Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwerth Ychwanegol Crynswth yn ôl ardal a diwydiant
Ystadegau Gwladol
06/08/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfraddau diweithdra (15+) wedi'u cysoni yr Undeb Ewropeaidd yn ôl rhyw, ardal a blwyddyn 06/08/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Lefel uchaf o gymhwyster sydd gan oedolion o oedran gweithio yn ôl rhyw, oedran a chymhwyster
Ystadegau Gwladol
04/08/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau o'r boblogaeth yn ôl awdurdod lleol, amrywiolyn a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
04/08/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amcanestyniadau poblogaeth aelwydydd preifat ar gyfer awdurdod lleol a blwyddyn.
Ystadegau Gwladol
04/08/2020
View More

Mwyaf poblogaidd