Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
20/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant diweddaraf ar ymchwil a datblygu yn ôl ardal a math o wariant
Ystadegau Gwladol
18/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Children receiving care and support by asylum seeker status, gender and looked after status
Ystadegau Arbrofol
12/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cipolwg o ddyddiadau ar gyfer darpariaeth dysgu seiliedig ar waith
Ystadegau Gwladol
08/03/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth allforion o Gymru yn ôl chwarter a chyrchfan (£m)
Ystadegau Gwladol
07/03/2019
View More

Mwyaf poblogaidd