Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant alldro refeniw, yn ôl awdurdod
Ystadegau Gwladol
24/04/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y carafannau yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol 24/04/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y safleoedd yn ôl awdurdodiad ac awdurdod lleol 24/04/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer y lleiniau yn ôl statws preswyl, statws meddianedig ac awdurdod lleol 24/04/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
19/04/2018
View More

Mwyaf poblogaidd