Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
23/09/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol a math o wely
Rheoli Gwybodaeth
23/09/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Larymau tân a fethodd mewn adeiladau lle cafwyd tân yn ôl rheswm a blwyddyn ariannol
Ystadegau Gwladol
23/09/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Galwadau diangen yn ôl rheswm a blwyddyn ariannol
Ystadegau Gwladol
23/09/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anafusion yn ôl oedran a blwyddyn ariannol
Ystadegau Gwladol
23/09/2021
View More

Mwyaf poblogaidd