Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion o Gymru yn ôl chwarter a chyrchfan (£m)
None
Cod Ardal[Hidlo]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlwyd]
-
Ardal 2[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Cyrchfan[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1
-
Cyrchfan 2
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Pob CyrchfanCliciwch yma i ddidoliPob Cyrchfan
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Ewrop ac eithrio'r Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Ewrop arall ac eithrio'r Gymuned Ewropeaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsia ac Ynysoedd y De[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmerica Ladin a Charibïaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Dwyrain Canol a Gogledd Affrica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd America[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAffrica Is-Sahara[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMasnach Gwerth Isel
[Lleihau]20139,8363801631,4903279403,136338.16,610
2013Chwarter 1, 20132,507913633711419676698.4,145
Chwarter 2, 20132,4781084840312224882465.4,296
Chwarter 3, 20132,44192363655124077491.4,090
Chwarter 4, 20132,41090433854025677283.4,079
[Lleihau]20148,3143301421,3811518712,739207.14,135
2014Chwarter 1, 20142,43199423504620871787.3,978
Chwarter 2, 20142,17279383363421272353.3,647
Chwarter 3, 20141,88879343034318861836.3,190
Chwarter 4, 20141,82273293922926368131.3,321
[Lleihau]20157,997355991,2811658532,370132.13,253
2015Chwarter 1, 20152,03086253015920859122.3,321
Chwarter 2, 20152,13878243232623765134.3,511
Chwarter 3, 20151,902104283155420360133.3,241
Chwarter 4, 20151,92788223422620452843.3,181
[Lleihau]20168,8524921311,3981241,0082,477147.14,630
2016Chwarter 1, 20162,125108283584220354248.3,453
Chwarter 2, 20162,287117313302524859125.3,654
Chwarter 3, 20162,083115363372325762030.3,500
Chwarter 4, 20162,357152373733430172444.4,022
[Lleihau]20179,9635991421,6191851,0942,707170.16,479
2017Chwarter 1, 20172,585126363695833262938.4,174
Chwarter 2, 20172,494145374362326977830.4,212
Chwarter 3, 20172,410143413916823865954.4,004
Chwarter 4, 20172,474186294223525464148.4,089
[Lleihau]201810,5345631181,8091879932,855129.17,190
2018Chwarter 1, 20182,597160324327623657435.4,142
Chwarter 2, 20182,706123284692723075132.4,364
Chwarter 3, 20182,541143294792927181133.4,334
Chwarter 4, 20182,690137294305525771931.4,349
[Lleihau]2019(p,r) 8,131(p,r) 480(p,r) 114(p,r) 1,410(p,r) 180(p,r) 735(p,r) 2,266(p,r) 101.(p,r) 13,416
2019Chwarter 1, 2019(p,r) 2,878(p) 144(p) 23(p,r) 471(p) 100(p) 270(p) 725(p) 32.(p,r) 4,643
Chwarter 2, 2019(p,r) 2,669(p) 178(p,r) 33(p,r) 448(p,r) 34(p,r) 219(p,r) 803(p,r) 28.(p,r) 4,413
Chwarter 3, 2019(p) 2,584(p) 157(p) 57(p) 491(p) 45(p) 246(p) 739(p) 40.(p) 4,360

Metadata

Teitl
Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl cyrchwlad a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf
5 Rhagfyr 2019 5 Rhagfyr 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol
Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Rhoddir data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl cyrchwlad.


Casgliad data a dull cyfrifo
Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1996 i 2019

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

O 1 Mai 2016, bu newid methodolegol i'r ffordd y mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE yn cael eu cyfrifo. Yn dilyn newid mewn deddfwriaeth, mae ystadegau nwyddau sydd yn cael eu mewnforio a’u hallforio y tu allan i’r UE wedi newid o’r system gyfrifo ‘Masnach Gyffredinol’ i’r system ‘Masnach Arbennig’.

I gael rhagor o wybodaeth am y gwahaniaethau rhwng Masnach Gyffredinol ac Arbennig, gweler Papur Methodoleg CThEM ar gyfer Ystadegau Masnach Dramor (Saesneg yn unig).

6/12/2016 - Mae data o 2013 C1 wedi'i ddiwygio oherwydd y methodoleg newydd. Mae'r newidiadau methodolegol yn cael eu hamlinellu yn y dogfennau technegol yn y dolenni we.

Ansawdd ystadegol
Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.
Yn gyffredinol mae is-gyfansymiau’r Undeb Ewropeaidd yn y set ddata hon yn cyfeirio at y 24 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) rhwng 1 Mai 2004 a 31 Rhagfyr 2006. Mae is-gyfansymiau ar wahân i’r 14 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) cyn 1 Mai 2004 a’r 10 gwlad a ymaelododd â’r Gymuned Ewropeaidd ar 1 Mai 2004 hefyd ar gael yn y set ddata. Mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu i’r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae’n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy’n rhan ohonynt a’r cyfansymiau fel y’u dangosir.

Allweddeiriau
allforyn; cyrchwlad a gwlad

Enw
Econ0033