Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is - Maes Diogelwch Cymunedol
Ystadegau Gwladol
13/12/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Plant sy'n byw mewn aelwydydd heb waith yn ôl ardal, newidyn a statws yr aelwyd
Ystadegau Gwladol
13/12/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data Dangosyddion yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf
Ystadegau Gwladol
13/12/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data Dangosyddion yn ôl Awdurdod Lleol
Ystadegau Gwladol
13/12/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data Dangosyddion yn ôl Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol
Ystadegau Gwladol
13/12/2017
View More

Mwyaf poblogaidd