Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion yn ôl rhanbarth y DU a chynnyrch (£m)
None
Cod Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]BlwyddynOherwydd newid methodolegol, nad yw\’r data o 2013 ymlaen yn gyson a\’r blynyddoedd blaenorol.<br />[Hidlwyd]
-
Blwyddyn 1[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Sector[Hidlo]
-
[Lleihau]Sector 1
-
Sector 2
[Lleihau]Rhanbarth y DU[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Rhanbarth y DU 1
-
-
Rhanbarth y DU 2
[Lleihau]CyfanswmCliciwch yma i ddidoliCyfanswm
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBwyd ac Anifeiliaid Byw[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDiodydd a Thybaco[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDeunyddiau Crai, Anfwytadwy, ac eithrio Tanwyddau[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMwynau, Tanwyddau, Ireidiau ac ati[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliOlewau Anifeiliaid a Llysiau ac ati[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCemegau a Chynhyrchion Cysylltiedig[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau wedi'u Gweithgynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPeiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau Amrywiol wedi'u Gweithgynhyrchu[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliNwyddau nad ydynt wedi'u Nodi mewn Mannau eraill
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigMae\'r ffigurau hyn yn cynnwys allforion na ellir eu rhannu fesul rhanbarth, fel olew craidd Môr y Gogledd, storfeydd llongau ac awyrennau, a\'r rheini nad ydynt yn cael eu dosbarthu\'n glir, sy\'n cael eu cludo mewn llongau i wledydd yr UE gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol. Caiff yr allforion hyn eu clustnodi i\'r pennawd \'rhanbarth anhysbys\'.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Y Deyrnas UnedigMae\'r ffigurau hyn yn cynnwys allforion na ellir eu rhannu fesul rhanbarth, fel olew craidd Môr y Gogledd, storfeydd llongau ac awyrennau, a\'r rheini nad ydynt yn cael eu dosbarthu\'n glir, sy\'n cael eu cludo mewn llongau i wledydd yr UE gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol. Caiff yr allforion hyn eu clustnodi i\'r pennawd \'rhanbarth anhysbys\'.[Lleihau]Swm o'r DUGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swm o'r DUGogledd-ddwyrain LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gogledd-orllewin LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Swydd Efrog a'r HumberGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Dwyrain Canolbarth LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gorllewin Canolbarth LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Dwyrain LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
LlundainGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
De-ddwyrain LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
De-orllewin LloegrGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
CymruGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Yr AlbanGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
Gogledd IwerddonGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]AnhysbysNid yw nwyddau penodol fel olew craidd Môr y Gogledd, storfeydd llongau ac awyrennau, a\'r rheini nad ydynt yn cael eu dosbarthu\'n glir, sy\'n cael eu cludo mewn llongau i wledydd yr UE gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth y DU. Mae allforion sy\'n perthyn i\'r categorïau hyn wedi\'u cynnwys o dan y pennawd hwn.GwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Heb eu dyrannu - AnhysbysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall
[Ehangu]Heb eu dyrannu - HysbysGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwallGwall

Metadata

Teitl

Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl math o gynnyrch a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf

14 Mawrth 2024 14 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Ansawdd ystadegol

Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.
Oddi 31 Rhagfyr 2020, mae'r ffordd y mae CThEM yn casglu ystadegau masnach mewn nwyddau wedi newid, gan arwain at doriad yn y gyfres amser ar gyfer ystadegau masnach cyhoeddedig y DU i'r UE o fis Ionawr 2021, felly dylid trin cymariaethau hanesyddol yn ofalus.
Oherwydd newidiadau i'r ffordd y cesglir y data, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o fasnach gwerth bach a ddyrannwyd yn flaenorol i wledydd a rhanbarthau bellach yn cael ei hadrodd o dan y categori 'Heb ei ddyrannu'. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad tebygol yn y DU i werthoedd allforio'r UE, a chyfanswm gwerthoedd allforio Cymru (a rhanbarthau eraill) o fis Ionawr 2021 ymlaen.

Allweddeiriau

allforion; math o gynnyrch; Gwerth allforion

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Rhoddir y data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl math o gynnyrch (neu sector).

Mae tim dadansoddwyr masnach y Llywodraeth Cymru yn ystyried rhoi'r gorau i ddiweddaru'r Ciwbiau StatsCymru canlynol. Os bydd hyn yn broblem, neu os hoffech roi adborth i ni, cysylltwch â Stats.Trade@gov.cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1996 i 2023

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

13/01/22 - Buodd CThEM yn gyhoeddi cywiriadau ar gyfer data masnach 2015 i 2019 ym mis Ionawr 2022. Mae rhagor o wybodaeth am y cywiriadau hyn ar gael ar uktradeinfo.com