Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Patrymau cymudo manwl yng Nghymru yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru
None
Blwyddyn[Hidlwyd]
Measure2
Ardal gweithle[Hidlo]
Ardal preswyl[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoliYnys MônCliciwch yma i ddidoliGwyneddCliciwch yma i ddidoliConwyCliciwch yma i ddidoliSir DdinbychCliciwch yma i ddidoliSir y FflintCliciwch yma i ddidoliWrecsamCliciwch yma i ddidoliPowysCliciwch yma i ddidoliCeredigionCliciwch yma i ddidoliSir BenfroCliciwch yma i ddidoliSir GaerfyrddinCliciwch yma i ddidoliAbertaweCliciwch yma i ddidoliCastell-nedd Port TalbotCliciwch yma i ddidoliPen-y-bont ar OgwrCliciwch yma i ddidoliBro MorgannwgCliciwch yma i ddidoliCaerdyddCliciwch yma i ddidoliRhondda Cynon TafCliciwch yma i ddidoliMerthyr TudfulCliciwch yma i ddidoliCaerffiliCliciwch yma i ddidoliBlaenau GwentCliciwch yma i ddidoliTor-faenCliciwch yma i ddidoliSir FynwyCliciwch yma i ddidoliCasnewyddCliciwch yma i ddidoliLiverpoolCliciwch yma i ddidoliWirralCliciwch yma i ddidoliCheshire EastCliciwch yma i ddidoliWarringtonCliciwch yma i ddidoliCheshire West and ChesterCliciwch yma i ddidoliHerefordshire, County ofCliciwch yma i ddidoliShropshireCliciwch yma i ddidoliBristol, City ofCliciwch yma i ddidoliSouth GloucestershireCliciwch yma i ddidoliAberdeenshireCliciwch yma i ddidoliScottish Borders, TheCliciwch yma i ddidoliNorth DevonCliciwch yma i ddidoliForest of DeanCliciwch yma i ddidoliArallCliciwch yma i ddidoliEraill y tu allan i Gymru
Ynys Môn21,9007,900(!!) 800********************************(!!) 600(!!) 1,000
Gwynedd(!!) 2,30049,200(!!) 1,900********************************(!) 2,600(!!) 1,800
Conwy*(!) 2,60037,0005,900(!!) 900*******************************(!) 2,700
Sir Ddinbych**3,50030,200(!) 2,500(!) 2,500********************(!!) 1,700*********(!) 2,300
Sir y Fflint***(!!) 2,70041,2008,300********************12,500****(!!) 1,700***(!!) 2,1005,600
Wrecsam***(!!) 1,300(!) 3,60050,000********************6,100*(!) 3,700*******(!) 3,800
Powys******48,700***(!!) 1,600****************(!!) 1,200(!) 3,000******5,600(!!) 2,400
Ceredigion*******30,600(!!) 700(!) 1,900*************************(!!) 700(!!) 900
Sir Benfro********49,900(!!) 1,800*************************(!!) 1,200(!!) 1,100
Sir Gaerfyrddin*******(!!) 1,600(!!) 2,30062,00010,700(!!) 1,700***********************(!) 3,000(!!) 1,200
Abertawe*********(!) 5,60086,300(!) 5,300(!!) 1,700*(!!) 2,300*********************(!!) 3,700
Castell-nedd Port Talbot*********(!!) 2,80015,10035,100(!) 3,400*(!!) 2,200********************(!) 4,100*
Pen-y-bont ar Ogwr**********(!!) 2,200(!) 3,00041,300(!!) 1,4008,200(!!) 2,100*******************(!!) 1,900(!!) 2,600
Bro Morgannwg************(!) 2,60031,90022,200(!!) 1,500*******************(!) 2,600(!!) 2,300
Caerdydd************(!!) 2,100*157,400(!!) 3,800*(!!) 3,900***(!) 7,000*************(!) 8,900(!!) 4,600
Rhondda Cynon Taf************(!) 4,600*22,00056,900(!) 4,200(!) 4,400**(!!) 1,400(!!) 2,300*************7,000(!) 5,000
Merthyr Tudful**************(!) 2,900(!) 2,80015,800(!) 2,000*****************(!) 2,300(!!) 1,300
Caerffili**************16,400(!) 3,900(!!) 1,80038,400(!!) 1,700(!!) 2,500*9,900*************(!) 3,200(!) 3,300
Blaenau Gwent**************(!) 1,900*(!!) 1,500(!) 2,30014,800(!) 2,5004,200(!!) 1,300*************(!!) 1,600(!!) 1,200
Tor-faen**************2,900**(!!) 1,000*23,000(!) 2,3006,900*******(!!) 1,100*****(!) 2,000(!!) 1,500
Sir Fynwy******(!!) 800*******(!) 2,100***(!!) 600(!!) 1,30026,5003,200*****(!!) 1,100*3,900****(!!) 600(!!) 1,0002,800
Casnewydd**************8,400**(!!) 2,000*(!) 4,100(!) 4,00043,000*******(!) 3,600*****(!!) 2,400(!) 3,400
Liverpool*************************************
Wirral****(!!) 3,200*****************...............
Cheshire East*************************************
Warrington*************************************
Cheshire West and Chester**********************...............
Herefordshire, County of******(!!) 1,600***************...............
Shropshire*****(!!) 3,700****************...............
Bristol, City of*************************************
South Gloucestershire*************************************
Aberdeenshire*************************************
Scottish Borders, The*************************************
North Devon*************************************
Forest of Dean**********************...............
Arall(!!) 1,900(!!) 2,000(!!) 1,700(!!) 2,900**5,200(!!) 2,500(!!) 2,400(!!) 2,800(!!) 3,000(!) 3,300(!) 2,8007,600(!!) 1,800(!) 3,100(!) 3,800(!!) 1,800(!) 3,100(!!) 3,800(!) 4,600(!) 4,000...............
Eraill y tu allan i Gymru****(!!) 3,800(!) 9,000(!!) 2,800*******(!!) 5,000*****(!) 8,100*...............

Metadata

Teitl
Patrymau cymudo manwl yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru

Diweddariad diwethaf
27 Mawrth 2019 27 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
Mawrth 2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Awdurdodau lleol

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg yn unig

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r set ddata hon yn rhoi gwybodaeth am batrymau cymudo yn ôl awdurdod lleol yng Nghymru a llifoedd rhwng Cymru a gweddill y DU.

Casgliad data a dull cyfrifo
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi ailbwysoli'r Aolwg Blynyddol o'r Boblogaeth i gymryd i ystyriaeth ddata poblogaeth o Gyfrifiad 2011. Felly, mae'r holl amcangyfrifon o chwarter 4 2004 i chwarter 3 2014 wedi cael eu diwygio.

Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth, sy'n cynnwys yr Arolwg Llafurlu, yn arolwg sampl blynyddol o aelwydydd mewn cyfeiriadau preifat yn y DU. Mae'r arolwg blynyddol yn defnyddio canlyniadau o'r rheiny a samplwyd ar gyfer y prif Arolwg chwarterol o'r Llafurlu ac ers 2001 mae personau ychwanegol wedi cael eu samplu bob blwyddyn er mwyn darparu set ddata flynyddol fwy cadarn (cyfnerthedig) ar draws y DU, ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai. Ar gyfer Cymru, erbyn hyn mae'r data wedi'u seilio ar sampl gwell (oddeutu 350 y cant yn fwy) o gymharu â'r blynyddoedd blaenorol.

Mae'r personau ychwanegol a samplir yn yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth wedi'u seilio ar bedair ton, dros bedair blynedd yr arolwg. Ar gyfer y don gyntaf, mae'r gyfradd ymateb yng Nghymru oddeutu 60%, ac mae oddeutu 75% o'r rhain ar ôl erbyn y bedwaredd don. Caiff bron 20,000 o aelwydydd i gyd eu samplu bob blwyddyn ar gyfer yr Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yng Nghymru. Mae'r Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth yn ymwneud â blynyddoedd calendr, tra bo'r Arolwg Llafurlu'n defnyddio'r flwyddyn sy'n dod i ben ym mis Chwefror. Felly mae gwerthoedd ar gyfer 2001 i 2003 yn ymwneud â'r blynyddoedd a ddaeth i ben ym mis Chwefror 2002, Chwefror 2003 a Chwefror 2004. Mae gwerthoedd wedi hynny'n ymwneud â blynyddoedd calendr.

Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
2001 i 2018

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Credwn mai prif ddefnyddwyr ystadegau cymudwyr yng Nghymru yw:
Gweinidogion a Gwasanaeth Ymchwil yr Aelodau yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru;
Rhannau eraill o Lywodraeth Cymru;
Awdurdodau Lleol yng Nghymru
Adrannau eraill o'r llywodraeth;
Myfyrwyr, academyddion a phrifysgolion;
Dinasyddion unigol a chwmnïau preifat.
Defnyddir yr ystadegau mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae enghreifftiau o'r defnydd yn cynnwys: Cyngor i Weinidogion; Ymchwil a deunydd cefndir cyffredinol;
Darparu gwybodaeth ar gyfer dadleuon yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru a'r tu hwnt.

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Ym mis Mawrth 2019, adolygwyd y data Arolwg Boblogaeth Blynyddol yn ôl i 2012, oherwydd mae'n ystyried yr amcangyfrifon diweddaraf o'r boblogaeth.

Ansawdd ystadegol
Gan mai arolwg sampl yw'r Arolwg o'r Llafurlu/Arolwg Blynyddol o'r Boblogaeth mae'r holl amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu. Mae hyn oherwydd bod y sampl a ddewisir yn un yn unig o nifer fawr iawn o samplau posibl y gellid bod wedi'u cymryd o'r boblogaeth. Caiff cyfeiliornadau safonol eu defnyddio'n gyffredin fel dangosyddion o'r graddau y mae'r amcangyfrif sydd wedi'i seilio ar y sampl yn wahanol i'r gwir werth poblogaeth. Po fwyaf y cyfeiliornad safonol, lleiaf manwl gywir yw'r amcangyfrif. Mae cyfernodau amrywiad yn rhoi'r cyfeiliornad safonol fel cyfran o'r amcangyfrif ei hun.

Allweddeiriau
Cymudo