Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Llifau gweithlu meddygon teulu yn ôl rhyw a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
29/03/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tuedd yn y gweithlu meddygon teulu yn ôl oedran a rhyw
Rheoli Gwybodaeth
29/03/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Meddygon teulu, cofrestryddion, meddygon wrth gefn a maint cyfartalog y rhestr yn ôl bwrdd iechyd lleol a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
29/03/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cymhariaeth o weithluoedd meddygon teulu yn y Deyrnas Unedig yn ôl blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
29/03/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y meddygon teulu yn y gweithlu a meddygon teulu Cyfwerth ag Amser Llawn yn ôl bwrdd iechyd lleol, rhyw a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
29/03/2017
View More

Mwyaf poblogaidd