Neidio i'r cynnwys

Mynegai Gwasanaethau Marchnata

Mae’r Mynegai o Wasanaethau Marchnad yn fynegai chwarterol sy’n dangos symudiadau byrdymor yn allbwn camnïau yn sector gwasanaethau marchnad Cymru a’r Deyrnas Unedig. Mae’r Mynegai o Wasanaethau Marchnad yn gyfrifol am ryw 45 y cant o economi Cymru ac mae’n cynnwys naw adran sy’n ymdrin â Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) 2007 sef: Adran G - Dosbarthu; Adran H - Trafnidiaeth; Adran I - Gwasanaethau Llety a Bwyd; Adran J - Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu; Adran K - Gweithgareddau Cyllid ac yswiriant; Adran L - Gweithgareddau Eiddo Tiriog; Adran M - Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol; Adran N - Gweithgareddau Gwasanaethau Gweinyddol a Gwasanaethau Cymorth; Adran RST - Gweithgareddau Gwasanaethau Eraill.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad (2019=100) yn ôl blwyddyn ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Dosbarthiad (2019=100) yn ôl blwyddyn, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Dosbarthiad (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Trafnidiaeth Cymru (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Trafnidiaeth Cymru (2019=100) yn ôl blwyddyn, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Llety a Gweithgareddau Gwasanaethau Bwyd (2019=100) yn ôl blwyddyn, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Llety a Gweithgareddau Gwasanaethau Bwyd (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant (2019=100) yn ôl blwyddyn ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu (2019=100) yn ôl blwyddyn, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gwasanaethau Eraill (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gwasanaethau Eraill (2019=100) yn ôl blwyddyn ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Eiddo Tiriog (2019=100) yn ôl chwarter, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Eiddo Tiriog (2019=100) yn ôl blwyddyn, ardal ac adran Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol (2019=100) yn ôl blwyddyn ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gweinyddol a Gwasanaethau Cymorth (2019=100) yn ôl chwarter ac ardal Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Mynegai Gweithgareddau Gweinyddol a Gwasanaethau Cymorth (2019=100) yn ôl blwyddyn ac ardal Ystadegau Gwladol