Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnodau yn ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
12/08/2022
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
12/08/2022
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion COVID-19 mewn ysbytai acíwt sy'n cael triniaeth weithredol ar gyfer COVID-19, yn ôl y bwrdd iechyd lleol a'r dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
12/08/2022
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn grŵp staff a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
11/08/2022
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Absenoldeb staff y GIG a'r gyfradd hunanynysu, yn ôl ddyddiad
Rheoli Gwybodaeth
11/08/2022
View More

Mwyaf poblogaidd