Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Patrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a mesur
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Mesur[Hidlo]
[Lleihau]Ardal preswyl[Hidlo]
-
-
Ardal preswyl 1
Cliciwch yma i ddidoliCyfanswm y bobl sy'n gweithio yn yr awdurdodCliciwch yma i ddidoliCyfanswm y bobl sy'n gweithio yn yr awdurdodCliciwch yma i ddidoliNifer y bobl sy'n gweithio yn eu hawdurdod cartrefCliciwch yma i ddidoliNifer y bobl sy'n cymudo allan o'r awdurdodCliciwch yma i ddidoliNifer y bobl sy'n cymudo i'r awdurdod
[Lleihau]Cymru1,445,2001,397,500991,20095,40047,700
CymruYnys Môn32,10026,10021,90010,200(!) 4,200
Gwynedd57,80061,80049,2008,60012,500
Conwy49,80044,90037,00012,8007,900
Sir Ddinbych43,00043,00030,20012,80012,900
Sir y Fflint74,00055,60041,20032,80014,400
Wrecsam69,40074,40050,00019,40024,300
Powys62,50059,10048,70013,80010,400
Ceredigion34,70034,70030,6004,100(!) 4,100
Sir Benfro54,00055,30049,9004,1005,400
Sir Gaerfyrddin82,50077,00062,00020,50015,000
Abertawe106,100118,90086,30019,80032,600
Castell-nedd Port Talbot62,70048,50035,10027,60013,300
Pen-y-bont ar Ogwr62,80058,60041,30021,50017,200
Bro Morgannwg63,10040,90031,90031,2009,000
Caerdydd187,900255,700157,40030,50098,300
Rhondda Cynon Taf107,80074,10056,90050,90017,200
Merthyr Tudful27,00027,10015,80011,20011,300
Caerffili81,10055,80038,40042,70017,400
Blaenau Gwent31,40020,20014,80016,5005,400
Tor-faen40,60037,20023,00017,60014,200
Sir Fynwy43,80051,20026,50017,30024,700
Casnewydd71,00077,50043,00028,00034,500

Metadata

Teitl
Patrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
27 Mawrth 2019 27 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am batrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a llifoedd rhwng Cymru a gweddill y DU.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi ailbwysoli'r Aolwg Blynyddol o'r Boblogaeth i gymryd i ystyriaeth ddata poblogaeth o Gyfrifiad 2011. Felly, mae'r holl amcangyfrifon o chwarter 4 2004 i chwarter 3 2014 wedi cael eu diwygio.

Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, sy'n cynnwys yr Arolwg Llafurlu, yn arolwg sampl blynyddol o aelwydydd mewn cyfeiriadau preifat yn y DU. Mae'r arolwg blynyddol yn defnyddio canlyniadau o'r rheiny a samplwyd ar gyfer y prif Arolwg chwarterol o'r Llafurlu ac ers 2001 mae personau ychwanegol wedi cael eu samplu bob blwyddyn er mwyn darparu set ddata flynyddol fwy cadarn (cyfnerthedig) ar draws y DU, ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai. Ar gyfer Cymru, erbyn hyn mae'r data wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r personau ychwanegol a samplir yn yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth wedi'u seilio ar bedair ton, dros bedair blynedd yr arolwg. Ar gyfer y don gyntaf, mae'r gyfradd ymateb yng Nghymru oddeutu 60%, ac mae oddeutu 75% o'r rhain ar ôl erbyn y bedwaredd don. Caiff bron 20,000 o aelwydydd i gyd eu samplu bob blwyddyn ar gyfer yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yng Nghymru. Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn ymwneud â blynyddoedd calendr, tra bo'r Arolwg Llafurlu'n defnyddio'r flwyddyn sy'n dod i ben ym mis Chwefror. Felly mae gwerthoedd ar gyfer 2001 i 2003 yn ymwneud â'r blynyddoedd a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002, Chwefror 2003 a Chwefror 2004. Mae gwerthoedd wedi hynny'n ymwneud â blynyddoedd calendr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Credwn mai prif ddefnyddwyr ystadegau cymudwyr yng Nghymru yw:
Gweinidogion a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru;
Rhannau eraill o Lywodraeth Cymru;
Awdurdodau Lleol yng Nghymru
Adrannau eraill o'r llywodraeth;
Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion;
Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Defnyddir yr ystadegau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r defnydd yn cynnwys: Cyngor i Weinidogion; Ymchwil a deunydd cefndir cyffredinol;
Darparu gwybodaeth ar gyfer dadleuon yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a'r tu hwnt.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Gan mai arolwg sampl yw'r Arolwg o'r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth mae'r holl amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu. Mae hyn oherwydd bod y sampl a ddewisir yn un yn unig o nifer fawr iawn o samplau posibl y gellid bod wedi'u cymryd o'r boblogaeth. Caiff cyfeiliornadau safonol eu defnyddio'n gyffredin fel dangosyddion o'r graddau y mae'r amcangyfrif sydd wedi'i seilio ar y sampl yn wahanol i'r gwir werth poblogaeth. Po fwyaf y cyfeiliornad safonol, lleiaf manwl gywir yw'r amcangyfrif. Mae cyfernodau amrywiad yn rhoi'r cyfeiliornad safonol fel cyfran o'r amcangyfrif ei hun.

Allweddeiriau
Cymudo