Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Cyfraddau cyflogaeth yn ôl gwlad yn y DU/rhanbarth yn Lloegr a chwarter (wedi'u haddasu'n dymhorol)
None
Oed[Hidlwyd]
Cod Ardal[Hidlo]
[Lleihau]Rhyw[Hidlwyd]
-
Rhyw 1[Hidlo]
[Lleihau]Mesur[Hidlwyd]
-
[Lleihau]Mesur 1[Hidlo]
-
Mesur 2[Hidlwyd]
Measure2
Chwarter[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliMai 2012 i Gor 2012Cliciwch yma i ddidoliMai 2013 i Gor 2013Cliciwch yma i ddidoliMai 2014 i Gor 2014Cliciwch yma i ddidoliMai 2015 i Gor 2015Cliciwch yma i ddidoliMai 2016 i Gor 2016Cliciwch yma i ddidoliMai 2017 i Gorff 2017Cliciwch yma i ddidoliMai 2018 I Gorff 2018Cliciwch yma i ddidoliMai 2019 i Gorff 2019Cliciwch yma i ddidoliMai 2020 i Gorff 2020Cliciwch yma i ddidoliMai 2021 i Gorff 2021
[Lleihau]Y Deyrnas UnedigNid yw\'r amcangyfrifon ar gyfer Gogledd Iwerddon wedi cael yr addasiad tuedd diffyg-ymateb o\'r ail-bwysoli diweddar wedi\'i gymhwyso\'n llawn. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y byddai\'r effaith ar brif amcangyfrifon cyfradd y DU yn llai na 0.1 pwynt canran.71.171.572.873.574.575.375.576.175.675.2
Y Deyrnas UnedigNid yw\'r amcangyfrifon ar gyfer Gogledd Iwerddon wedi cael yr addasiad tuedd diffyg-ymateb o\'r ail-bwysoli diweddar wedi\'i gymhwyso\'n llawn. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y byddai\'r effaith ar brif amcangyfrifon cyfradd y DU yn llai na 0.1 pwynt canran.[Lleihau]Lloegr71.371.773.173.874.875.675.876.576.175.5
LloegrGogledd-ddwyrain Lloegr66.967.268.667.970.971.970.871.173.372.2
Gogledd-orllewin Lloegr69.968.770.171.472.874.274.374.875.073.1
Swydd Efrog a'r Humber69.470.771.771.672.573.773.874.073.573.3
Dwyrain Canolbarth Lloegr71.471.473.575.075.974.375.076.975.775.0
Gorllewin Canolbarth Lloegr69.568.970.070.671.772.574.774.674.174.2
Dwyrain Lloegr74.675.176.477.078.177.878.579.277.578.7
Llundain68.669.972.172.373.374.974.674.376.274.9
De-ddwyrain Lloegr74.876.276.776.878.479.778.179.879.178.1
De-orllewin Lloegr74.873.875.978.477.377.779.280.877.277.7
[Ehangu]Cymru68.869.568.871.373.472.575.174.773.974.6
[Ehangu]Yr Alban71.072.373.673.873.875.875.074.973.674.1
[Ehangu]Gogledd IwerddonNid yw\'r amcangyfrifon ar gyfer Gogledd Iwerddon wedi cael yr addasiad tuedd diffyg-ymateb o\'r ail-bwysoli diweddar wedi\'i gymhwyso\'n llawn. Mae arwyddion cynnar yn awgrymu y byddai\'r effaith ar brif amcangyfrifon cyfradd y DU yn llai na 0.1 pwynt canran.66.867.567.967.969.768.370.072.070.871.2

Metadata

Teitl

Arolwg o'r Llafurlu: Crynodeb o weithgarwch economaidd

Diweddariad diwethaf

16 Medi 2021 16 Medi 2021

Diweddariad nesaf

14 Hydref 2021

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Arolwg o'r Llafurlu, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost

ystadegau.economi@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Cymerir y data hyn o'r Arolwg o'r Llafurlu a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Mae'r data wedi'u haddasu'n dymhorol ac yn cael eu diweddaru bob mis er mwyn rhoi cyfres amser o gyfartaleddau tri mis hyd at a chan gynnwys y cyfnod tri mis diweddaraf ar gyfer y DU a phob gwlad yn y DU a rhanbarth yn Lloegr.

Casgliad data a dull cyfrifo

Gellir rhannu'r boblogaeth i boblogaethau economaidd weithgar ac economaidd anweithgar. Mae'r boblogaeth economaidd weithgar yn cynnwys personau sydd mewn cyflogaeth a phersonau sy'n ddi-waith yn ôl diffiniad y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO). Mae'r adroddiad hwn yn caniatáu i'r defnyddiwr gyrchu'r data hyn.
Er bod pob mesur ar gael ar gyfer gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r mesurau, fel a ganlyn.
Poblogaeth 16 oed a throsodd: Lefel gweithgarwch economaidd, Lefel cyflogaeth, Lefel diweithdra'r ILO
Poblogaeth 16-64 oed: Lefel anweithgarwch economaidd
Defnyddir y boblogaeth 16-64 fel y sail ar gyfer anweithgarwch economaidd. Trwy eithrio personau o oedran pensiwn sydd fel arfer wedi ymddeol ac felly'n economaidd anweithgar, mae hyn yn rhoi mesur mwy priodol o anweithgarwch yn y gweithlu.
Mae'r cyfraddau ar gyfer pob un o'r mesurau uchod hefyd yn cael eu cyfrifo mewn modd safonol ac maent ar gael yn y set ddata. Ac eithrio cyfradd diweithdra'r ILO, mae pob cyfradd yn cael ei diffinio yn nhermau'r gyfran o'r boblogaeth sydd ym mhob categori. Diffinnir cyfradd diweithdra'r ILO fel personau di-waith yr ILO fel canran o'r boblogaeth economaidd weithgar.
Er bod pob cyfradd ar gael ar gyfer y gwahanol seiliau poblogaeth, defnyddir sail poblogaeth safonol swyddogol ar gyfer pob un o'r cyfraddau, fel a ganlyn:
Canran y boblogaeth 16-64 oed: Gweithgarwch economaidd, Cyflogaeth, Anweithgarwch economaidd
Canran y boblogaeth economaidd weithgar 16 oed a throsodd: diweithdra'r ILO

Amlder cyhoeddi

Misol

Cyfnodau data dan sylw

1992 i 2021

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Mae'r ffigurau wedi'u talgrynnu i'r fil agosaf ac felly mae'n bosibl y bydd rhai mân anghysondebau ymddangosiadol rhwng swm yr eitemau sy'n rhan ohonynt a'r cyfansymiau fel y'u dangosir.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Nid yw'r LFS wedi'i gynllunio i fesur newidiadau yn lefelau'r boblogaeth neu fudo rhyngwladol hirdymor. Oherwydd tueddiadau gwahanol yn ystod pandemig mae'r ymatebion ar gyfer yr LFS wedi'u hail-bwysoli ar 15 Gorffennaf 2021 i amcangyfrifon poblogaeth newydd sy'n deillio o gyfraddau twf o Wybodaeth Amser Real Cyllid a Thollau EM (HMRC). Mae'r ail-bwysoli wedi'i gymhwyso o fis Ionawr i fis Mawrth 2020 ymlaen ac mae'n rhoi amcangyfrifon gwell o gyfraddau a lefelau.

Ansawdd ystadegol

Mae’r holl wybodaeth hon yn dod o’r Arolwg o’r Llafurlu, a gynhelir gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Gan fod y data'n dod o arolwg, mae'r canlyniadau'n amcangyfrifon wedi'u seilio ar samplau ac felly'n destun graddau gwahanol o amrywioldeb samplu, h.y. mae'r gwir werth ar gyfer unrhyw fesur mewn ystod wahanol o amgylch y gwerth amcangyfrifedig. Mae'r ystod neu amrywioldeb samplu hwn yn cynyddu wrth i'r manylder yn y data gynyddu, er enghraifft mae data rhanbarthol yn fwy amrywiol na data’r DU.
Cesglir data’r Arolwg o’r Llafurlu drwy gydol y flwyddyn, ac mae ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol mewn amrywiaeth o ffyrdd. Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffigurau tri-misol ar gyfer y gwledydd yn y DU a'r rhanbarthau yn Lloegr, a chaiff ei diweddaru bob tri mis, fel y cyfeirir ati yn y pwynt bwled cyntaf isod.
Mae data allweddol ar y farchnad lafur yn cael eu diweddaru bob mis gan ddangos y sefyllfa ar gyfer y tri mis diweddaraf, ar gyfer y DU a phob un o’r gwledydd yn y DU a phob rhanbarth yn Lloegr. Nodwch fod y data hyn wedi’u haddasu’n dymhorol a hefyd nad yw’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn cyhoeddi unrhyw ddata is-ranbarthol (h.y. awdurdod lleol) yn ôl amserlen fisol.
Mae canlyniadau blynyddol sy’n ymdrin â’r cyfnodau a ddisgrifiwyd yn gynharach hefyd ar gael o'r Swyddfa Ystadegau Gwladol, gan ddarparu data manylach o’r Arolwg o’r Llafurlu, gan gynnwys data ar gyfer ardaloedd islaw lefel Cymru. Mae’r setiau data blynyddol hyn yn defnyddio canlyniadau o’r samplau o’r arolygon chwarterol a ddefnyddir ar gyfer y cyfresi allweddol, ynghyd â chanlyniadau o bersonau ychwanegol a samplwyd er mwyn darparu set ddata fwy cadarn (cyfnerthedig), ac mae'r amcangyfrifon yn destun amrywioldeb samplu llawer llai.
Nodwch yn olaf fod mesur diweithdra’r Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) yn wahanol i fesur diweithdra arall a ddefnyddir yn aml, sef nifer y bobl sy’n hawlio budd-daliadau diweithdra. Mae'r ail yn gyfrifiad o'r holl bobl sy'n hawlio budd-daliadau cysylltiedig â diweithdra, a chan hynny, nid yw'n destun amrywioldeb samplu. Fodd bynnag, mae'n eithrio'r rheiny sy’n ddi-waith nad ydynt yn gymwys i hawlio (er enghraifft y rheiny sydd allan o waith ond sydd â phartner sy'n gweithio), a'r rheiny nad ydynt eisiau hawlio. Mae mesur yr ILO, sy'n gyfrifiad o'r rheiny sydd allan o waith ac sydd eisiau swydd, sydd wedi mynd ati i chwilio am waith yn y 4 wythnos diwethaf ac sydd ar gael i ddechrau gweithio yn y pythefnos nesaf; a hefyd y rheiny sydd allan o waith, sydd wedi dod o hyd i swydd ac sy'n aros i ddechrau yn y pythefnos nesaf, yn fesur mwy cynhwysol o ddiweithdra, a ddefnyddir ledled y byd.

Dolenni'r we

www.ons.gov.uk

Allweddeiriau

Marchnad lafur; Cyflogaeth; Diweithdra; Anweithgarwch economaidd