Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Niferoedd sy'n cymryd rhan mewn rhaglenni dysgu yn ôl y math o raglen a'r math o ddarpariaeth
Ystadegau Gwladol
14/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Copi o'r Y ganran o’r bobl sy’n fodlon ar yr ardal leol fel lle i fyw yn ôl awdurdod lleol
Ystadegau Gwladol
14/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anafusion yn ôl Awdurdod Lleol, y math o gerbyd, taro a ffoi, oedran a difrifoldeb
Ystadegau Gwladol
14/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anafusion yn ôl Awdurdod Lleol, y math o gerbyd, terfyn cyflymder, oedran a difrifoldeb
Ystadegau Gwladol
14/07/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Anafusion yn ôl Awdurdod Lleol, y math o gerbyd, y math o symudiad, difrifoldeb
Ystadegau Gwladol
14/07/2020
View More

Mwyaf poblogaidd