Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Patrymau cymudo yng Nghymru yn ôl mesur a blwyddyn
None
[Lleihau]Ardal[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Ardal 1[Hidlo]
-
[Lleihau]Ardal 2[Hidlo]
-
Ardal 3[Hidlo]
Measure2
Blwyddyn[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2001Cliciwch yma i ddidoli2002Cliciwch yma i ddidoli2003Cliciwch yma i ddidoli2004Cliciwch yma i ddidoli2005Cliciwch yma i ddidoli2006Cliciwch yma i ddidoli2007Cliciwch yma i ddidoli2008Cliciwch yma i ddidoli2009Cliciwch yma i ddidoli2010Cliciwch yma i ddidoli2011Cliciwch yma i ddidoli2012Cliciwch yma i ddidoli2013Cliciwch yma i ddidoli2014Cliciwch yma i ddidoli2015Cliciwch yma i ddidoli2016Cliciwch yma i ddidoli2017Cliciwch yma i ddidoli2018Cliciwch yma i ddidoli2019
Cyfanswm y trigolion sy'n gweithio yn yr ardal1,229,3001,248,2001,271,1001,302,9001,310,6001,324,9001,340,4001,340,8001,309,6001,309,0001,316,6001,323,5001,351,5001,364,3001,381,8001,405,1001,426,0001,445,2001,451,600
Cyfanswm y bobl sy'n gweithio yn yr ardal......1,262,5001,290,6001,298,9001,320,8001,320,9001,277,7001,275,9001,288,4001,281,2001,304,4001,332,9001,344,0001,355,1001,373,5001,397,5001,395,800
Nifer y bobl sy'n byw ac yn gweithio yn yr un ardal1,158,9001,175,1001,195,4001,220,9001,238,2001,239,9001,260,4001,261,6001,229,9001,226,3001,233,3001,237,1001,262,0001,280,7001,296,0001,315,1001,331,3001,349,8001,353,100
Nifer y bobl sy'n cymudo i swyddi y tu allan i'r ardal70,40073,10075,70082,00072,40085,00080,00079,10079,60082,70083,40086,40089,50083,60085,80090,00094,70095,40098,500
Nifer y bobl sy'n cymudo i'r ardal......41,70052,50059,00060,40059,20047,70049,60055,10044,10042,50052,20048,00040,00042,20047,70042,700

Metadata

Teitl
Patrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
31 Mawrth 2020 31 Mawrth 2020

Diweddariad nesaf
Mawrth 2021

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am batrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a llifoedd rhwng Cymru a gweddill y DU.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi ailbwysoli'r Aolwg Blynyddol o'r Boblogaeth i gymryd i ystyriaeth ddata poblogaeth o Gyfrifiad 2011. Felly, mae'r holl amcangyfrifon o chwarter 4 2004 i chwarter 3 2014 wedi cael eu diwygio.

Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, sy'n cynnwys yr Arolwg Llafurlu, yn arolwg sampl blynyddol o aelwydydd mewn cyfeiriadau preifat yn y DU. Mae'r arolwg blynyddol yn defnyddio canlyniadau o'r rheiny a samplwyd ar gyfer y prif Arolwg chwarterol o'r Llafurlu ac ers 2001 mae personau ychwanegol wedi cael eu samplu bob blwyddyn er mwyn darparu set ddata flynyddol fwy cadarn (cyfnerthedig) ar draws y DU, ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai. Ar gyfer Cymru, erbyn hyn mae'r data wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r personau ychwanegol a samplir yn yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth wedi'u seilio ar bedair ton, dros bedair blynedd yr arolwg. Ar gyfer y don gyntaf, mae'r gyfradd ymateb yng Nghymru oddeutu 60%, ac mae oddeutu 75% o'r rhain ar ôl erbyn y bedwaredd don. Caiff bron 20,000 o aelwydydd i gyd eu samplu bob blwyddyn ar gyfer yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yng Nghymru. Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn ymwneud â blynyddoedd calendr, tra bo'r Arolwg Llafurlu'n defnyddio'r flwyddyn sy'n dod i ben ym mis Chwefror. Felly mae gwerthoedd ar gyfer 2001 i 2003 yn ymwneud â'r blynyddoedd a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002, Chwefror 2003 a Chwefror 2004. Mae gwerthoedd wedi hynny'n ymwneud â blynyddoedd calendr.

Nid yw Arolwg Llafurlu Lleol Cymru yn cynnwys data ond ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru. Nid yw'n cynnwys y rhai sy'n cymudo i Gymru o weddill y DU. Mae hyn yn effeithio ar y ffigurau ar gyfer llawer o awdurdodau lleol, yn enwedig y rhai ar y ffin â Lloegr. Felly, nid yw ffigurau 2001–2003 ar gyfer 'Cyfanswm y bobl sy'n gweithio yn ar ardal' a 'Nifer y bobl sy'n cymudo i'r ardal' wedi cael eu rhyddhau.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2019

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Credwn mai prif ddefnyddwyr ystadegau cymudwyr yng Nghymru yw:
Gweinidogion a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru;
Rhannau eraill o Lywodraeth Cymru;
Awdurdodau Lleol yng Nghymru
Adrannau eraill o'r llywodraeth;
Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion;
Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Defnyddir yr ystadegau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r defnydd yn cynnwys: Cyngor i Weinidogion; Ymchwil a deunydd cefndir cyffredinol;
Darparu gwybodaeth ar gyfer dadleuon yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a'r tu hwnt.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Hydref 2019: Cafodd y mesur a oedd yn cael ei adnabod cyn hyn fel “Nifer y bobl sy’n gweithio yn eu hawdurdod cartref” ei gyfrifo fel bod ffigur Cymru yn gyfanswm y bobl a oedd yn byw ac yn gweithio yn yr un awdurdod lleol. Mae hwn wedi cael ei newid yn awr i “Nifer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yn yr un ardal”. Ar lefel Cymru, golyga hyn ei fod yn dangos nifer y bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru (gan gynnwys y rheini sy’n teithio rhwng gwahanol awdurdodau lleol yng Nghymru).

Ansawdd ystadegol
Gan mai arolwg sampl yw'r Arolwg o'r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth mae'r holl amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu. Mae hyn oherwydd bod y sampl a ddewisir yn un yn unig o nifer fawr iawn o samplau posibl y gellid bod wedi'u cymryd o'r boblogaeth. Caiff cyfeiliornadau safonol eu defnyddio'n gyffredin fel dangosyddion o'r graddau y mae'r amcangyfrif sydd wedi'i seilio ar y sampl yn wahanol i'r gwir werth poblogaeth. Po fwyaf y cyfeiliornad safonol, lleiaf manwl gywir yw'r amcangyfrif. Mae cyfernodau amrywiad yn rhoi'r cyfeiliornad safonol fel cyfran o'r amcangyfrif ei hun.

Allweddeiriau
Cymudo