Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
18/09/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfansymiau cronnol ceisiadau am Lwfansau Cynhaliaeth Addysg yn ôl blwyddyn academaidd a cham gwaith
Ystadegau Gwladol
18/09/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Crynodeb o ddata presgripsiynau yn ôl blwyddyn
Ystadegau Gwladol
18/09/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Eitemau a chost presgripsiynau yn ôl ardal a phennod BNF - cyfres amser
Ystadegau Gwladol
18/09/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
18/09/2019
View More

Mwyaf poblogaidd