Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegai Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant (2016=100) yn ôl chwarter ac ardal
None
[Lleihau]Adran[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Adran 1[Hidlwyd]
-
Adran 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Blwyddyn[Hidlwyd]
-
-
Blwyddyn 1
Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliCymru
[Lleihau]2013101.390.3
20132013 C1102.9(r) 94.7
2013 C2101.790.0
2013 C3100.589.9
2013 C4100.186.6
[Lleihau]201499.590.2
20142014 C199.687.7
2014 C299.790.9
2014 C399.290.0
2014 C499.692.0
[Lleihau]201596.689.9
20152015 C198.592.2
2015 C295.887.5
2015 C395.287.2
2015 C497.0(r) 92.7
[Lleihau]2016100.0100.0
20162016 C198.795.8
2016 C299.4100.5
2016 C3101.2102.2
2016 C4100.8101.5
[Lleihau]2017100.297.7
20172017 C1101.296.9
2017 C2100.597.8
2017 C399.998.3
2017 C499.397.9
[Lleihau]201898.5(r) 102.4
20182018 C199.2(r) 99.2
2018 C298.8(r) 102.9
2018 C398.4(r) 105.2
2018 C497.4(r) 102.3
[Lleihau]20192019 C196.599.4

Metadata

Teitl
Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad Cymru yn ôl diwydiant (2016 = 100)

Diweddariad diwethaf
18 Gorffennaf 2019 18 Gorffennaf 2019

Diweddariad nesaf
Hydref 2019

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Dangosyddion allbynnau tymor byr, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yn cynnwys mynegeion wedi'u cyfeirio at 2016 = 100. Ceir y rhain o'r Cyfrifon Rhanbarthol ar lefel Adran. Mae'r cyfresi wedi'u haddasu'n dymhorol oni ddywedir yn wahanol.

Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru'n cynnwys naw adran sy'n ymdrin â'r Dosbarthiadau Diwydiannol Safonol (SIC) 2007 (gweler Atodiad 1 i gael mwy o wybodaeth am adrannau ac is-adrannau) canlynol:
Adran G - Dosbarthu;
Adran H - Trafnidiaeth;
Adran I - Gweithgareddau Llety a Gwasanaeth Bwyd;
Adran J - Gweithgareddau Gwybodaeth a Chyfathrebu;
Adran K - Gweithgareddau Ariannol ac Yswiriant;
Adran L - Gweithgareddau Eiddo Tirol;
Adran M - Gweithgareddau Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol;
Adran N - Gweithgareddau Gweinyddu a Gwasanaethau Cymorth;
ac Adran RST - Gweithgareddau Gwasanaeth Eraill.

Oherwydd yr anwadalrwydd mae rhai o'r is-adrannau a geir ym Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. Hefyd mae posibilrwydd i rai o'r is-adrannau hyn ddatgelu gwybodaeth ac felly mae'r rhain hefyd wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. At hynny nid oes unrhyw is-adrannau cyfatebol ar gyfer y DU ar gyfer y Mynegai Trafnidiaeth a Mynegai Gweithgareddau'r Ystad Manwerthu.

Argymhellwn, wrth edrych ar gyfraddau twf cyfresi anwadal, y dylai defnyddwyr ganolbwyntio ar y newid canrannol rhwng y pedwar chwarter diweddaraf a'r un cyfnod flwyddyn yn ôl (tuedd hirdymor).


Casgliad data a dull cyfrifo
Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol.
Caiff y data eu cydgynhyrchu gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.
Mae Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael ei ddosbarthu'n Ystadegyn Cenedlaethol. Nodwch fod data cymaradwy sy'n rhoi'r mynegeion cyfatebol ar gyfer y DU yn gyfan wedi'u cynnwys yn y set ddata hon hefyd.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1998 i 2019

Ansawdd ystadegol
Oherwydd yr anwadalrwydd mae rhai o'r is-adrannau a geir ym Mynegai Gwasanaethau'r Farchnad yng Nghymru wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. Hefyd mae posibilrwydd i rai o'r is-adrannau hyn ddatgelu gwybodaeth ac felly mae'r rhain hefyd wedi cael eu heithrio o'r cyhoeddiad. At hynny nid oes unrhyw is-adrannau cyfatebol ar gyfer y DU ar gyfer y Mynegai Trafnidiaeth a Mynegai Gweithgareddau'r Ystad Manwerthu.

Argymhellwn, wrth edrych ar gyfraddau twf cyfresi anwadal, y dylai defnyddwyr ganolbwyntio ar y newid canrannol rhwng y pedwar chwarter diweddaraf a'r un cyfnod flwyddyn yn ôl (tuedd hirdymor).

Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu. Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol. Dangosir dolen i'r adroddiad ar ansawdd yr ystadegau isod: http://gov.wales/statistics-and-research/index-market-services/quality-report/?skip=1&lang=cy

Allweddeiriau
Mynegai Gwasanaethau Marchnata