Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff y GIG yn ôl grŵp staff a blwyddyn 17/07/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff meddygol a deintyddol yn ôl gradd a blwyddyn 17/07/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canran a oedd yn absennol yn ôl grŵp staff a dyddiad 17/07/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd, yn ôl gradd a maes gwaith 17/07/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff anfeddygol eraill, yn ôl math o swydd a maes gwaith 17/07/2024
View More

Mwyaf poblogaidd