Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol 26/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Siart o’r nifer o safleoedd yn ôl awdurdodiad yng Nghymru 26/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol 26/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg a gymeradwywyd yn ôl AALl a math o ddyfarniad
Ystadegau Gwladol
26/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon Arolwg Blynyddol y Boblogaeth o bobl 3 oed a throsodd sydd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a mesur
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
View More

Mwyaf poblogaidd