Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Lefel y cronfeydd wrth gefn ysgolion a gariwyd ymlaen yn ôl ysgol (£ mil)
Ystadegau Gwladol
23/07/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
23/07/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
23/07/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
22/07/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd Aros Gwasanaethau Diagnostig a Therapi yn ôl Wythnos
Ystadegau Gwladol
22/07/2021
View More

Mwyaf poblogaidd