Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion yr amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn mis
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn mis
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr anafusion 16-24 oed yn ôl adeg o'r diwrnod, math o gerbyd, difrifoldeb, dyddiad ac ardal yr heddlu
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion na amheuwyd bod ganddynt ganser sydd newydd gael diagnosis ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl Lleoliad y Tiwmor
Ystadegau Gwladol
17/05/2018
View More

Mwyaf poblogaidd