Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl ardal cynnyrch ehangach haen is a grŵp oedran
Ystadegau Gwladol
22/10/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, ardal cynnyrch ehangach haen uwch a grŵp oedran (daearyddiaeth syml)
Ystadegau Gwladol
22/10/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon o'r boblogaeth yn ôl blwyddyn a Parc Cenedlaethol
Ystadegau Arbrofol
22/10/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau aelwydydd ar gyfer awdurdod lleol, math o aelwyd a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
22/10/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau aelwydydd un person yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
22/10/2021
View More

Mwyaf poblogaidd