Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Tudalen heb ei ddarganfod

Mae'n ddrwg gennym, ni all y dudalen yr ydych yn chwilio amdano gael ei ddarganfod. Os wnaethoch chi deipio'r cyfeiriad yn y bar cyfeiriad, gwnewch yn si┼Ár ei fod wedi ei sillafu'n gywir.