Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon o ardrethi annomestig yn ôl awdurdod (£ mil)
Ystadegau Gwladol
16/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort 16/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Rhaglenni dysgu prentisiaeth a ddechreuwyd fesul chwarter, rhanbarth domisil a’r math o raglen
Ystadegau Gwladol
16/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
SIART: Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol)
Ystadegau Gwladol
15/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
15/05/2019
View More

Mwyaf poblogaidd