Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Allyriadau Nwyon Tŷ Gwydr yn ôl Blwyddyn 24/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Incwm Aelwydydd Crynswth i'w Wario yn ôl mesur, rhanbarth economaidd yng Nghymru a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
20/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyllido gwariant refeniw crynswth, yn ôl awdurdod (£ mil)
Ystadegau Gwladol
20/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Gwariant refeniw addysg a gyllidebwyd yn ôl awdurdod a gwasanaeth (£ mil)
Ystadegau Gwladol
20/06/2019
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth - Gallu siarad Cymraeg yn ôl awdurdod lleol a blwyddyn
Ystadegau Gwladol
20/06/2019
View More

Mwyaf poblogaidd