Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff y GIG yn ôl grŵp staff a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
26/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff meddygol a deintyddol yn ôl arbenigedd a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
26/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mae amseroedd aros am ymyriad therapiwtig, gan BILl a mis 26/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gofal a chynllun triniaeth (CTP) cydymffurfio, gan BILl a mis 26/02/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis 26/02/2020
View More

Mwyaf poblogaidd