Skip to content

Data swyddogol manwl ar Gymru

Data swyddogol manwl ar Gymru

Mae StatsCymru yn wasanaeth ddi-dâl i’w ddefnyddio, sy'n caniatáu i chi weld, defnyddio, creu a lawr lwytho tablau data ar gyfer Cymru.


Diweddaraf

Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfartaledd prisiau prynnu ceisiadau Cymorth I Brynu - Cymru sydd wedi ei chwblhau yn ôl awdurdod lleol a dyddiad 23/01/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ceisiadau lesddaliadol Cymorth i Brynu – Cymru sydd wedi eu cwblhau yn ôl dyddiad 23/01/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Meddygon teulu, cofrestryddion, meddygon wrth gefn a maint cyfartalog y rhestr yn ôl bwrdd iechyd lleol a blwyddyn
Rheoli Gwybodaeth
23/01/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Ceisiadau Cymorth i Brynu Cymru sydd wedi ei cwblhau yn ôl awdurdod lleol a dyddiad 23/01/2020
Darparwr data: Llywodraeth Cymru
Cyfartaledd benthyciadau ecwiti yn ôl awdurod lleol a prynnwyr tro gyntaf 23/01/2020
View More

Mwyaf poblogaidd