Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
19/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
19/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion yr amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
19/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd Aros Gwasanaethau Diagnostig a Therapi yn ôl Wythnos
Ystadegau Gwladol
19/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd ac wythnosau wedi'u grwpio
Ystadegau Gwladol
19/07/2018
View More

Mwyaf poblogaidd