Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
21/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd dderbyn diagnosis canser nid fel achos brys yn dechrau triniaeth fesul lleoliad tiwmor a chwarter
Ystadegau Gwladol
21/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Atgyfeiriadau brys yr amheuir canser a chleifion sydd yn dechrau triniaeth, yn ôl bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
21/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
21/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion yr amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
21/02/2019
View More

Mwyaf poblogaidd