Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth
Ystadegau Gwladol
19/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
SIART: Cyllido'r cyfalaf a ragwelir, yn ôl ffynhonnell y cyllid (£ mil)
Ystadegau Gwladol
19/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
19/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
19/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Pobl mewn gwaith yn ôl ardal a galwedigaeth (SOC 2010)
Ystadegau Gwladol
19/06/2019
View More

Mwyaf poblogaidd