Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Perfformiad yn erbyn y targed o bedair awr o ran amseroedd aros yn ôl ysbyty
Ystadegau Gwladol
21/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Perfformiad yn erbyn y targed o wyth awr o ran amseroedd aros ar gyfer pob cyfleuster gofal brys yn ôl bwrdd iechyd lleol
Ystadegau Gwladol
21/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant refeniw a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth
Ystadegau Gwladol
21/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
SIART: Cyfalaf a Ragwelir, yn ôl gwasanaeth (£ mil)
Ystadegau Gwladol
21/06/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
21/06/2018
View More

Mwyaf poblogaidd