Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcangyfrifon Arolwg Blynyddol y Boblogaeth o bobl 3 oed a throsodd sydd yn dweud eu bod yn gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a mesur
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Sgiliau Cymraeg fesul Awdurdod lleol, rhyw a grwpiau oedran manwl, cyfrifiad 2011
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Siaradwyr Cymraeg fesul awdurdod lleol a grwpiau oedran ehangach, Cyfrifiad 2001 a 2011
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Siaradwyr Cymraeg fesul adrannau etholiadol, Cyfrifiad 2011
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Siaradwyr Cymraeg fesul AGEHI, Cyfrifiad 2011
Ystadegau Gwladol
21/09/2018
View More

Mwyaf poblogaidd