Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth allforion yn ôl ardal a chyrchfan (£m)
Ystadegau Gwladol
20/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth allforion yn ôl cynnyrch, chwarter a gwlad yn y DU (£m)
Ystadegau Gwladol
20/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Y ganran o’r bobl sy’n siarad Cymraeg yn feunyddiol ac sy’n gallu siarad mwy nag ychydig eiriau o Gymraeg yn ôl oedran a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
20/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon Arolwg Blynyddol y Boblogaeth o bobl 3 oed a throsodd sydd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a mesur
Ystadegau Gwladol
20/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
20/06/2018
View More

Mwyaf poblogaidd