Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Asesiadau gwariant safonol a chymorth llywodraeth ganolog yn ôl awdurdod
Ystadegau Gwladol
12/10/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth allforion yn ôl cyrchfan, chwarter a gwlad yn y DU (£m)
Ystadegau Gwladol
12/10/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth allforion o Gymru yn ôl chwarter a chynnyrch (£m)
Ystadegau Gwladol
12/10/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru gyda salwch meddwl 12/10/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion mewn ysbytai ac unedau iechyd meddwl yng Nghymru gydag anabledd dysgu 12/10/2017
View More

Mwyaf poblogaidd