Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
18/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd gael diagnosis ond nid drwy’r llwybr brys lle’r amheuir canser, sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
18/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cleifion sydd newydd gael diagnosis drwy’r llwybr brys ar gyfer achosion ag amheuaeth o ganser ac sy'n dechrau triniaeth yn ôl bwrdd iechyd lleol a mis
Ystadegau Gwladol
18/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd Aros Gwasanaethau Diagnostig a Therapi yn ôl Wythnos
Ystadegau Gwladol
18/07/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Llwybrau cleifion sy'n aros i ddechrau triniaeth yn ôl misoedd, wythnosau wedi'u grwpio a cham y llwybr.
Ystadegau Gwladol
18/07/2019
View More

Mwyaf poblogaidd