Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canran a oedd yn absennol yn ôl grŵp staff a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
13/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y trenau sy'n cyrraedd ac yn gadael gorsafoedd yng Nghymru, yn ôl gorsaf a blwyddyn 13/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y trenau sy'n cyrraedd ac yn gadael rhwydwaith Y Cymoedd yn ôl gorsaf, lein a blwyddyn 13/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y trenau sy'n cyrraedd ac yn gadael rhwydwaith De Cymru yn ôl gorsaf, lein a blwyddyn 13/02/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y trenau sy'n cyrraedd ac yn gadael rhwydwaith Gorllewin Cymru yn ôl gorsaf, lein a blwyddyn 13/02/2019
View More

Mwyaf poblogaidd