Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
24/06/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
24/06/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
24/06/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort 24/06/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Damweiniau ffyrdd a gofnodwyd yn ôl difrifoldeb ac ardal
Ystadegau Gwladol
24/06/2021
View More

Mwyaf poblogaidd