Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Fferyllfeydd cymunedol yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/10/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Adolygiadau o'r defnydd o feddyginiaethau (MUR), a Adolygu Meddyginiaethau wrth Ryddhau (DMR) yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/10/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwasanaethau gwell yn ôl Bwrdd Iechyd Lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/10/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Fferyllfeydd sy'n darparu gwasanaeth atalcenhedlu brys, brechiadau ffliw tymhorol, a'r gwasanaeth anhwylderau cyffredin, yn ôl BILl a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/10/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol
Ystadegau Gwladol
15/10/2020
View More

Mwyaf poblogaidd