Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion yn ôl cynnyrch, chwarter a gwlad yn y DU (£m)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1
-
Ardal 2
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Sector 1
-
-
Sector 2
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliY Deyrnas Unedig
[Lleihau]Swm o'r DUCliciwch yma i ddidoliSwm o'r DU[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Anhysbys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHeb eu dyrannu - Hysbys
Cliciwch yma i ddidoliCymruCliciwch yma i ddidoliYr AlbanCliciwch yma i ddidoliGogledd Iwerddon
[Lleihau]Cyfanswm(p) 4,321(p) 8,018(p) 2,105(p) 75,678(p) 2,523(p) 5,578(p) 83,780
Cyfanswm[Lleihau]Bwyd ac Anifeiliaid Byw(p) 127(p) 397(p) 371(p) 3,159(p) 92(p) 321(p) 3,572
Bwyd ac Anifeiliaid BywAnifeiliaid Byw ac eithrio Anifeiliad o Raniad 03(p) 11(p) 14(p) 4(p) 93(p) 18(p) 3(p) 114
Cig a Pharatoadau Cig(p) 26(p) 28(p) 85(p) 422(p) 14(p) 17(p) 453
Cynhyrchion Llaeth ac Wyau Adar(p) 25(p) 11(p) 147(p) 399(p) 2(p) 53(p) 454
Pysgod, Cramenogion, Molysgiaid ac Infertebratau Dyfrol a'u Paratoadau(p) 10(p) 221(p) 14(p) 390(p) 34(p) 10(p) 434
Grawnfwydydd a Pharatoi Grawnfwydydd(p) 20(p) 53(p) 36(p) 503(p) 2(p) 23(p) 528
Llysiau a Ffrwythau(p) 4(p) 9(p) 26(p) 268(p) 4(p) 12(p) 284
Siwgr, Paratoadau Siwgr a Mêl(p) 2(p) 4(p) 6(p) 104(p) 1(p) 11(p) 116
Coffi, Te, Cocoa, Sbeisys a'u Cynhyrchion(p) 3(p) 4(p) 7(p) 285(p) 6(p) 98(p) 389
Porthiant Anifeiliaid (ac eithrio Grawnfwydydd Heb eu Melino)(p) 7(p) 38(p) 32(p) 249(p) 2(p) 28(p) 279
Cynhyrchion Bwytadwy Amrywiol a Pharatoadau(p) 19(p) 13(p) 14(p) 446(p) 10(p) 66(p) 522
[Lleihau]Diodydd a Thybaco(p) 7(p) 1,131(p) 90(p) 1,932(p) 7(p) 87(p) 2,025
Diodydd a ThybacoDiodydd(p) 7(p) 1,131(p) 90(p) 1,915(p) 7(p) 87(p) 2,008
Tybaco a gwneuthurwyr Tybaco(p) 0(p) 0(p) 0(p) 17(p) 0.(p) 17
[Lleihau]Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio Tanwyddau(p) 75(p) 135(p) 73(p) 1,607(p) 187(p) 34(p) 1,828
Deunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio TanwyddauCrwyn a Chrwyn Ffwr, Irgroen(p) 1(p) 4(p) 6(p) 30(p) 4.(p) 34
Hadau Olew a Ffrwythau Olewog(p) 0(p) 1(p) 1(p) 16(p) 0(p) 1(p) 17
Rwber Crai (gan gynnwys Synthetig ac Adferedig)(p) 0(p) 31(p) 2(p) 90(p) 2(p) 1(p) 92
Corcyn a Phren(p) 0(p) 4(p) 19(p) 37(p) 0(p) 0(p) 37
Nwydion a Phapur Gwastraff(p) 2(p) 3(p) 0(p) 107(p) 28(p) 2(p) 137
Ffibrau Tecstiliau Heb eu Gweithgynhyrchu a'u Gwastraff ac ati(p) 1(p) 9(p) 10(p) 129(p) 33(p) 3(p) 164
Gwrteithiau Crai a Deunyddiau Crai (ac eithrio Tanwyddau ac ati)(p) 1(p) 4(p) 11(p) 127(p) 3(p) 1(p) 131
Mwynau Metalifferaidd a Sgrap Metel(p) 68(p) 72(p) 20(p) 997(p) 118(p) 19(p) 1,134
Deunyddiau Anifeiliaid a Llysiau Crai nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 1(p) 7(p) 3(p) 75(p) 0(p) 7(p) 82
[Lleihau]Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac ati(p) 726(p) 2,952(p) 64(p) 9,009(p) 17(p) 1,112(p) 10,138
Mwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac atiGlo, Golosg a Brisgedi(p) 6(p) 1(p) 24(p) 40(p) 0(p) 0(p) 40
Petroliwm, Cynhyrchion Petroliwm a Deunyddiau Cysylltiedig(p) 702(p) 2,813(p) 32(p) 7,789(p) 11(p) 1,036(p) 8,836
Nwy, Naturiol ac wedi'i Weithgynhyrchu(p) 7(p) 137(p) 1(p) 1,158(p) 3(p) 76(p) 1,237
Cerrynt Trydan(p) 12.(p) 8(p) 22(p) 2.(p) 25
[Lleihau]Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac ati(p) 1(p) 4(p) 7(p) 101(p) 0(p) 34(p) 135
Olewau Anifeiliaid a Llysiau ac atiOlewau a Brasterau Anifeiliaid(p) 1(p) 2(p) 2(p) 30(p) 0(p) 2(p) 32
Brasterau ac Olewau Llysiau Penodol, Crai, Puredig ac wedi'u Ffracsiynu(p) 0(p) 1(p) 5(p) 41(p) 0(p) 31(p) 73
Brasterau neu Olewau Anifeiliaid a Llysiau, wedi'u Prosesu; a Chwyrau(p) 0(p) 1(p) 0(p) 30(p) 0(p) 0(p) 30
[Lleihau]Cemegau a Chynhyrchion Cysylltiedig(p) 473(p) 637(p) 245(p) 10,559(p) 76(p) 2,287(p) 12,922
Cemegau a Chynhyrchion CysylltiedigCemegau Organig(p) 65(p) 99(p) 4(p) 1,702(p) 2(p) 238(p) 1,942
Cemegau Anorganig(p) 10(p) 12(p) 1(p) 387(p) 1(p) 21(p) 409
Deunyddiau Llifo, Lliw Haul a Lliwio(p) 23(p) 28(p) 6(p) 546(p) 4(p) 43(p) 594
Cynhyrchion Meddygyniaethol a Fferyllol(p) 144(p) 180(p) 146(p) 3,877(p) 20(p) 1,546(p) 5,443
Olewau Hanfodol a Deunyddiau Persawr; Paratoadau Toiled ac ati(p) 33(p) 31(p) 15(p) 1,252(p) 34(p) 173(p) 1,459
Gwrteithiau (ac eithrio'r rhai yn Grwp 272)(p) 2(p) 3(p) 3(p) 35(p) 1(p) 7(p) 43
Plastigion ar eu Ffurfiau Sylfaenol(p) 53(p) 55(p) 9(p) 717(p) 5(p) 179(p) 902
Plastigion ar Ffurfiau nad ydynt yn rhai Sylfaenol(p) 44(p) 50(p) 29(p) 712(p) 4(p) 17(p) 733
Deunyddiau a Chynhyrchion Cemegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 99(p) 180(p) 31(p) 1,331(p) 5(p) 62(p) 1,398
[Lleihau]Nwyddau wedi'u Gweithgynhyrchu(p) 530(p) 503(p) 191(p) 7,214(p) 77(p) 469(p) 7,759
Nwyddau wedi'u GweithgynhyrchuLledr, Cynhyrchion Lledr nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill a Chrwyn Ffwr(p) 0(p) 22(p) 0(p) 63(p) 0(p) 0(p) 63
Cynhyrchion Rwber nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 35(p) 46(p) 31(p) 445(p) 2(p) 6(p) 453
Cynhyrchion Corcyn a Phren (ac eithrio Dodrefn)(p) 2(p) 7(p) 18(p) 73(p) 1(p) 5(p) 78
Papur, Papurfwrdd a'u Cynhyrchion(p) 38(p) 45(p) 22(p) 543(p) 9(p) 48(p) 600
Edafedd Tecstiliau, Ffabrigau, Eitemau wedi eu Gwneud ac ati(p) 12(p) 50(p) 38(p) 717(p) 5(p) 11(p) 733
Cynhyrchion Mwynau Anfetalaidd nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 40(p) 28(p) 23(p) 775(p) 5(p) 298(p) 1,078
Haearn a Dur(p) 241(p) 69(p) 12(p) 1,063(p) 2(p) 13(p) 1,078
Metelau Anfferus(p) 81(p) 118(p) 5(p) 2,052(p) 35(p) 54(p) 2,141
Gwneuthurwyr Metelau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 81(p) 117(p) 41(p) 1,483(p) 17(p) 34(p) 1,535
[Lleihau]Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth(p) 2,016(p) 1,749(p) 759(p) 31,324(p) 262(p) 635(p) 32,220
Peiriannau a Chyfarpar TrafnidiaethPeiriannau a Chyfarpar Cynhyrchu Trydan(p) 512(p) 656(p) 79(p) 6,749(p) 26(p) 52(p) 6,827
Peiriannau Arbenigol ar gyfer Diwydiannau Penodol(p) 98(p) 124(p) 168(p) 1,968(p) 20(p) 54(p) 2,042
Peiriannau Gwaith Metal(p) 8(p) 10(p) 2(p) 250(p) 2(p) 1(p) 253
Peiriannau a Chyfarpar Diwydiannol Cyffredinol a Chydrannau Peiriannau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 90(p) 323(p) 112(p) 3,441(p) 27(p) 130(p) 3,598
Peiriannau Swyddfa a Pheiriannau ADP(p) 39(p) 99(p) 3(p) 1,288(p) 43(p) 37(p) 1,368
Telathrebu a Recordio Sain ac Offer a Chyfarpar Atgynhyrchu(p) 36(p) 82(p) 19(p) 1,618(p) 9(p) 38(p) 1,665
Peiriannau Trydan, Offer a Chyfarpar a'u Cydrannau Trydan nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 192(p) 213(p) 84(p) 3,302(p) 16(p) 163(p) 3,481
Cerbydau Ffordd (gan gynnwys Cerbydau Clustog Aer)(p) 138(p) 91(p) 98(p) 9,201(p) 98(p) 113(p) 9,411
Cyfarpar Trafnidiaeth Arall(p) 903(p) 152(p) 193(p) 3,507(p) 21(p) 46(p) 3,574
[Lleihau]Nwyddau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu(p) 338(p) 499(p) 298(p) 10,457(p) 225(p) 479(p) 11,160
Nwyddau Amrywiol wedi'u GweithgynhyrchuAdeiladau Parod; Iechydaeth, Plymio, Gwresogi a Gosodiadau Goleuo(p) 8(p) 17(p) 9(p) 228(p) 2(p) 6(p) 236
Dodrefn a Rhannau Ohonynt; Dillad Gwely a Mastresi ac ati(p) 47(p) 7(p) 112(p) 512(p) 17(p) 19(p) 547
Nwyddau Teithio, Bagiau Llaw a Chynwysyddion Tebyg(p) 4(p) 5(p) 2(p) 174(p) 2(p) 6(p) 182
Eitemau o Ddillad a Chyfwisgoedd(p) 30(p) 103(p) 30(p) 1,587(p) 11(p) 110(p) 1,708
Esgidiau(p) 7(p) 16(p) 5(p) 411(p) 2(p) 8(p) 421
Ategolion a Chyfarpar Proffesiynol, Gwyddonol a Rheoli nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 107(p) 167(p) 78(p) 2,446(p) 12(p) 119(p) 2,577
Nwyddau Ffotograffig ac Optegol nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill; Oriorau a Chlociau(p) 15(p) 13(p) 4(p) 564(p) 3(p) 25(p) 593
Eitemau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 121(p) 170(p) 57(p) 4,536(p) 176(p) 186(p) 4,897
[Lleihau]Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill(p) 29(p) 10(p) 8(p) 317(p) 1,581(p) 122(p) 2,021
Nwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraillPecynnau Post nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathau.....(p) 119(p) 119
Trafodion arbennig a nwyddau nad ydynt wedi'u dosbarthu yn ôl eu mathau(p) 26(p) 10(p) 8(p) 287(p) 1,580(p) 2(p) 1,869
Darnau arian (ac eithrio ddarnau arian aur) nad ydynt yn arian cyfreithlon(p) 1(p) 0(p) 0(p) 2(p) 0(p) 0(p) 2
Aur, nad yw'n ariannol (ac eithrio mwynau aur a chrynodiadau) a darnau arian aur nad ydynt yn arian cyfreithlon.......
Arfau a ffrwydron milwrol(p) 2(p) 0(p) 0(p) 29(p) 1(p) 1(p) 31

Metadata

Teitl
Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl math o gynnyrch a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf
6 Rhagfyr 2018 6 Rhagfyr 2018

Diweddariad nesaf
Mawrth

Rhagfyr 2018

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cynulliad Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Rhoddir y data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl math o gynnyrch (neu sector).

Casgliad data a dull cyfrifo
Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2018

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.

Allweddeiriau
allforion; math o gynnyrch; Gwerth allforion