Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegai Mwyngloddio a Chwarela (2016=100) yn ôl chwarter ac ardal
None
[Lleihau]Cyrdan[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Cyrdan 1[Hidlwyd]
-
Cyrdan 2[Hidlo]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Cyfnod[Hidlwyd]
-
-
Cyfnod 1
Cliciwch yma i ddidoliY Deyrnas UnedigCliciwch yma i ddidoliCymru
[Lleihau]1999232.0125.9
19991999 C1225.2(r) 129.8
1999 C2227.0129.2
1999 C3236.1128.9
1999 C4239.6116.0
[Lleihau]201497.1110.8
20142014 C199.099.6
2014 C298.2(r) 108.9
2014 C394.7117.4
2014 C496.4(r) 117.2
[Lleihau]2015102.0103.2
20152015 C196.4(r) 117.9
2015 C2106.4(r) 116.4
2015 C3102.7(r) 78.9
2015 C4102.7(r) 99.5
[Lleihau]2016100.0100.0
20162016 C199.2(r) 88.1
2016 C299.1(r) 88.0
2016 C3103.7(r) 104.5
2016 C498.0(r) 119.4
[Lleihau]2017101.758.7
20172017 C1101.0(r) 71.5
2017 C2101.9(r) 57.1
2017 C3103.3(r) 49.8
2017 C4100.7(r) 56.5
[Lleihau]2018107.157.3
20182018 C1102.1(r) 59.0
2018 C2107.0(r) 54.6
2018 C3110.4(r) 59.6
2018 C4108.9(r) 56.0
[Lleihau]2019106.8(r) 68.9
20192019 C1(r) 107.1(r) 64.9
2019 C2(r) 106.3(r) 73.2
2019 C3(r) 108.4(r) 70.8
2019 C4105.566.6

Metadata

Teitl
Indecsau cynhyrchu ac adeiladu Cymru (2016 = 100)

Diweddariad diwethaf
23 Ebrill 2020 23 Ebrill 2020

Diweddariad nesaf
Gorffennaf 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Dangosyddion allbynnau tymor byr, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r data wedi'u cyfeirio at 2016 = 100.

Mae Mynegai cyflawn Cynhyrchu Cymru'n cynnwys 15 mynegai ar wahân, wedi'u pwysoli ynghyd gan ddefnyddio'n bennaf bwysoli a geir o'r dosbarthiad gwerth ychwanegol gros ar gyfer Cymru. Hefyd, caiff Mynegai Adeiladu Cymru ei gyhoeddi fel mynegai ar wahân.

Mae'r holl fynegeion hyn wedi cael eu haddasu'n dymhorol i waredu unrhyw amrywiad sy'n gysylltiedig â'r adeg o'r flwyddyn ac eithrio CB, CC; CD; CK ac F. Ychydig o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf mae'r rhain yn ei dangos ac fe'u defnyddir heb eu haddasu.

Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol.


Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r data'n cael eu cynhyrchu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Caiff data cymaradwy sy'n rhoi'r mynegeion cyfatebol ar gyfer y DU yn gyfan eu cynnwys yn y set ddata hon hefyd.

Amlder cyhoeddi
Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw
1998 i 2019

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu.

Ansawdd ystadegol
Gweler yr adroddiad ansawdd ystadegau trwy ddilyn y dolenni gwe.

Allweddeiriau
Mynegai Cynhyrchu; Mynegai Adeiladu; Mynegeion allbwn tymor byr;