Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Dadansoddiad Dinas-Ranbarth
Ystadegau Gwladol
10/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hysbysiadau cosb benodedig yn ôl ardal heddlu a canlyniad
Ystadegau Gwladol
10/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hysbysiadau Cosb Benodedig yn ôl ardal heddlu, math o ganfod a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
10/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Achosion troseddwyr moduro ym mhob llys yn ôl rhyw, band oedran a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
10/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Brofion anadl sgrinio yng Nghymru yn ôl ardal heddlu
Ystadegau Gwladol
10/12/2019
View More

Mwyaf poblogaidd