Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
SIART: Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol)
Ystadegau Gwladol
17/11/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
17/11/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Data nifer y bobl sy'n hawlio budd-daliadau wedi ei haddasu'n dymhorol fesul gwlad DU/rhanbarth Saesneg, amrywiolyn a mis (ystadegau arbrofol)
Ystadegau Arbrofol
17/11/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mae pobl sydd mewn gwaith, sydd ar gontractau parhaol (neu ar gontractau dros dro, ac nad ydynt yn ceisio gwaith parhaol) ac sy’n ennill mwy na 2/3 o gyflog canolrifol y DU yn ôl chwarter 17/11/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canlyniadau erlyniadau am dipio anghyfreithlon yn ôl blwyddyn 16/11/2017
View More

Mwyaf poblogaidd