Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yn ôl ardal a mesur
Ystadegau Gwladol
10/12/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cefndir ethnig y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl ysgol, 2018
Ystadegau Gwladol
06/12/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cefndir ethnig y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol a sector
Ystadegau Gwladol
06/12/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cefndir ethnig y disgyblion 5 oed a throsodd yn ôl awdurdod lleol
Ystadegau Gwladol
06/12/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff adrannau gwasanaethau cymdeithasol awdurdod lleol yn ôl awdurdod lleol a theitl y swydd (2014-15 ymlaen)
Ystadegau Gwladol
06/12/2018
View More

Mwyaf poblogaidd