Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Casglu ardrethu annomestig, yn ôl blwyddyn (£ mil)
Ystadegau Gwladol
08/06/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ôl-ddyledion treth gyngor, yn ôl awdurdod bilio (£ mil)
Ystadegau Gwladol
08/06/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr eiddo ar osod yn ôl blwyddyn a'r math o eiddo ar osod
Ystadegau Gwladol
08/06/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tenantiaethau ag ôl-ddyledion ar 31 Mawrth yn ôl blwyddyn, darparwr a hyd
Ystadegau Gwladol
08/06/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Swyddi gwag yn ôl blwyddyn, y math o ddarparwr, hyd ac argaeledd
Ystadegau Gwladol
08/06/2023
View More

Mwyaf poblogaidd