Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Derbyniadau i ysbytai'r GIG yn ôl bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
01/03/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwelyau'r GIG yn ôl defnydd, bwrdd iechyd lleol, math o ysbyty a dyddiad
Rheoli Gwybodaeth
01/03/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Dysgwyr unigryw sydd wedi'u cofrestru mewn sefydliadau addysg bellach yn ôl grŵp oedran, dull dysgu a rhyw
Ystadegau Gwladol
26/02/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Costau clirio tipio anghyfreithlon yn ôl awdurdod lleol 26/02/2021
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canran y plant cymwys sydd â chysylltiadau Rhaglen Plant Iach Cymru wedi eu cofnodi, yn ôl chwarter a bwrdd iechyd
Rheoli Gwybodaeth
26/02/2021
View More

Mwyaf poblogaidd