Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Mynegeion Cynhyrchiant ac Adeiladu yng Nghymru (2019=100) yn ôl adran a blwyddyn
None
Ardal[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
Measure2
[Lleihau]CyfnodMae\'r data ar gyfer y blynyddoedd yn cyfartaleddau dros y pedwar chwarter ar gyfer y blynyddoedd hynny. Mae data yn cael eu cyfeirio at 2016 = 100.[Hidlwyd]
-
Cyfnod 1
[Lleihau]CyrdanMae dosbarthiad y diwydiant yn seiliedig ar y Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) 2007. Oni nodir yn wahanol, mae\'r gyfres ar gyfer pob diwydiant yn cael eu addasu\'n dymhorol.[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Cyrdan 1
-
-
Cyrdan 2
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2010[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2011[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2012[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2013[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2014[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2015[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2016[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2017[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2018[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2019[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2020[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoli2021[Lleihau]2022
Cliciwch yma i ddidoli2022 C1
[Lleihau]Mynegai Cynhyrchu93.191.593.495.396.298.199.9101.599.0100.090.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu92.694.5
Mynegai Cynhyrchu[Ehangu]Mynegai o Mwyngloddio a Chwarela140.0175.7201.4192.0194.3180.3181.197.086.9100.093.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu93.869.5
[Lleihau]Mynegai Gweithgynhyrchu89.688.286.787.889.992.194.299.098.3100.088.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu89.192.6
Mynegai GweithgynhyrchuBwyd, Diodydd a Thybaco83.678.477.874.384.580.279.379.388.1100.094.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu95.7104.0
Tecstiliau, Dillad a LledrNid yw\'r gyfres hon wedi\'i haddasu\'n dymhorol gan nad oes fawr o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf yn y data.82.683.8108.196.8100.873.678.399.5110.1100.082.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu112.2151.6
Pren, Cynhyrchion Papur ac ArgraffuNid yw\'r gyfres hon wedi\'i haddasu\'n dymhorol gan nad oes fawr o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf yn y data.91.096.989.593.987.279.678.578.186.5100.073.4(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu77.083.9
Golosg a Chynhyrchion Petrolewm PuredigNid yw\'r gyfres hon wedi\'i haddasu\'n dymhorol gan nad oes fawr o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf yn y data.144.8148.5138.0170.9111.4110.1108.5104.5100.0100.077.872.7103.2
Cemegau a Chynhyrchion Cemegol92.185.791.993.189.494.884.493.386.1100.095.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu87.281.3
Rwber a Phlastigau a Mwynau eraill heblaw Metel98.791.1101.185.180.090.8109.0117.5107.7100.097.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu109.9107.1
Metelau Sylfaenol a Chynhyrchion Metel122.5120.6118.9108.8112.0116.0113.5120.1104.7100.087.3(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu102.685.2
Cynhyrchion Cyfrifiadurol ac Electronig101.497.377.888.985.088.487.389.893.9100.096.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu95.1106.7
Cod Trydanol Cenedlaethol Peiriannau ac OfferNid yw\'r gyfres hon wedi\'i haddasu\'n dymhorol gan nad oes fawr o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf yn y data.112.3120.2129.8110.2107.7102.5107.5139.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu113.8100.0103.9120.9131.8
Offer Trafnidiaeth68.175.468.780.086.788.791.798.299.0100.068.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu61.848.0
Gweithgynhyrchu a Thrwsio arall94.990.593.593.4101.7110.7124.7125.1122.3100.0103.9(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu93.6117.7
Peirianneg a Diwydiannau Cysylltiedig82.485.776.485.287.889.791.599.298.9100.082.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu80.578.5
Gweithgynhyrchu arall90.287.890.387.889.594.9105.5107.5107.3100.094.093.0106.0
[Ehangu]Mynegai Cyflenwad Trydan, Nwy a Dwr109.2105.1123.5130.6123.7124.9125.0113.0102.8100.099.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu106.6103.4
[Ehangu]Mynegai AdeiladuNid yw\'r gyfres hon wedi\'i haddasu\'n dymhorol gan nad oes fawr o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf yn y data.(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu82.7(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu75.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu86.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu93.2(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu88.1(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu103.5(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu107.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu114.3100.0(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu74.6(r) Mae\'r eitem ddata wedi\'i diwygio ers ei chyhoeddi yn wreiddiol yn StatsCymru. Efallai nad adlewyrchir y diwygiad yn y gwerth wedi\'i dalgrynnu90.794.4

Metadata

Teitl

Indecsau cynhyrchu ac adeiladu Cymru (2019 = 100)

Diweddariad diwethaf

28 Gorffennaf 2022 28 Gorffennaf 2022

Diweddariad nesaf

Hydref 2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Dangosyddion allbynnau tymor byr, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Y Deyrnas Unedig

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r data wedi'u cyfeirio at 2019 = 100.

Mae Mynegai cyflawn Cynhyrchu Cymru'n cynnwys 15 mynegai ar wahân, wedi'u pwysoli ynghyd gan ddefnyddio'n bennaf bwysoli a geir o'r dosbarthiad gwerth ychwanegol gros ar gyfer Cymru. Hefyd, caiff Mynegai Adeiladu Cymru ei gyhoeddi fel mynegai ar wahân.

Mae'r holl fynegeion hyn wedi cael eu haddasu'n dymhorol i waredu unrhyw amrywiad sy'n gysylltiedig â'r adeg o'r flwyddyn ac eithrio CB, CC; CD; CK ac F. Ychydig o dystiolaeth o batrwm tymhorol cryf mae'r rhain yn ei dangos ac fe'u defnyddir heb eu haddasu.

Mae'r amcangyfrifon ar gyfer chwarteri unigol yn amrywio oherwydd gwall samplu ar hap ac fel arfer rhoddir pwyslais ar newidiadau yng nghyfartaledd y 4 chwarter diweddaraf, neu ar y cyfartaleddau blynyddol.


Casgliad data a dull cyfrifo

Mae'r data'n cael eu cynhyrchu ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a'r Swyddfa Ystadegau Gwladol.

Caiff data cymaradwy sy'n rhoi'r mynegeion cyfatebol ar gyfer y DU yn gyfan eu cynnwys yn y set ddata hon hefyd.

Amlder cyhoeddi

Chwarterol

Cyfnodau data dan sylw

1999 i 2022

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Oherwydd y fethodoleg addasu'n dymhorol, mae'n bosibl y caiff amcangyfrifon ar gyfer chwarteri blaenorol eu diwygio pan gaiff chwarter arall ei ychwanegu.

Ansawdd ystadegol

Gweler yr adroddiad ansawdd ystadegau trwy ddilyn y dolenni gwe.

Allweddeiriau

Mynegai Cynhyrchu; Mynegai Adeiladu; Mynegeion allbwn tymor byr;