Neidio i'r cynnwys

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
SIART: Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol)
Ystadegau Gwladol
13/06/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
13/06/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol fesul gwlad DU/rhanbarth Saesneg, amrywiolyn a mis (ystadegau arbrofol)
Ystadegau Arbrofol
13/06/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau casglu ardrethu annomestig, yn ôl awdurdod (£ mil)
Ystadegau Gwladol
11/06/2024
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Treth gyngor sy'n ddyledus yn ôl blwyddyn (£ mil)
Ystadegau Gwladol
11/06/2024
View More

Mwyaf poblogaidd