Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon o ardrethi annomestig yn ôl disgrifiad rhes
Ystadegau Gwladol
22/05/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mae amseroedd aros am asesiad LMPHSS, gan BILl, oedran a mis 22/05/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gofal a chynllun triniaeth (CTP) cydymffurfio, gan BILl, gwasanaeth, oedran a mis 22/05/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis 22/05/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Plant sy’n derbyn gofal a chymorth yn ôl awdurdod lleol ac anabledd
Ystadegau Arbrofol
21/05/2024
View More

Mwyaf poblogaidd