Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Patrymau cymudo manwl yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru
None
Year[Hidlwyd]
Measure2
[Lleihau]Work Area[Hidlo]
-
[Lleihau]Work Area 1
-
[Lleihau]Work Area 2
-
Work Area 3
[Lleihau]Home Area[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Home Area 1
-
-
[Lleihau]Home Area 2
-
-
Home Area 3
[Lleihau]CymruCliciwch yma i ddidoliCymru[Lleihau]Pob ardal y tu allan i GymruCliciwch yma i ddidoliPob ardal y tu allan i Gymru
[Lleihau]Gogledd CymruCliciwch yma i ddidoliGogledd Cymru[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin CymruCliciwch yma i ddidoliCanolbarth a De-orllewin Cymru[Lleihau]De-ddwyrain CymruCliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain Cymru[Lleihau]LloegrCliciwch yma i ddidoliLloegr[Lleihau]Yr AlbanCliciwch yma i ddidoliYr Alban[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliY tu allan i'r DU
[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliYnys Môn[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGwynedd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliConwy[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSir Ddinbych[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSir y Fflint[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliWrecsam[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCeredigion[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPowys[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSir Benfro[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSir Gaerfyrddin[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAbertawe[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port Talbot[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar Ogwr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBro Morgannwg[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCaerdydd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon Taf[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCaerffili[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliBlaenau Gwent[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliTor-faen[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSir Fynwy[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliCasnewydd[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliMerthyr Tudful[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd-ddwyrain Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGogledd-orllewin Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliSwydd Efrog a'r Humber[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Canolbarth Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliGorllewin Canolbarth Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDwyrain Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliLlundain[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDe-ddwyrain Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliDe-orllewin Lloegr[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliHighland[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliScottish Borders, The[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAberdeen City[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAberdeenshire[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliAngus[Ehangu]Cliciwch yma i ddidoliFife
[Lleihau]Cymru96,600222,800160,800163,800191,900223,1001,059,100133,900213,400191,900264,500431,200176,9001,411,600219,800144,900795,300295,200212,80081,800137,700148,800284,80087,4002,408,6004,879,200(!!) *120,200(!!) 4,600(!,!!) 5,40044,800(!,!!) 7,300(!!) 13,20017,00070,200284,700(!!) *(!,!!) **(!!) 5,300**20,300(!,!!) 9,400314,600
Cymru[Lleihau]Gogledd Cymru94,700220,000159,700162,400191,100221,4001,049,500*(!!) **(!!) ***(!,!!) 7,200**********(!!) *1,059,300*116,400*(!!) *14,400(!!) *(!!) *(!!) 3,800(!!) *145,000***(!!) 5,100**(!,!!) 8,600(!!) *155,900
Gogledd Cymru[Ehangu]Ynys Môn(r) 84,900(r) 26,900(!!,r) 2,200(r) *(r) *(r) *114,800**(r) *(r) ******(r) *********115,500*(!!) ********(!!) 2,600********(!,!!) 3,500
[Ehangu]Gwynedd(!,!!,r) 7,600(r) 183,400(!,!!) 5,800(!!,r) *(r) *(r) *199,500(r) *(!!,r) *(r) *(r) ***(!,!!) 4,900(r) ****(r) **(r) *(r) ****205,300*(!!) ********(!!) 4,700********(!,!!) 5,400
[Ehangu]Conwy(!!,r) *(!,!!) 7,500(r) 139,000(r) 22,600(!!,r) 3,100(r) *175,100(r) *(r) *(r) *(r) ****(r) *(r) *(r) ******(r) ***176,100*(!!) 4,000*******(!,!!) 7,600********(!) 8,400
[Ehangu]Sir Ddinbych(r) *(r) *(!) 9,500(r) 121,100(!,r) 10,300(!,r) 6,900148,800*(r) ******(r) *(r) **(r) *(r) ***(r) ****149,500*(!) 10,600*******14,900*(r) **(r) *****15,900
[Ehangu]Sir y Fflint(r) *(r) *(r) *(!,!!,r) 10,700(r) 164,900(r) 25,200204,600*(r) **(r) *****(r) *******(r) ***205,000*70,400*******75,700*(r) **(!!,r) ***(!!) **81,800
[Ehangu]Wrecsam*(r) *(r) *(!,!!,r) 5,500(!,r) 12,200(r) 187,800206,700*(r) **(r) **(r) ****(r) *(r) *****(r) ***207,700*28,300**(!,!!) 9,100****39,500*(r) **(r) *****41,100
[Lleihau]Canolbarth a De-orllewin Cymru*(!!) *****(!!) 5,000130,700201,700188,900256,700415,200159,2001,352,40019,400*18,400(!,!!) 5,800(!!) ***(!!) 5,100*(!!) *61,3001,418,800****21,300(!!) *(!!) *(!!) *(!,!!) 7,30043,700******(!!) *(!!) *50,400
Canolbarth a De-orllewin Cymru[Ehangu]Ceredigion*(r) *(r) *****(r) 116,700(!!,r) *(!!,r) *(!,r) 6,100(r) **126,700**(r) *(r) ***(r) *(r) **(r) **128,500****(!!) *****(!!) 2,700********(!!) 3,200
[Ehangu]Powys*(r) **(r) **(r) *(!!) *(r) *(r) 194,200(r) *(r) *(!!) 4,300(!!,r) *205,100(r) *(r) *(!!,r) *(r) *(!!,r) *(r) **(!!,r) **(r) *(!) 11,300218,800****18,600****22,500********23,300
[Ehangu]Sir Benfro*******(!,!!,r) **(r) 178,800(!,!!,r) 5,100(r) *(r) *189,100(r) *(r) *(r) ******(r) **(!!) *190,800*********(!,!!) 4,200********(!,!!) 5,100
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin*(r) ***(r) *(r) **(!,!!,r) 6,500(!!,r) *(!,!!,r) 7,300(r) 222,700(r) 32,600(!!,r) 5,500277,000(r) **(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) **(r) *(!!) 5,900284,300*********(!!) *********(!!) 5,800
[Ehangu]Abertawe***(r) *(r) ***(r) *(r) *(r) *(!) 16,300(r) 328,400(!,r) 20,600367,200(!!,r) *(r) *(!!,r) 7,300(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(!) 16,800384,700********(!!) *(!!) 7,700*(r) *******(!,!!) 9,900
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot*******(r) *(!!,r) *(r) *(!,!!) 5,600(r) 49,000(r) 129,300187,200(!,r) 12,800(r) *(!,!!,r) 5,800(!!,r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *24,400211,700*********(!!) **(r) *******(!!) *
[Lleihau]De-ddwyrain Cymru*(!!) *****(!!) **(!) 8,600(!!) *(!,!!) 6,100(!) 15,80017,50052,200200,200142,400776,300289,300209,20080,600136,200143,200282,50084,7002,344,7002,401,300*(!!) *(!!) **(!) 9,000(!!) *(!,!!) 7,000(!,!!) 9,20060,80096,000*(!!) *****(!,!!) 7,800(!!) 4,200108,100
De-ddwyrain Cymru[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr(r) *******(r) *(r) **(r) *(!,!!,r) 6,100(!,r) 9,90017,600(r) 164,800(!,!!,r) 6,900(r) 21,000(!,!!,r) 9,100(r) *(r) *(r) *(r) *(!!,r) *(r) *207,300225,000*********(!!) 4,900*(!!,r) *****(!!) **(!,!!) 7,600
[Ehangu]Bro Morgannwg*******(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(!!) *(!,r) 8,400(r) 116,000(r) 81,400(!,!!) 5,600(!!,r) **(r) **(!!,r) *(r) *217,100219,900********(!!) *(!,!!) 5,900*(r) *******(!,!!) 7,600
[Ehangu]Caerdydd(r) *******(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(!!) *(!!,r) *(!!,r) *(r) 499,800(!,!!,r) 18,300(!!,r) 12,600(r) *(!!,r) *(r) *(!,r) 20,600(r) *582,300589,500********(!!) 7,600(!,!!) 14,200*(r) *******(!,!!) 16,700
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf(r) *(r) *(r) **(r) *(r) **(r) *(r) *(r) *(r) *(!!,r) *(r) *(!!) 9,900(!,r) 14,500(!!,r) *(r) 69,700(r) 229,200(!,r) 14,700(r) *(r) *(!!,r) *(!!,r) 7,800(!,!!,r) 11,400358,900371,200********(!!) *(!!) 8,300*(r) *******(!,!!) 10,400
[Ehangu]Caerffili(r) *(r) *(r) **(r) *(r) **(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(r) *(!!) *(r) *(r) *(r) 50,400(!,r) 13,800(r) 150,400(!!,r) 6,600(!,!!,r) 6,900(!!,r) *(r) 31,400(!!) 7,000274,100277,300********(!!) 5,600(!,!!) 9,200********(!) 9,800
[Ehangu]Blaenau Gwent*(r) *******(!!,r) ***(r) *(r) *(!!) 2,800(r) **(!,!!,r) 3,900(r) *(!,r) 9,700(r) 63,200(!,!!,r) 5,500(r) 11,800(!,!!,r) 5,600(!,!!,r) 4,400106,100109,300*********(!!) 2,400********(!!) 3,000
[Ehangu]Tor-faen*(r) *******(r) *(r) *(r) **(r) *(!!) *(r) *(r) *(!,r) 9,100(r) *(!,!!,r) 4,000(!!,r) *(r) 92,600(!,r) 9,700(r) 25,200(r) *145,000146,900********(!,!!) 5,200(!) 7,400********(!) 8,000
[Ehangu]Sir Fynwy*(r) **(r) *****(!!,r) 2,500(r) *(r) *(r) *(r) *(!,!!) 3,500(r) *(r) *(!,r) 7,700(r) *(!!,r) *(!!,r) *(!!,r) 7,500(r) 97,800(r) 16,200(r) *135,200139,000****(!!) 3,300**(!!) *18,60024,900********25,500
[Ehangu]Casnewydd********(r) *(r) *(r) *(r) *(r) **(r) *(r) *(r) 24,400(!!,r) *(!,!!,r) 6,100(r) *(!,r) 14,700(!,r) 12,900(r) 170,000(r) *234,700236,300********(!) 12,20015,900*(r) *******16,600
[Ehangu]Merthyr Tudful*(r) ***(r) ****(r) **(!!,r) *(r) *(r) *(!,!!) *(r) *(r) *(!,r) 8,900(!) 7,400(!,r) 6,300(!!) *(r) *(r) *(r) *(r) 55,90083,90087,000*********(!!) *********(!!) 2,800
[Lleihau]Pob ardal y tu allan i Gymru****(!) ****(!!) *****(!) ***(!!) *****(!) ************************
Pob ardal y tu allan i Gymru[Lleihau]Lloegr****(!) ****(!!) *****(!) ***(!!) *****(!) ************************
Lloegr[Ehangu]Gogledd-ddwyrain Lloegr*********************************************
[Ehangu]Gogledd-orllewin Lloegr****(!) *(!!) ****************************************
[Ehangu]Gorllewin Canolbarth Lloegr*****(!!) *(!!) **(!!) *****(!!) ***********(!!) *********************
[Ehangu]Dwyrain Lloegr*********************************************
[Ehangu]Llundain*********************************************
[Ehangu]De-ddwyrain Lloegr*********************************************
[Ehangu]De-orllewin Lloegr*********************(!!) ***(!) *(!) ********************
[Ehangu]Yr Alban*********************************************