Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Gwerth allforion o Gymru yn ôl chwarter a chyrchfan (£m)
None
Cod Ardal[Hidlwyd]
Mesur[Hidlwyd]
[Lleihau]Rhanbarth y DU[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Rhanbarth y DU 1[Hidlwyd]
-
Rhanbarth y DU 2[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]CyrchfanGwlad neu grwp gwlad gyrchfan ar gyfer nwyddau a allforiwyd.[Hidlo]
-
[Lleihau]Cyrchfan 1
-
Cyrchfan 2
[Lleihau]BlwyddynOherwydd newid methodolegol, nad yw\’r data o 2013 ymlaen yn gyson a\’r blynyddoedd blaenorol.<br />[Hidlwyd]
-
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Pob CyrchfanCliciwch yma i ddidoliPob Cyrchfan
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYr Undeb EwropeaiddMae hyn yn rhoi is-gyfanswm ar gyfer y 27 gwlad sy\'n rhan o\'r Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i\'r DU) ers 1 Gorffennaf 2013.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Ewrop ac eithrio'r Yr Undeb EwropeaiddMae hyn yn rhoi is-gyfanswm ar gyfer gwledydd Gorllewin Ewrop heb gynnwys y rhai sy\'n aelodau o\'r Yr Undeb Ewropeaidd ers 1 Gorffennaf 2013.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Ewrop arall ac eithrio'r Yr Undeb EwropeaiddMae hyn yn rhoi is-gyfanswm ar gyfer gwledydd Dwyrain Ewrop heb gynnwys y rhai sy\'n aelodau o\'r Yr Undeb Ewropeaidd ers 1 Gorffennaf 2013.[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAsia ac Ynysoedd y De[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAmerica Ladin a Charibïaidd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY Dwyrain Canol a Gogledd Affrica[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd America[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAffrica Is-Sahara[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliArall
[Ehangu]20168,8524921311,3981241,0082,477147.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol14,630
[Ehangu]20179,9635991421,6191851,0942,707170.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol16,479
[Ehangu]201810,5345631181,8091879932,855129.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,190
[Ehangu]201910,7606161471,8892129693,035130.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol17,760
[Ehangu]20207,9685511531,6262378222,048127.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol13,535
[Lleihau]20219,0855871771,7251687322,581142.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol15,208
2021Chwarter 1, 20211,894131334033715044621.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,120
Chwarter 2, 20212,234138434083916753138.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol3,600
Chwarter 3, 20212,328115464444721282146.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,060
Chwarter 4, 20212,630202544714520378237.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,427
[Lleihau]202211,5588261112,2434951,1133,946190.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol20,488
2022Chwarter 1, 20222,6132103746320225170758.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol4,545
Chwarter 2, 20223,032213385651282441,10044.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,365
Chwarter 3, 20222,940178135631022981,01048.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,154
Chwarter 4, 20222,97322524652633191,12939.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol5,423
[Lleihau]2023(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu11,550(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu644(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu76(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu2,159(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu268(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu1,262(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu3,343(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu114.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu19,417
2023Chwarter 1, 20233,01020517(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4429734180821.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4,941
Chwarter 2, 2023(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu2,916154205205532889224.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4,909
Chwarter 3, 2023(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu2,69915118(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu54046273(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu83039.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu4,596
Chwarter 4, 2023(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon2,925(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon135(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon22(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon656(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon71(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon320(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon812(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon29.Nid yw\'r eitem ddata yn berthnasol(p) Dros dro yw\'r eitem ddata hon4,971

Metadata

Teitl

Gwerth allforion i gyrchfannau y tu allan i'r DU yn ôl cyrchwlad a gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr (£ miliwn)

Diweddariad diwethaf

14 Mawrth 2024 14 Mawrth 2024

Diweddariad nesaf

Mehefin

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Uned Ystadegau a Dadansoddiadau Masnach, Cyllid a Thollau ei Mawrhydi

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r set ddata hon yn rhoi cyfansymiau manwl o'r ystadegau Masnach Ranbarthol mewn Nwyddau a ddarperir i Lywodraeth Cymru gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi.
Rhoddir data ar gyfer gwerth allforion mewn miliynau o bunnoedd i gyrchfannau y tu allan i'r DU o bob rhanbarth yn y DU yn ôl cyrchwlad.

Mae tim dadansoddwyr masnach y Llywodraeth Cymru yn ystyried rhoi'r gorau i ddiweddaru'r Ciwbiau StatsCymru canlynol. Os bydd hyn yn broblem, neu os hoffech roi adborth i ni, cysylltwch â Stats.Trade@gov.cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo

Ym mhob achos, mae'r ffigurau'n ymwneud â nwyddau sy'n cael eu hallforio i gyrchfannau y tu allan i'r DU. Mae hyn yn golygu nad yw allforion o Gymru i rannau eraill o'r DU wedi'u cynnwys ac nid oes elfen wedi'i chynnwys ar gyfer cydrannau a gynhyrchir mewn un rhanbarth pan gaiff y cynnyrch terfynol ei gwblhau mewn rhan arall o'r DU ac wedyn ei allforio oddi yno. Hefyd nid yw'r ffigurau hyn yn cynnwys unrhyw wybodaeth am fewnforio neu allforio gwasanaethau megis bancio neu dwristiaeth.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1996 i 2023

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir..

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Mae'r data ar gyfer cyfnodau blaenorol yn cael eu diweddaru'n rheolaidd er mwyn cymryd i ystyriaeth ddata a gyflwynir yn hwyr i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi a gweithdrefnau dilysu parhaus. Mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr gyfredol eu diwygio ar unrhyw adeg, ac mae'n bosibl y caiff y data ar gyfer y flwyddyn galendr flaenorol eu diwygio ar i fyny hyd nes i ffigurau ail chwarter y flwyddyn galendr gyfredol gael eu cyhoeddi.

13/01/22 - Buodd CThEM yn gyhoeddi cywiriadau ar gyfer data masnach 2015 i 2019 ym mis Ionawr 2022. Mae rhagor o wybodaeth am y cywiriadau hyn ar gael ar uktradeinfo.com

Allweddeiriau

allforyn; cyrchwlad a gwlad

Ansawdd ystadegol

Cymerir y data o ddatganiadau Tollau a gyflwynir ar gyfer masnach gyda gwledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd, ac o'r system Intrastat ar gyfer ffigurau allforion gyda gwledydd yn yr Undeb Ewropeaidd. Dyrennir allforion i ranbarth yn ôl y cod post sy'n gysylltiedig â chofrestriad y cwmni ar gyfer TAW. Roedd angen rhai addasiadau ar gyfer allforion i'r Undeb Ewropeaidd, er mwyn sicrhau bod gweithgynhyrchu sy'n digwydd ar safleoedd cangen yn cael ei ddyrannu'n briodol i'r rhanbarth lle mae'r gangen. Mae allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd eisoes yn cynnwys codau rhanbarthol.
Nid yw rhai nwyddau, megis olew crai Môr y Gogledd, nwyddau llongau ac awyrennau, a'r rheiny nad ydynt mewn cylchrediad rhydd, a anfonir i wledydd yr Undeb Ewropeaidd gan ddefnyddio datganiadau Tollau traddodiadol, yn cael eu dyrannu i ranbarth yn y DU. Caiff allforion yn y categorïau hyn eu cynnwys o dan y pennawd rhanbarth anhysbys. Felly mae dau gyfanswm ar gyfer y DU, un a ddiffinnir fel swm deuddeg rhanbarth y DU er mwyn cymharu â'r ffigurau ar gyfer rhanbarthau unigol ac un sydd hefyd yn cynnwys y data rhanbarth anhysbys gan roi cyfanswm y ffigurau ar gyfer y DU yn gyfan.
Fodd bynnag, mae rhai categorïau allforion wedi'u heithrio o'r cyfanswm hwn i'r DU sy'n golygu nad yw'n bosibl cysoni'r ffigurau hyn yn llwyr â'r amcangyfrifon chwarterol ar wahân ar gyfer masnach y DU a gyhoeddir hefyd gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi. Mae'r categorïau hyn yn ymwneud â chwmnïau tramor sydd wedi'u cofrestru ar gyfer TAW yn y DU, ond sydd heb le busnes yn y DU, allforion o Ynysoedd y Sianel ac Ynys Manaw, ac allforion i wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd lle nad yw'r rhifau cofrestru ar gyfer TAW wedi cael eu datgan yn briodol.
Yn gyffredinol mae is-gyfansymiau’r Undeb Ewropeaidd yn y set ddata hon yn cyfeirio at y 24 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) rhwng 1 Mai 2004 a 31 Rhagfyr 2006. Mae is-gyfansymiau ar wahân i’r 14 gwlad oedd yn y Gymuned Ewropeaidd (y tu allan i’r DU) cyn 1 Mai 2004 a’r 10 gwlad a ymaelododd â’r Gymuned Ewropeaidd ar 1 Mai 2004 hefyd ar gael yn y set ddata. Mae’r ffigurau wedi’u talgrynnu i’r miliwn o bunnoedd agosaf ac felly mae’n bosibl y bydd rhai anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy’n rhan ohonynt a’r cyfansymiau fel y’u dangosir.
Oddi 31 Rhagfyr 2020, mae'r ffordd y mae CThEM yn casglu ystadegau masnach mewn nwyddau wedi newid, gan arwain at doriad yn y gyfres amser ar gyfer ystadegau masnach cyhoeddedig y DU i'r UE o fis Ionawr 2021, felly dylid trin cymariaethau hanesyddol yn ofalus.
Oherwydd newidiadau i'r ffordd y cesglir y data, mae'n bosibl y bydd rhywfaint o fasnach gwerth bach a ddyrannwyd yn flaenorol i wledydd a rhanbarthau bellach yn cael ei hadrodd o dan y categori 'Heb ei ddyrannu'. Mae hyn wedi arwain at ostyngiad tebygol yn y DU i werthoedd allforio'r UE, a chyfanswm gwerthoedd allforio Cymru (a rhanbarthau eraill) o fis Ionawr 2021 ymlaen.