Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cydrannau newid yn y boblogaeth, yn ôl cyfnod o amser a chydran
Ystadegau Gwladol
21/08/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol
Ystadegau Gwladol
18/08/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
18/08/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol fesul gwlad DU/rhanbarth Saesneg, amrywiolyn a mis (ystadegau arbrofol)
Ystadegau Arbrofol
18/08/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlwyr budd-daliadau diweithdra yn ôl gwlad ym Mhrydain Fawr/rhanbarth yn Lloegr, mesur a chwarter
Ystadegau Gwladol
18/08/2017
View More

Mwyaf poblogaidd