Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl mesur, rhanbarth economaidd yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Lefelau treth gyngor yn ôl awdurdod bilio a band (£)
Ystadegau Gwladol
21/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansoddiad treth gyngor band D gyfartalog, yn ôl blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tanau gan Awdurdod Lleol a chymhelliad 21/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
21/03/2019
View More

Mwyaf poblogaidd