Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Damweiniau ffyrdd yn ôl difrifoldeb ac ardal
Ystadegau Gwladol
14/08/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr anafusion yn ôl rhyw, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu
Ystadegau Gwladol
14/08/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr anafusion yn ôl taro a ffoi, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu
Ystadegau Gwladol
14/08/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr anafusion yn ôl diwrnod yr wythnos, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu
Ystadegau Gwladol
14/08/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr anafusion yn ôl terfyn cyflymder, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad, asaintaeth priffyrdd ac ardal yr heddlu
Ystadegau Gwladol
14/08/2018
View More

Mwyaf poblogaidd