Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon Arolwg Blynyddol y Boblogaeth o bobl 3 oed a throsodd sydd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a mesur
Ystadegau Gwladol
17/01/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
17/01/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
17/01/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Pobl mewn gwaith yn ôl ardal a galwedigaeth (SOC 2010)
Ystadegau Gwladol
17/01/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Crynodeb o weithgarwch economaidd yng Nghymru yn ôl blwyddyn a statws anabl, hyd at Mawrth 2013
Ystadegau Gwladol
17/01/2018
View More

Mwyaf poblogaidd