Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mynegai Mwyngloddio a Chwarela (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal
Ystadegau Gwladol
26/01/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mynegai Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran
Ystadegau Gwladol
26/01/2023
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer cronnus o geisiadau am gyllid i fyfyrwyr fesul blwyddyn academaidd, y math o gymorth a’r cohort 26/01/2023
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a’r math o drafodiad 26/01/2023
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir Preswyl yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau 26/01/2023
View More

Mwyaf poblogaidd