Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tai fforddiadwy a ddarparwyd drwy rwymedigaethau cynllunio ac ar safleoedd eithriedig yn ôl awdurdod, mesur a'r math o gynllunio
Ystadegau Gwladol
14/11/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraniadau ariannol tuag at dai fforddiadwy drwy rwymedigaethau cynllunio yn ôl awdurdod lleol a swm
Ystadegau Gwladol
14/11/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Darpariaeth tai fforddiadwy ar dir sydd wedi bod ar gael yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn ôl lleoliad a chyfnod
Ystadegau Gwladol
14/11/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol
Ystadegau Gwladol
14/11/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Hawlio budd-daliadau yn ôl ardal lleol, newidyn a mis (heb ei haddasu'n dymhorol) - YSTADEGAU ARBROFOL
Ystadegau Arbrofol
14/11/2019
View More

Mwyaf poblogaidd