Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Patrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a mesur
Ystadegau Gwladol
18/10/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Patrymau cymudo manwl yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru
Ystadegau Gwladol
18/10/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
17/10/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd gael diagnosis ond nid drwy’r llwybr brys lle’r amheuir canser, sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
17/10/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd gael diagnosis drwy’r llwybr brys ar gyfer achosion ag amheuaeth o ganser ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
17/10/2019
View More

Mwyaf poblogaidd