Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Tanau mewn ysgolion gan achosi, amser a blwyddyn ariannol
Ystadegau Gwladol
24/02/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Digwyddiadau Gwasanaeth Arbennig a fynychwyd gan Wasanaeth Tân ac Achub Cymru
Ystadegau Gwladol
24/02/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a lleoliad y cam-drin honedig 23/02/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Mathau o gam-drin honedig yn ôl awdurdod lleol, mesur ac oedran y dioddefwr honedig 23/02/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Nifer yr atgyfeiriadau a gyflawnwyd yn ôl awdurdod lleol a math o ymchwiliad (cyn 2015-16) 23/02/2017
View More

Mwyaf poblogaidd