Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cydymffurfiaeth ag elfennau o Safon Ansawdd Tai Cymru yn ôl darparwr a mesur 19/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mae amseroedd aros am ymyriad therapiwtig, gan BILl a mis 14/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gofal a chynllun triniaeth (CTP) cydymffurfio, gan BILl a mis 14/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniad cydymffurfio adroddiad asesu, GAN LHJB, gwasanaeth a mis 14/03/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Rhaglenni dysgu sy’n dechrau mewn darpariaeth dysgu seiliedig ar waith
Ystadegau Gwladol
08/03/2018
View More

Mwyaf poblogaidd