Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Busnesau

Mae Busnesau'n ymdrin ag ystod o ystadegau ar weithgareddau busnes. Mae'n cynnwys amcangyfrifon o niferoedd y busnesau, genedigaethau a marwolaethau busnesau, allforio nwyddau a gwariant ar ymchwilio a datblygu.