Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion yn ôl cynnyrch, chwarter a gwlad yn y DU (£m)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sector 1
-
-
Sector 2
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig
[Lleihau]Swm o'r DUCliciwch yma i ddidoliSwm o'r DU[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAnhysbys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Anhysbys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Hysbys
Cliciwch yma i ddidoliGogledd-ddwyrain LloegrCliciwch yma i ddidoliGogledd-orllewin LloegrCliciwch yma i ddidoliSwydd Efrog a'r HumberCliciwch yma i ddidoliDwyrain Canolbarth LloegrCliciwch yma i ddidoliGorllewin Canolbarth LloegrCliciwch yma i ddidoliDwyrain LloegrCliciwch yma i ddidoliLlundainCliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain LloegrCliciwch yma i ddidoliDe-orllewin LloegrCliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliYr AlbanCliciwch yma i ddidoliGogledd Iwerddon
[Lleihau]Cyfanswm(p,r) 13,256(p,r) 27,248(p,r) 17,034(p,r) 24,323(p,r) 31,608(p,r) 28,954(p,r) 43,904(p,r) 46,493(p,r) 21,214(p,r) 17,706(p,r) 33,636(p,r) 9,094(p,r) 314,470.(p,r) 12,295(p,r) 19,735(p,r) 346,499
Cyfanswm[Lleihau]Bwyd ac Anifeiliaid Byw(p,r) 233(p,r) 1,701(p,r) 1,104(p,r) 1,005(p,r) 680(p,r) 1,989(p,r) 1,232(p,r) 1,351(p,r) 751(p,r) 532(p,r) 1,773(p,r) 1,472(p,r) 13,821.(p,r) 497(p,r) 1,323(p,r) 15,642
Bwyd ac Anifeiliaid BywAnifeiliaid Byw ac eithrio Anifeiliad o Raniad 03(p,r) 1(p,r) 15(p,r) 15(p,r) 8(p,r) 14(p,r) 300(p,r) 1(p,r) 38(p,r) 7(p,r) 48(p,r) 52(p,r) 17(p,r) 516.(p,r) 40(p,r) 13(p,r) 569
Cig a Pharatoadau Cig(p,r) 6(p,r) 176(p,r) 212(p,r) 123(p,r) 235(p,r) 276(p,r) 69(p,r) 114(p,r) 112(p,r) 121(p,r) 107(p,r) 349(p,r) 1,897.(p,r) 73(p,r) 89(p,r) 2,058
Cynhyrchion Llaeth ac Wyau Adar(p,r) 20(p,r) 250(p,r) 93(p,r) 40(p,r) 94(p,r) 106(p,r) 97(p,r) 89(p,r) 175(p,r) 132(p,r) 57(p,r) 549(p,r) 1,702.(p,r) 17(p,r) 274(p,r) 1,993
Pysgod, Cramenogion, Molysgiaid ac Infertebratau Dyfrol a'u Paratoadau(p,r) 20(p,r) 114(p,r) 94(p,r) 13(p,r) 8(p,r) 43(p,r) 52(p,r) 70(p,r) 154(p,r) 31(p,r) 1,017(p,r) 62(p,r) 1,680.(p,r) 285(p,r) 37(p,r) 2,002
Grawnfwydydd a Pharatoi Grawnfwydydd(p,r) 39(p,r) 418(p,r) 157(p,r) 318(p,r) 72(p,r) 366(p,r) 220(p,r) 312(p,r) 62(p,r) 59(p,r) 177(p,r) 149(p,r) 2,350.(p,r) 6(p,r) 90(p,r) 2,446
Llysiau a Ffrwythau(p,r) 17(p,r) 66(p,r) 58(p,r) 111(p,r) 89(p,r) 220(p,r) 222(p,r) 167(p,r) 45(p,r) 18(p,r) 82(p,r) 105(p,r) 1,202.(p,r) 20(p,r) 48(p,r) 1,270
Siwgr, Paratoadau Siwgr a Mêl(p,r) 8(p,r) 49(p,r) 67(p,r) 36(p,r) 19(p,r) 42(p,r) 89(p,r) 31(p,r) 17(p,r) 7(p,r) 21(p,r) 21(p,r) 406.(p,r) 4(p,r) 32(p,r) 442
Coffi, Te, Cocoa, Sbeisys a'u Cynhyrchion(p,r) 74(p,r) 98(p,r) 193(p,r) 123(p,r) 50(p,r) 157(p,r) 157(p,r) 184(p,r) 47(p,r) 10(p,r) 20(p,r) 29(p,r) 1,141.(p,r) 14(p,r) 377(p,r) 1,532
Porthiant Anifeiliaid (ac eithrio Grawnfwydydd Heb eu Melino)(p,r) 15(p,r) 119(p,r) 83(p,r) 129(p,r) 27(p,r) 111(p,r) 27(p,r) 113(p,r) 43(p,r) 29(p,r) 191(p,r) 135(p,r) 1,020.(p,r) 17(p,r) 90(p,r) 1,127
Cynhyrchion Bwytadwy Amrywiol a Pharatoadau(p,r) 33(p,r) 395(p,r) 132(p,r) 104(p,r) 72(p,r) 367(p,r) 297(p,r) 233(p,r) 89(p,r) 77(p,r) 49(p,r) 59(p,r) 1,906.(p,r) 21(p,r) 275(p,r) 2,202
[Lleihau]Diodydd a Thybaco(p,r) 25(p,r) 184(p,r) 48(p,r) 45(p,r) 76(p,r) 126(p,r) 1,819(p,r) 256(p,r) 126(p,r) 32(p,r) 4,476(p,r) 392(p,r) 7,604.(p,r) 36(p,r) 337(p,r) 7,976
Diodydd a ThybacoDiodydd(p,r) 24(p,r) 181(p,r) 47(p,r) 39(p,r) 74(p,r) 125(p,r) 1,787(p,r) 234(p,r) 125(p,r) 31(p,r) 4,475(p,r) 392(p,r) 7,535.(p,r) 35(p,r) 337(p,r) 7,906
Tybaco a gwneuthurwyr Tybaco(p,r) 1(p,r) 4(p,r) 1(p,r) 6(p,r) 2(p,r) 1(p,r) 32(p,r) 22(p,r) 1(p,r) 0(p,r) 1(p,r) 0(p,r) 70.(p,r) 1(p) 0(p,r) 70
[Lleihau]Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio Tanwyddau(p,r) 155(p,r) 680(p,r) 613(p,r) 526(p,r) 754(p,r) 408(p,r) 808(p,r) 503(p,r) 541(p,r) 230(p,r) 447(p,r) 235(p,r) 5,897.(p,r) 793(p,r) 114(p,r) 6,804
Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio TanwyddauCrwyn a Chrwyn Ffwr, Irgroen(p,r) 0(p,r) 6(p,r) 14(p,r) 13(p,r) 8(p,r) 4(p,r) 5(p,r) 3(p,r) 9(p,r) 6(p,r) 9(p,r) 12(p,r) 90.(p,r) 3(p,r) 0(p,r) 94
Hadau Olew a Ffrwythau Olewog(p,r) 1(p,r) 1(p,r) 2(p,r) 6(p,r) 4(p,r) 15(p,r) 5(p,r) 8(p,r) 10(p,r) 0(p,r) 4(p,r) 6(p,r) 60.(p,r) 0(p,r) 3(p,r) 63
Rwber Crai (gan gynnwys Synthetig ac Adferedig)(p,r) 1(p,r) 10(p,r) 18(p,r) 5(p,r) 4(p,r) 15(p,r) 4(p,r) 128(p,r) 5(p,r) 1(p,r) 105(p,r) 2(p,r) 298.(p,r) 9(p,r) 3(p,r) 310
Corcyn a Phren(p,r) 2(p,r) 11(p,r) 2(p,r) 4(p,r) 2(p,r) 15(p,r) 5(p,r) 8(p,r) 2(p,r) 3(p,r) 12(p,r) 63(p,r) 128.(p,r) 2(p,r) 0(p,r) 130
Nwydion a Phapur Gwastraff(p,r) 3(p,r) 32(p,r) 5(p,r) 80(p,r) 24(p,r) 25(p,r) 19(p,r) 73(p,r) 8(p,r) 5(p,r) 4(p,r) 1(p,r) 279.(p,r) 157(p,r) 6(p,r) 442
Ffibrau Tecstiliau Heb eu Gweithgynhyrchu a'u Gwastraff ac ati(p,r) 6(p,r) 23(p,r) 240(p,r) 35(p,r) 42(p,r) 28(p,r) 42(p,r) 14(p,r) 10(p,r) 5(p,r) 52(p,r) 19(p,r) 516.(p,r) 148(p,r) 11(p,r) 674
Gwrteithiau Crai a Deunyddiau Crai (ac eithrio Tanwyddau ac ati)(p,r) 7(p,r) 57(p,r) 38(p,r) 60(p,r) 31(p,r) 31(p,r) 27(p,r) 22(p,r) 144(p,r) 6(p,r) 15(p,r) 40(p,r) 479.(p,r) 7(p,r) 6(p,r) 491
Mwynau Metalifferaidd a Sgrap Metel(p,r) 127(p,r) 509(p,r) 246(p,r) 289(p,r) 614(p,r) 227(p,r) 676(p,r) 196(p,r) 328(p,r) 198(p,r) 219(p,r) 71(p,r) 3,699.(p,r) 465(p,r) 53(p,r) 4,217
Deunyddiau Anifeiliaid a Llysiau Crai nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 9(p,r) 30(p,r) 49(p,r) 33(p,r) 25(p,r) 49(p,r) 25(p,r) 50(p,r) 26(p,r) 5(p,r) 26(p,r) 21(p,r) 349.(p,r) 3(p,r) 31(p,r) 383
[Lleihau]Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac ati(p,r) 17(p,r) 1,189(p,r) 2,309(p,r) 122(p,r) 184(p,r) 817(p,r) 6,144(p,r) 2,257(p,r) 105(p,r) 2,461(p,r) 13,694(p,r) 243(p,r) 29,542.(p,r) 113(p,r) 2,021(p,r) 31,677
Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac atiGlo, Golosg a Brisgedi(p,r) 2(p,r) 1(p,r) 7(p,r) 2(p,r) 1(p,r) 2(p,r) 10(p,r) 5(p,r) 0(p,r) 10(p,r) 4(p,r) 90(p,r) 136.(p,r) 1(p,r) 3(p,r) 140
Petroliwm, Cynhyrchion Petroliwm a Deunyddiau Cysylltiedig(p,r) 7(p,r) 1,158(p,r) 2,206(p,r) 74(p,r) 142(p,r) 244(p,r) 5,623(p,r) 2,081(p,r) 102(p,r) 2,377(p,r) 13,231(p,r) 102(p,r) 27,348.(p,r) 70(p,r) 1,797(p,r) 29,215
Nwy, Naturiol ac wedi'i Weithgynhyrchu(p,r) 9(p,r) 30(p,r) 95(p,r) 46(p,r) 41(p,r) 571(p,r) 511(p,r) 141(p,r) 3(p,r) 28(p,r) 460(p,r) 3(p,r) 1,936.(p,r) 24(p,r) 221(p,r) 2,181
Cerrynt Trydan.......(p,r) 30.(p,r) 45.(p,r) 48(p,r) 122.(p,r) 18.(p,r) 141
[Lleihau]Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac ati(p,r) 4(p,r) 86(p,r) 111(p,r) 36(p,r) 28(p,r) 46(p,r) 15(p,r) 38(p,r) 13(p,r) 2(p,r) 25(p,r) 26(p,r) 431.(p,r) 4(p,r) 82(p,r) 517
Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac atiOlewau a Brasterau Anifeiliaid(p,r) 0(p,r) 7(p,r) 33(p,r) 23(p,r) 4(p,r) 4(p,r) 2(p,r) 17(p,r) 5(p,r) 1(p,r) 12(p,r) 8(p,r) 116.(p,r) 2(p,r) 11(p,r) 129
Brasterau ac Olewau Llysiau Penodol, Crai, Puredig ac wedi'u Ffracsiynu(p,r) 0(p,r) 49(p,r) 52(p,r) 11(p,r) 17(p,r) 8(p,r) 7(p,r) 19(p,r) 5(p,r) 1(p,r) 9(p,r) 16(p,r) 195.(p,r) 2(p,r) 71(p,r) 269
Brasterau neu Olewau Anifeiliaid a Llysiau, wedi'u Prosesu; a Chwyrau(p,r) 4(p,r) 30(p,r) 26(p,r) 2(p,r) 7(p,r) 34(p,r) 6(p,r) 3(p,r) 3(p,r) 0(p,r) 4(p,r) 1(p,r) 119.(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 120
[Lleihau]Cemegau a Chynhyrchion Cysylltiedig(p,r) 2,800(p,r) 6,459(p,r) 3,305(p,r) 1,799(p,r) 1,461(p,r) 8,609(p,r) 3,280(p,r) 10,355(p,r) 925(p,r) 2,047(p,r) 2,468(p,r) 1,138(p,r) 44,646.(p,r) 282(p,r) 8,797(p,r) 53,726
Cemegau a Chynhyrchion CysylltiedigCemegau Organig(p,r) 707(p,r) 777(p,r) 708(p,r) 180(p,r) 187(p,r) 596(p,r) 320(p,r) 1,825(p,r) 67(p,r) 228(p,r) 360(p,r) 27(p,r) 5,982.(p,r) 11(p,r) 2,740(p,r) 8,732
Cemegau Anorganig(p,r) 98(p,r) 863(p,r) 74(p,r) 32(p,r) 61(p,r) 216(p,r) 57(p,r) 134(p,r) 30(p,r) 16(p,r) 62(p,r) 9(p,r) 1,652.(p,r) 3(p,r) 83(p,r) 1,737
Deunyddiau Llifo, Lliw Haul a Lliwio(p,r) 346(p,r) 333(p,r) 319(p,r) 187(p,r) 140(p,r) 265(p,r) 61(p,r) 312(p,r) 82(p,r) 98(p,r) 116(p,r) 25(p,r) 2,284.(p,r) 10(p,r) 106(p,r) 2,400
Cynhyrchion Meddygyniaethol a Fferyllol(p,r) 456(p,r) 1,811(p,r) 941(p,r) 323(p,r) 256(p,r) 5,847(p,r) 1,511(p,r) 4,739(p,r) 204(p,r) 760(p,r) 711(p,r) 727(p,r) 18,286.(p,r) 88(p,r) 4,088(p,r) 22,463
Olewau Hanfodol a Deunyddiau Persawr; Paratoadau Toiled ac ati(p,r) 434(p,r) 631(p,r) 260(p,r) 233(p,r) 195(p,r) 502(p,r) 875(p,r) 1,516(p,r) 187(p,r) 148(p,r) 116(p,r) 60(p,r) 5,157.(p,r) 128(p,r) 587(p,r) 5,873
Gwrteithiau (ac eithrio'r rhai yn Grwp 272)(p,r) 6(p,r) 16(p,r) 82(p,r) 11(p,r) 1(p,r) 10(p,r) 3(p,r) 14(p,r) 4(p,r) 10(p,r) 12(p,r) 12(p,r) 181.(p,r) 1(p,r) 59(p,r) 241
Plastigion ar eu Ffurfiau Sylfaenol(p,r) 202(p,r) 687(p,r) 289(p,r) 359(p,r) 101(p,r) 140(p,r) 57(p,r) 331(p,r) 47(p,r) 168(p,r) 215(p,r) 45(p,r) 2,641.(p,r) 14(p,r) 701(p,r) 3,355
Plastigion ar Ffurfiau nad ydynt yn rhai Sylfaenol(p,r) 218(p,r) 540(p,r) 260(p,r) 258(p,r) 220(p,r) 292(p,r) 149(p,r) 277(p,r) 154(p,r) 192(p,r) 195(p,r) 108(p,r) 2,862.(p,r) 10(p,r) 27(p,r) 2,900
Deunyddiau a Chynhyrchion Cemegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 334(p,r) 800(p,r) 374(p,r) 218(p,r) 299(p,r) 742(p,r) 247(p,r) 1,206(p,r) 150(p,r) 427(p,r) 680(p,r) 125(p,r) 5,601.(p,r) 17(p,r) 407(p,r) 6,025
[Lleihau]Nwyddau wedi'u Gweithgynhyrchu(p,r) 1,629(p,r) 3,147(p,r) 3,535(p,r) 2,157(p,r) 3,203(p,r) 3,294(p,r) 4,537(p,r) 2,002(p,r) 1,829(p,r) 2,066(p,r) 2,116(p,r) 800(p,r) 30,314.(p,r) 214(p,r) 1,098(p,r) 31,627
Nwyddau wedi'u GweithgynhyrchuLledr, Cynhyrchion Lledr nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill a Chrwyn Ffwr(p,r) 3(p,r) 13(p,r) 12(p,r) 7(p,r) 25(p,r) 28(p,r) 20(p,r) 13(p,r) 19(p,r) 1(p,r) 96(p,r) 1(p,r) 239.(p,r) 2(p,r) 1(p,r) 242
Cynhyrchion Rwber nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 43(p,r) 282(p,r) 117(p,r) 135(p,r) 291(p,r) 59(p,r) 57(p,r) 143(p,r) 174(p,r) 126(p,r) 152(p,r) 72(p,r) 1,650.(p,r) 9(p,r) 54(p,r) 1,713
Cynhyrchion Corcyn a Phren (ac eithrio Dodrefn)(p,r) 15(p,r) 18(p,r) 21(p,r) 13(p,r) 22(p,r) 13(p,r) 37(p,r) 28(p,r) 40(p,r) 8(p,r) 33(p,r) 70(p,r) 319.(p,r) 2(p,r) 14(p,r) 335
Papur, Papurfwrdd a'u Cynhyrchion(p,r) 140(p,r) 499(p,r) 101(p,r) 180(p,r) 73(p,r) 215(p,r) 157(p,r) 196(p,r) 202(p,r) 130(p,r) 162(p,r) 93(p,r) 2,149.(p,r) 11(p,r) 140(p,r) 2,300
Edafedd Tecstiliau, Ffabrigau, Eitemau wedi eu Gwneud ac ati(p,r) 54(p,r) 606(p,r) 415(p,r) 277(p,r) 127(p,r) 102(p,r) 315(p,r) 141(p,r) 285(p,r) 41(p,r) 199(p,r) 192(p,r) 2,753.(p,r) 18(p,r) 40(p,r) 2,811
Cynhyrchion Mwynau Anfetalaidd nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 96(p,r) 353(p,r) 224(p,r) 273(p,r) 354(p,r) 200(p,r) 1,241(p,r) 266(p,r) 101(p,r) 179(p,r) 135(p,r) 96(p,r) 3,518.(p,r) 80(p,r) 475(p,r) 4,073
Haearn a Dur(p,r) 243(p,r) 144(p,r) 1,334(p,r) 198(p,r) 438(p,r) 240(p,r) 97(p,r) 107(p,r) 94(p,r) 923(p,r) 316(p,r) 80(p,r) 4,212.(p,r) 12(p,r) 52(p,r) 4,276
Metelau Anfferus(p,r) 779(p,r) 705(p,r) 521(p,r) 193(p,r) 868(p,r) 2,095(p,r) 2,258(p,r) 480(p,r) 442(p,r) 304(p,r) 569(p,r) 24(p,r) 9,239.(p,r) 27(p,r) 177(p,r) 9,443
Gwneuthurwyr Metelau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 257(p,r) 527(p,r) 787(p,r) 882(p,r) 1,005(p,r) 342(p,r) 354(p,r) 628(p,r) 472(p,r) 354(p,r) 454(p,r) 172(p,r) 6,235.(p,r) 53(p,r) 146(p,r) 6,434
[Lleihau]Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth(p,r) 7,249(p,r) 10,224(p,r) 4,114(p,r) 15,938(p,r) 22,237(p,r) 9,499(p,r) 6,637(p,r) 22,298(p,r) 13,540(p,r) 8,841(p,r) 6,791(p,r) 3,352(p,r) 130,720.(p,r) 1,136(p,r) 3,600(p,r) 135,456
Peiriannau a Chyfarpar TrafnidiaethPeiriannau a Chyfarpar Cynhyrchu Trydan(p,r) 816(p,r) 983(p,r) 679(p,r) 8,862(p,r) 1,352(p,r) 1,774(p,r) 1,467(p,r) 2,760(p,r) 5,002(p,r) 2,228(p,r) 2,475(p,r) 271(p,r) 28,670.(p,r) 147(p,r) 345(p,r) 29,162
Peiriannau Arbenigol ar gyfer Diwydiannau Penodol(p,r) 503(p,r) 443(p,r) 441(p,r) 603(p,r) 1,506(p,r) 1,532(p,r) 219(p,r) 566(p,r) 533(p,r) 367(p,r) 495(p,r) 852(p,r) 8,058.(p,r) 80(p,r) 318(p,r) 8,456
Peiriannau Gwaith Metal(p,r) 67(p,r) 74(p,r) 140(p,r) 101(p,r) 279(p,r) 72(p,r) 28(p,r) 104(p,r) 79(p,r) 31(p,r) 35(p,r) 7(p,r) 1,018.(p,r) 7(p,r) 5(p,r) 1,029
Peiriannau a Chyfarpar Diwydiannol Cyffredinol a Chydrannau Peiriannau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 715(p,r) 956(p,r) 1,181(p,r) 1,252(p,r) 2,160(p,r) 1,325(p,r) 466(p,r) 2,817(p,r) 1,570(p,r) 328(p,r) 1,382(p,r) 489(p,r) 14,641.(p,r) 82(p,r) 509(p,r) 15,233
Peiriannau Swyddfa a Pheiriannau ADP(p,r) 33(p,r) 419(p,r) 182(p,r) 387(p,r) 759(p,r) 638(p,r) 840(p,r) 1,493(p,r) 198(p,r) 140(p,r) 308(p,r) 11(p,r) 5,407.(p,r) 170(p,r) 215(p,r) 5,792
Telathrebu a Recordio Sain ac Offer a Chyfarpar Atgynhyrchu(p,r) 67(p,r) 471(p,r) 160(p,r) 190(p,r) 358(p,r) 607(p,r) 1,576(p,r) 2,577(p,r) 487(p,r) 150(p,r) 260(p,r) 87(p,r) 6,990.(p,r) 40(p,r) 117(p,r) 7,146
Peiriannau Trydan, Offer a Chyfarpar a'u Cydrannau Trydan nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 742(p,r) 1,133(p,r) 691(p,r) 1,185(p,r) 1,210(p,r) 1,090(p,r) 863(p,r) 3,369(p,r) 1,171(p,r) 804(p,r) 803(p,r) 303(p,r) 13,364.(p,r) 76(p,r) 656(p,r) 14,096
Cerbydau Ffordd (gan gynnwys Cerbydau Clustog Aer)(p,r) 4,238(p,r) 4,733(p,r) 541(p,r) 3,066(p,r) 13,764(p,r) 1,536(p,r) 520(p,r) 7,157(p,r) 714(p,r) 585(p,r) 315(p,r) 443(p,r) 37,612.(p,r) 410(p,r) 342(p,r) 38,364
Cyfarpar Trafnidiaeth Arall(p,r) 68(p,r) 1,013(p,r) 99(p,r) 292(p,r) 850(p,r) 925(p,r) 657(p,r) 1,455(p,r) 3,787(p,r) 4,207(p,r) 718(p,r) 889(p,r) 14,961.(p,r) 124(p,r) 1,092(p,r) 16,177
[Lleihau]Nwyddau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu(p,r) 1,127(p,r) 3,381(p,r) 1,806(p,r) 2,641(p,r) 2,923(p,r) 4,104(p,r) 19,267(p,r) 7,278(p,r) 3,310(p,r) 1,419(p,r) 1,818(p,r) 1,413(p,r) 50,488.(p,r) 1,971(p,r) 1,788(p,r) 54,247
Nwyddau Amrywiol wedi'u GweithgynhyrchuAdeiladau Parod; Iechydaeth, Plymio, Gwresogi a Gosodiadau Goleuo(p,r) 87(p,r) 86(p,r) 78(p,r) 68(p,r) 92(p,r) 61(p,r) 148(p,r) 116(p,r) 37(p,r) 24(p,r) 79(p,r) 47(p,r) 921.(p,r) 13(p,r) 30(p,r) 964
Dodrefn a Rhannau Ohonynt; Dillad Gwely a Mastresi ac ati(p,r) 17(p,r) 109(p,r) 86(p,r) 125(p,r) 113(p,r) 369(p,r) 231(p,r) 225(p,r) 211(p,r) 251(p,r) 21(p,r) 654(p,r) 2,412.(p,r) 67(p,r) 85(p,r) 2,564
Nwyddau Teithio, Bagiau Llaw a Chynwysyddion Tebyg(p,r) 9(p,r) 44(p,r) 25(p,r) 36(p,r) 28(p,r) 44(p,r) 426(p,r) 72(p,r) 44(p,r) 15(p,r) 18(p,r) 9(p,r) 770.(p,r) 10(p,r) 26(p,r) 806
Eitemau o Ddillad a Chyfwisgoedd(p,r) 145(p,r) 833(p,r) 367(p,r) 714(p,r) 348(p,r) 519(p,r) 2,486(p,r) 517(p,r) 238(p,r) 119(p,r) 323(p,r) 110(p,r) 6,718.(p,r) 50(p,r) 262(p,r) 7,030
Esgidiau(p,r) 40(p,r) 279(p,r) 93(p,r) 214(p,r) 98(p,r) 128(p,r) 641(p,r) 134(p,r) 80(p,r) 25(p,r) 58(p,r) 20(p,r) 1,809.(p,r) 18(p,r) 83(p,r) 1,910
Ategolion a Chyfarpar Proffesiynol, Gwyddonol a Rheoli nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 346(p,r) 931(p,r) 375(p,r) 628(p,r) 1,057(p,r) 1,285(p,r) 433(p,r) 2,408(p,r) 1,604(p,r) 492(p,r) 741(p,r) 319(p,r) 10,621.(p,r) 65(p,r) 467(p,r) 11,153
Nwyddau Ffotograffig ac Optegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill; Oriorau a Chlociau(p,r) 10(p,r) 93(p,r) 49(p,r) 103(p,r) 148(p,r) 85(p,r) 800(p,r) 901(p,r) 56(p,r) 57(p,r) 41(p,r) 18(p,r) 2,362.(p,r) 37(p,r) 66(p,r) 2,464
Eitemau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 473(p,r) 1,007(p,r) 733(p,r) 755(p,r) 1,039(p,r) 1,613(p,r) 14,104(p,r) 2,905(p,r) 1,039(p,r) 435(p,r) 535(p,r) 236(p,r) 24,874.(p,r) 1,711(p,r) 769(p,r) 27,355
[Lleihau]Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p,r) 17(p,r) 197(p,r) 89(p,r) 54(p,r) 62(p,r) 62(p,r) 166(p,r) 155(p,r) 76(p,r) 75(p,r) 28(p,r) 24(p,r) 1,005.(p,r) 7,247(p,r) 575(p,r) 8,828
Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillPecynnau Post nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathau...............(p,r) 566(p,r) 566
Trafodion arbennig a nwyddau nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathau(p,r) 17(p,r) 197(p,r) 89(p,r) 53(p,r) 57(p,r) 62(p,r) 166(p,r) 155(p,r) 74(p,r) 73(p,r) 28(p,r) 24(p,r) 996.(p,r) 7,247(p,r) 9(p,r) 8,252
Darnau arian (ac eithrio ddarnau arian aur) nad ydynt yn arian cyfreithlon(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 4(p,r) 0(p,r) 1(p,r) 0(p,r) 2(p,r) 2(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 9.(p,r) 0(p,r) 0(p,r) 10
Aur, nad yw'n ariannol (ac eithrio mwynau aur a chrynodiadau) a darnau arian aur nad ydynt yn arian cyfreithlon.................
Arfau a ffrwydron milwrol.................