Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Busnes, yr economi a'r farchnad lafur

Mae data ystadegol am fusnes, yr economi a'r farchnad lafur yn cynnwys set gynhwysfawr o wybodaeth am Gymru ac ardaloedd yng Nghymru yn ogystal รข'r Deyrnas Unedig ac ardaloedd yn y Deyrnas Unedig. Mae'r data wedi'i rannu'n bedwar maes - Mynegeion Economaidd, Pobl a Gwaith, Disgrifiadau Rhanbarthol ac Ystadegau ar Fusnesau.