Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Absenoldeb ymhlith disgyblion o oedran ysgol gorfodol mewn ysgolion cynradd ac ysgolion arbennig a gynhelir yn ôl awdurdod addysg lleol
Ystadegau Gwladol
13/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Aelwydydd am gymorth wedi cael ei ddarparu yn ystod yn ol canlyniadau a'r math o aelwyd 13/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Aelwydydd y daethpwyd o hyd i lety dros dro iddynt yn ôl y math o lety a'r math o aelwyd (ar ol 2015-16) 13/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfanswm arhosiadau mewn llety gwely a brecwast yn ystod y chwarter, yn ôl hyd arhosiad a ddarpariaeth 13/12/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Plant sy'n dechrau derbyn gofal yn ystod y flwyddyn hyd at 31 Mawrth yn ôl awdurdod lleol a’r angen am ofal
Ystadegau Arbrofol
11/12/2019
View More

Mwyaf poblogaidd