Neidio i'r cynnwys

Pobl a gwaith

Mae Pobl a Gwaith yn ymdrin ag ystod o ystadegau ac mae'r rhan fwyaf o'r data yma ar gael am Gymru a'r Deyrnas Unedig ac am ardaloedd yn y ddwy wlad. Mae'r data wedi'i rannu'n chwe maes - Anweithgarwch Economaidd, Enillion, Cyflogaeth, Ceiswyr Budd-daliadau Allweddol, Crynodeb o'r Farchnad Lafur a Diweithdra.