhondda, Cynon, Taf27,779197,77612.3225,555
Merthyr Tudful5,02851,5958.956,623
Caerffili19,251152,72111.2171,972
Blaenau Gwent5,28462,0647.867,348
Tor-faen8,64179,2039.887,844
Sir Fynwy8,78079,8299.988,609
Casnewydd13,002126,8479.3139,849

Metadata

Siaradwyr Cymraeg fesul Awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, cyfrifiad 2011

Ystadegau'r Boblogaeth a'r Cyfrifiad, Llywodraeth CymruFfynhonnell: Cyfrifiad 2011, Swyddfa Ystadegau Gwladol.Cyswllt: dataiaithgymraeg@wales.gsi.gov.ukCynhaliwyd y Cyfrifiad ar 27 Mawrth 2011, ac mae'n brif ffynhonnell gwybodaeth am yr iaith Gymraeg. Y Swyddfa Ystadegau Gwladol sy'n gyfrifol am y Cyfrifiad yng Nghymru a Lloegr.Yng Nghyfrifiad 2011, gofynnwyd y cwestiwn 'A allwch ddeall, siarad, darllen neu ysgrifennu Cymraeg?' - ac roedd modd ateb drwy dicio un neu ragor o bum blwch (un i bob categori ac un ar gyfer 'Dim un o'r rhain') mewn unrhyw gyfuniad. Dim ond yng Nghymru y gofynnwyd y cwestiwn hwn, a chyflwynir atebion ar gyfer pobl 3 oed a throsodd. Nid oedd y Cyfrifiad yn casglu gwybodaeth ynghylch pa mor rhugl ydynt na pha mor aml y maent yn defnyddio'r Gymraeg.Cyhoeddwyd y canlyniadau cyfrifiad cyntaf am yr iaith Gymraeg ar 11 Rhagfyr 2012.Mae rhagor o wybodaeth am amcangyfrifon y cyfrifiad, gan gynnwys y fethodoleg a ddefnyddiwyd a gwybodaeth am sut y caiff is-grwpiau o'r boblogaeth eu diffinio a'u hamcangyfrif, ar gael ar dudalen hafan Cyfrifiad 2011.

Enw
WLSH0001