Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegai Cyflenwad Trydan, Nwy a Dŵr (2016=100) yn ôl blwyddyn ac ardal
None
[Lleihau]Cyrdan[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Cyrdan 1[Hidlwyd]
-
Cyrdan 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlo]
-
-
Cyfnod 1
Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliCymru
[Ehangu]199877.683.3
[Ehangu]199979.681.1
[Ehangu]200081.686.8
[Ehangu]200183.187.5
[Ehangu]200285.989.9
[Ehangu]200388.685.8
[Ehangu]200489.887.5
[Ehangu]200590.286.9
[Ehangu]200690.388.8
[Ehangu]200793.882.3
[Ehangu]200893.791.4
[Ehangu]200991.288.4
[Ehangu]201093.689.1
[Ehangu]201193.185.4
[Ehangu]201292.697.8
[Ehangu]201394.1103.8
[Ehangu]201492.098.1
[Ehangu]201595.099.6
[Ehangu]2016100.0100.0
[Ehangu]2017100.089.3
[Ehangu]201899.482.4
[Ehangu]2019(r) 99.3(r) 80.4
[Lleihau]20202020 C197.877.6

Metadata

Teitl
Indecsau cynhyrchu ac adeiladu Cymru (2016 = 100)

Diweddariad diwethaf
16 Gorffennaf 2020 16 Gorffennaf 2020

Diweddariad nesaf
Hydref 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Dangosyddion allbynnau tymor byr, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data wedi'u cyfeirio at 2016 = 100.

Mae Mynegai cyflawn Cynhyrchu Cymru'n cynnwys 15 mynegai ar wahân, wedi'u pwysoli ynghyd gan ddefnyddio'n bennaf bwysoli a geir o'r dosbarthiad gwerth ychwanegol gros ar gyfer Cymru. Hefyd, caiff Mynegai Adeiladu Cymru ei gyhoeddi fel mynegai ar wahân.

Mae'r holl fynegeion hyn wedi cael eu haddasu'n dymhorol i waredu unrhyw amrywiad sy'n gysylltiedig â'r adeg o'r flwyddyn ac eithrio CB, CC; CD; CK ac F. Ychydig o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf mae'r rhain yn ei dangos ac fe'u defnyddir heb eu haddasu.

Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Caiff data cymaradwy sy'n rhoi'r mynegeion cyfatebol ar gyfer y DU yn gyfan eu cynnwys yn y set ddata hon hefyd.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1998 i 2020

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu.

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ansawdd ystadegau trwy ddilyn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
Mynegai Cynhyrchu; Mynegai Adeiladu; Mynegeion allbwn tymor byr;