Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mudo rhwng Cymru a gweddill y DU yn ôl awdurdod lleol, llif a chyfnod newid
Ystadegau Gwladol
22/06/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tarddiad a chyrchfannau mudo rhwng awdurdodaulleol yng Nghymru (a gweddill o wledydd DU) yn ôl cyfnod newid, grŵp oedran a rhyw
Ystadegau Gwladol
22/06/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth
Ystadegau Gwladol
22/06/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
Ystadegau Gwladol
22/06/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Dwysedd y boblogaeth (unigolion fesul cilomedr sgwâr) yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
22/06/2017
View More

Mwyaf poblogaidd