Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anheddau a waredwyd yn ôl landlord cymdeithasol cofrestredig a chyfnod
Ystadegau Gwladol
12/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anheddau y cwblhawyd y broses o'u gwaredu yn ôl gweithgaredd, y math o werthiant a ardal
Ystadegau Gwladol
12/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gostyngiadau a ganiatawyd ar anheddau y cwblhawyd y broses o'u gwaredu yn ôl ardal awdurdod lleol, y math o werthiant a cyfnod
Ystadegau Gwladol
12/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tenantiaethau ag ôl-ddyledion ar 31 Mawrth yn ôl blwyddyn, darparwr a hyd
Ystadegau Gwladol
11/07/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
AGC Gwasanaethau a Ddiffyg Cydymffurfio yn ôl Math o Sefydliad a Blwyddyn 06/07/2018
View More

Mwyaf poblogaidd