Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Y ganran sy’n teimlo’u bod yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau sy’n effeithio ar eu hardal leol yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
21/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl arbenigedd a'r math o glaf
Ystadegau Gwladol
21/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Canran y llwybrau cleifion cau yn ôl y mis, y bwrdd iechyd lleol ac wythnosau wedi'u grwpio
Ystadegau Gwladol
20/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Atgyfeiriadau misol yn ôl bwrdd iechyd lleol (ardal y darparwr) 20/07/2017
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Amseroedd aros yn ôl mis
Ystadegau Gwladol
20/07/2017
View More

Mwyaf poblogaidd