Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion y GIG a gaiff eu trin ar gyfer oedolion a phlant yn ôl bwrdd iechyd lleol
Ystadegau Gwladol
24/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Unedau o weithgaredd deintyddol yn ôl triniaeth band, bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
24/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyrsiau o driniaeth yn ôl band triniaeth, math o glaf, bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
24/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
24/05/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd gael diagnosis ond nid drwy’r llwybr brys lle’r amheuir canser, sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a chwarter
Ystadegau Gwladol
24/05/2019
View More

Mwyaf poblogaidd