Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario (DU=100) yn ôl ardal a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
25/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yn ôl mesur, rhanbarth economaidd yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
25/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
24/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol fesul gwlad DU/rhanbarth Saesneg, amrywiolyn a mis (ystadegau arbrofol)
Ystadegau Arbrofol
24/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion yr amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn mis
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
View More

Mwyaf poblogaidd