Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, amrywiolyn a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
16/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra ILO yn ôl ardaloedd lleol yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
15/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Diweithdra yng Nghymru a’r DU fesul hyd a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
15/07/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl math o drafodiad a disgrifiad o’r trafodiad, 2018-19 12/07/2019
Darparwr data: Awdurdod Cyllid Cymru
Ystadegau Treth Trafodiadau Tir yn ôl cyfnod amser a gwerth trafodiadau amhreswyl 12/07/2019
View More

Mwyaf poblogaidd