Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
2. Cyfiawnder cymdeithasol - Y boblogaeth sydd ar aelwydydd â’u hincwm yn gymharol isel (PDd)
Ystadegau Gwladol
22/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
22/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl Lleoliad y Tiwmor
Ystadegau Gwladol
22/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Atgyfeiriadau brys yr amheuir canser a chleifion sydd yn dechrau triniaeth, yn ôl lleoliad y tiwmor a chwarter
Ystadegau Gwladol
22/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
22/03/2018
View More

Mwyaf poblogaidd