Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
08/12/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
08/12/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer gronnus o brofion gwrthgyrff a chanlyniadau a awdurdodwyd ar gyfer categorïau gweithwyr hanfodol a phreswylydd.
Rheoli Gwybodaeth
08/12/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y profion antigenau PCR a brosesir gan labordai GIG Cymru a’r ganran a brosesir o fewn 1, 2 a 3 diwrnod, yn ôl wythnos a lleoliad
Rheoli Gwybodaeth
08/12/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer cronnus y profion antigenau PCR a'r canlyniadau yn ôl categori gweithiwr hanfodol neu breswylydd yn ôl awdurdodau lleol
Rheoli Gwybodaeth
08/12/2021
View More

Mwyaf poblogaidd