Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anafusion yn ôl Awdurdod Lleol, y math o gerbyd, terfyn cyflymder, oedran, difrifoldeb
Ystadegau Gwladol
28/09/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Damweiniau ffyrdd a gofnodwyd yn ôl nifer y cerbydau, difrifoldeb y ddamwain ac ardal awdurdod yr Heddlu
Ystadegau Gwladol
28/09/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Damweiniau ffyrdd a gofnodwyd yn ôl nifer yr anafusion, difrifoldeb y ddamwain ac ardal awdurdod yr Heddlu
Ystadegau Gwladol
28/09/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort 28/09/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Myfyrwyr blwyddyn gyntaf ar gyrsiau AGA yng Nghymru yn ôl gallu i addysgu yn y Gymraeg, lefel yr ysgol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
26/09/2023
View More

Mwyaf poblogaidd