Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
23/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Crynodeb o ddata presgripsiynau yn ôl blwyddyn
Ystadegau Gwladol
23/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Eitemau a chost presgripsiynau yn ôl ardal a phennod BNF - blwyddyn ddiweddaraf
Ystadegau Gwladol
23/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Iechyd cyffredinol ac afiechyd yn ôl oedran a rhyw
Ystadegau Gwladol
23/09/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Iechyd cyffredinol ac afiechyd yn ôl cwintel amddifadedd MALIC
Ystadegau Gwladol
23/09/2020
View More

Mwyaf poblogaidd