Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a disgrifiad o’r trafodiad 23/08/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau preswyl 23/08/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol 23/08/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir ar ad-daliadau cyfradd uwch yn ôl dyddiad y trafodiad gwreiddiol a dyddiad cymeradwyo’r ad-daliad 23/08/2019
Darparwr data: Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys
Dangosyddion Ansawdd Ambiwlansiau yn ôl ardal a mis 22/08/2019
View More

Mwyaf poblogaidd