Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd ar cofrestrau clefyd Fframwaith Ansawdd a Chanlyniadau yn ol bwrdd iechyd lleol
Rheoli Gwybodaeth
11/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
24a. Addysg - Canran y disgyblion yng Nghyfnod Allweddol 2 sy'n llwyddo i gyrraedd y dangosydd pynciau craidd (LlC)
Ystadegau Gwladol
11/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniadau, yn ôl awdurdod lleol a lefel (hyd at 2017)
Ystadegau Gwladol
11/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniadau, yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth, pwnc a rhyw (hyd at 2017)
Ystadegau Gwladol
11/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniadau yn ôl awdurdod lleol, rhanbarth a chanlyniad (hyd at 2017)
Ystadegau Gwladol
11/10/2018
View More

Mwyaf poblogaidd