Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegai Llety a Gweithgareddau Gwasanaethau Bwyd (2016=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran
None
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Adran[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Adran 1
-
Adran 2
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
-
Blwyddyn 1
[Lleihau]Y Deyrnas Unedig[Lleihau]Cymru
[Lleihau]Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad[Lleihau]Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad
[Lleihau]Mynegai Gweithgareddau Llety a BwydCliciwch yma i ddidoliMynegai Gweithgareddau Llety a Bwyd[Lleihau]Mynegai Gweithgareddau Llety a BwydCliciwch yma i ddidoliMynegai Gweithgareddau Llety a Bwyd
Cliciwch yma i ddidoliLletyCliciwch yma i ddidoliGweithgareddau Gwasanaethau Bwyd a DiodyddCliciwch yma i ddidoliLletyCliciwch yma i ddidoliGweithgareddau Gwasanaethau Bwyd a Diodydd
[Lleihau]2014(r) 87.2(r) 97.6(r) 94.4(r) 89.488.3(r) 88.7
20142014 C1(r) 84.7(r) 97.2(r) 93.3(r) 88.0(r) 84.085.3
2014 C2(r) 87.9(r) 97.3(r) 94.4(r) 88.8(r) 87.1(r) 87.7
2014 C3(r) 87.2(r) 97.8(r) 94.5(r) 90.888.4(r) 89.3
2014 C4(r) 89.1(r) 98.0(r) 95.3(r) 90.2(r) 93.7(r) 92.6
[Lleihau]201596.6(r) 99.498.5(r) 92.792.2(r) 92.4
20152015 C1(r) 94.4(r) 98.1(r) 97.0(r) 87.7(r) 94.4(r) 92.0
2015 C2(r) 95.4(r) 98.897.8(r) 89.4(r) 93.692.1
2015 C3(r) 97.3(r) 99.2(r) 98.695.491.993.1
2015 C4(r) 99.3(r) 101.3(r) 100.7(r) 98.588.8(r) 92.3
[Lleihau]2016100.0100.0100.0100.0100.0100.0
20162016 C1(r) 99.8(r) 99.5(r) 99.6(r) 100.1(r) 95.697.2
2016 C2(r) 99.3(r) 99.9(r) 99.7(r) 98.8(r) 96.5(r) 97.3
2016 C3(r) 100.0(r) 100.0(r) 100.099.5102.1(r) 101.1
2016 C4(r) 100.9(r) 100.6(r) 100.7(r) 101.5(r) 105.8(r) 104.4
[Lleihau]2017(r) 100.9(r) 103.0(r) 102.4(r) 107.6103.4(r) 105.2
20172017 C1(r) 100.5(r) 102.9(r) 102.2(r) 104.7(r) 100.7(r) 102.4
2017 C2(r) 101.0(r) 103.3102.6(r) 106.8(r) 99.9(r) 102.9
2017 C3(r) 101.1(r) 103.1(r) 102.5(r) 108.1(r) 104.3(r) 105.9
2017 C4(r) 101.0(r) 102.7(r) 102.2(r) 110.8108.5(r) 109.5
[Lleihau]2018(r) 105.3(r) 103.8(r) 104.3(r) 105.297.5(r) 100.8
20182018 C1(r) 102.2(r) 101.9(r) 102.0(r) 105.6(r) 104.2(r) 104.8
2018 C2(r) 105.5(r) 103.6(r) 104.2(r) 106.9(r) 98.4102.0
2018 C3(r) 105.8(r) 104.1(r) 104.6(r) 104.7(r) 93.698.4
2018 C4(r) 107.9(r) 105.6(r) 106.3(r) 103.7(r) 93.6(r) 98.0
[Lleihau]2019(r) 110.4(r) 104.8(r) 106.5(r) 106.9(r) 109.3(r) 108.3
20192019 C1(r) 110.1(r) 105.2(r) 106.7(r) 106.5(r) 106.9(r) 106.8
2019 C2110.7104.5106.4107.3111.7109.8

Metadata

Teitl
Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad Cymru yn ôl diwydiant (2016 = 100)

Diweddariad diwethaf
16 Hydref 2019 16 Hydref 2019

Diweddariad nesaf
Ionawr 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Dangosyddion allbynnau tymor byr, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yn cynnwys mynegeion wedi'u cyfeirio at 2016 = 100. Ceir y rhain o'r Cyfrifon Rhanbarthol ar lefel Adran. Mae'r cyfresi wedi'u haddasu'n dymhorol oni ddywedir yn wahanol.

Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru'n cynnwys naw adran sy'n ymdrin â'r Dosbarthiadau Diwydiannol Safonol (SIC) 2007 (gweler Atodiad 1 i gael mwy o wybodaeth am adrannau ac is-adrannau) canlynol:
Adran G - Dosbarthu;
Adran H - Trafnidiaeth;
Adran I - Gweithgareddau Llety a Gwasanaeth Bwyd;
Adran J - Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu;
Adran K - Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant;
Adran L - Gweithgareddau Eiddo Tirol;
Adran M - Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol;
Adran N - Gweithgareddau Gweinyddu a Gwasanaethau Cymorth;
ac Adran RST - Gweithgareddau Gwasanaeth Eraill.

Oherwydd yr anwadalrwydd mae rhai o'r is-adrannau a geir ym Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. Hefyd mae posibilrwydd i rai o'r is-adrannau hyn ddatgelu gwybodaeth ac felly mae'r rhain hefyd wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. At hynny nid oes unrhyw is-adrannau cyfatebol ar gyfer y DU ar gyfer y Mynegai Trafnidiaeth a Mynegai Gweithgareddau'r Ystad Manwerthu.

Argymhellwn, wrth edrych ar gyfraddau twf cyfresi anwadal, y dylai defnyddwyr ganolbwyntio ar y newid canrannol rhwng y pedwar chwarter diweddaraf a'r un cyfnod flwyddyn yn ôl (tuedd hirdymor).


Casgliad data a dull cyfrifo
Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol.
Caiff y data eu cydgynhyrchu gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael ei ddosbarthu'n Ystadegyn Cenedlaethol. Nodwch fod data cymaradwy sy'n rhoi'r mynegeion cyfatebol ar gyfer y DU yn gyfan wedi'u cynnwys yn y set ddata hon hefyd.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1998 i 2019

Ansawdd ystadegol
Oherwydd yr anwadalrwydd mae rhai o'r is-adrannau a geir ym Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. Hefyd mae posibilrwydd i rai o'r is-adrannau hyn ddatgelu gwybodaeth ac felly mae'r rhain hefyd wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. At hynny nid oes unrhyw is-adrannau cyfatebol ar gyfer y DU ar gyfer y Mynegai Trafnidiaeth a Mynegai Gweithgareddau'r Ystad Manwerthu.

Argymhellwn, wrth edrych ar gyfraddau twf cyfresi anwadal, y dylai defnyddwyr ganolbwyntio ar y newid canrannol rhwng y pedwar chwarter diweddaraf a'r un cyfnod flwyddyn yn ôl (tuedd hirdymor).

Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol. Dangosir dolen i'r adroddiad ar ansawdd yr ystadegau isod: http://gov.wales/statistics-and-research/index-market-services/quality-report/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Mynegai Gwasanaethau Marchnata