Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant Alldro Ysgol Dirprwyedig, yn ôl ysgol (£ mil)
Ystadegau Gwladol
17/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfnod 12 mis dreigl o gyfraddau ailgylchu a chompostio gwastraff trefol
Ystadegau Gwladol
17/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Rheolaeth o wastraff blynyddol gan ddull rheoli (tunnell fetrig)
Ystadegau Gwladol
17/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer blynyddol o wastraff wedi casglu ar gyfer ailddefnyddio/ailgylchu/compostio (tunnell fetrig) gan ddefnydd a ffynhonnell
Ystadegau Gwladol
17/10/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Staff rheoli a darparu yn ôl oriau gwaith a lefel cymhwyster
Rheoli Gwybodaeth
17/10/2018
View More

Mwyaf poblogaidd