Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion yn ôl cynnyrch, chwarter a gwlad yn y DU (£m)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sector 1
-
-
Sector 2
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig
[Lleihau]Swm o'r DUCliciwch yma i ddidoliSwm o'r DU[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Anhysbys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Hysbys
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliYr AlbanCliciwch yma i ddidoliGogledd Iwerddon
[Lleihau]CyfanswmGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyfanswm[Lleihau]Bwyd ac Anifeiliaid BywGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Bwyd ac Anifeiliaid BywAnifeiliaid Byw ac eithrio Anifeiliad o Raniad 03GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cig a Pharatoadau CigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Llaeth ac Wyau AdarGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Pysgod, Cramenogion, Molysgiaid ac Infertebratau Dyfrol a'u ParatoadauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Grawnfwydydd a Pharatoi GrawnfwydyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Llysiau a FfrwythauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Siwgr, Paratoadau Siwgr a MêlGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Coffi, Te, Cocoa, Sbeisys a'u CynhyrchionGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Porthiant Anifeiliaid (ac eithrio Grawnfwydydd Heb eu Melino)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Bwytadwy Amrywiol a PharatoadauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Diodydd a ThybacoGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Diodydd a ThybacoDiodyddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Tybaco a gwneuthurwyr TybacoGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio TanwyddauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio TanwyddauCrwyn a Chrwyn Ffwr, IrgroenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Hadau Olew a Ffrwythau OlewogGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Rwber Crai (gan gynnwys Synthetig ac Adferedig)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Corcyn a PhrenGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwydion a Phapur GwastraffGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Ffibrau Tecstiliau Heb eu Gweithgynhyrchu a'u Gwastraff ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwrteithiau Crai a Deunyddiau Crai (ac eithrio Tanwyddau ac ati)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Mwynau Metalifferaidd a Sgrap MetelGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Deunyddiau Anifeiliaid a Llysiau Crai nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac atiGlo, Golosg a BrisgediGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Petroliwm, Cynhyrchion Petroliwm a Deunyddiau CysylltiedigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwy, Naturiol ac wedi'i WeithgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cerrynt TrydanGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac atiOlewau a Brasterau AnifeiliaidGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Brasterau ac Olewau Llysiau Penodol, Crai, Puredig ac wedi'u FfracsiynuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Brasterau neu Olewau Anifeiliaid a Llysiau, wedi'u Prosesu; a ChwyrauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Cemegau a Chynhyrchion CysylltiedigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cemegau a Chynhyrchion CysylltiedigCemegau OrganigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cemegau AnorganigGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Deunyddiau Llifo, Lliw Haul a LliwioGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Meddygyniaethol a FferyllolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Olewau Hanfodol a Deunyddiau Persawr; Paratoadau Toiled ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwrteithiau (ac eithrio'r rhai yn Grwp 272)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Plastigion ar eu Ffurfiau SylfaenolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Plastigion ar Ffurfiau nad ydynt yn rhai SylfaenolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Deunyddiau a Chynhyrchion Cemegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Nwyddau wedi'u GweithgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwyddau wedi'u GweithgynhyrchuLledr, Cynhyrchion Lledr nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill a Chrwyn FfwrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Rwber nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Corcyn a Phren (ac eithrio Dodrefn)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Papur, Papurfwrdd a'u CynhyrchionGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Edafedd Tecstiliau, Ffabrigau, Eitemau wedi eu Gwneud ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cynhyrchion Mwynau Anfetalaidd nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Haearn a DurGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Metelau AnfferusGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gwneuthurwyr Metelau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Peiriannau a Chyfarpar TrafnidiaethGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau a Chyfarpar TrafnidiaethPeiriannau a Chyfarpar Cynhyrchu TrydanGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau Arbenigol ar gyfer Diwydiannau PenodolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau Gwaith MetalGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau a Chyfarpar Diwydiannol Cyffredinol a Chydrannau Peiriannau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau Swyddfa a Pheiriannau ADPGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Telathrebu a Recordio Sain ac Offer a Chyfarpar AtgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Peiriannau Trydan, Offer a Chyfarpar a'u Cydrannau Trydan nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cerbydau Ffordd (gan gynnwys Cerbydau Clustog Aer)GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Cyfarpar Trafnidiaeth ArallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Nwyddau Amrywiol wedi'u GweithgynhyrchuGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwyddau Amrywiol wedi'u GweithgynhyrchuAdeiladau Parod; Iechydaeth, Plymio, Gwresogi a Gosodiadau GoleuoGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Dodrefn a Rhannau Ohonynt; Dillad Gwely a Mastresi ac atiGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwyddau Teithio, Bagiau Llaw a Chynwysyddion TebygGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eitemau o Ddillad a ChyfwisgoeddGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
EsgidiauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Ategolion a Chyfarpar Proffesiynol, Gwyddonol a Rheoli nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwyddau Ffotograffig ac Optegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill; Oriorau a ChlociauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Eitemau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Lleihau]Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillPecynnau Post nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Trafodion arbennig a nwyddau nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathauGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Darnau arian (ac eithrio ddarnau arian aur) nad ydynt yn arian cyfreithlonGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Aur, nad yw'n ariannol (ac eithrio mwynau aur a chrynodiadau) a darnau arian aur nad ydynt yn arian cyfreithlonGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Arfau a ffrwydron milwrolGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl
Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl math o gynnyrch a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf
12 Mawrth 2018 12 Mawrth 2018

Diweddariad nesaf
Mehefin 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cynulliad Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Rhoddir y data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl math o gynnyrch (neu sector).

Casgliad data a dull cyfrifo
Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2017

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.

Dolenni'r we
http://customs.hmrc.gov.uk/channelsPortalWebApp/channelsPortalWebApp.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pageImport_TradeStats
https://www.uktradeinfo.com/Statistics/OverseasTradeStatistics/AboutOverseastradeStatistics/Documents/OTSMethodology_paper.pdf

Allweddeiriau
allforion; math o gynnyrch; Gwerth allforion