Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Allweddol yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n cael budd-daliadau seiliedig ar incwmCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n cael budd-daliadau seiliedig ar gyflogaethCliciwch yma i ddidoliCanran y troseddwyr ifancCliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 2Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 3Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 4Cliciwch yma i ddidoliCyfradd absenoldeb mewn Ysgolion CynraddCliciwch yma i ddidoliCyfradd absenoldeb mewn Ysgolion UwchraddCliciwch yma i ddidoliCanran y sawl sy'n 18-19 oed nad ydynt yn symud ymlaen i addysg uwchCliciwch yma i ddidoliCanran y genedigaethau byw lle y mae'r pwysau geni yn iselCliciwch yma i ddidoliCyfradd mynychder achosion o ganser (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n ordewCliciwch yma i ddidoliDisgwyliad oes cyfartalog ar gyfer gwrywod (nifer y blynyddoedd)Cliciwch yma i ddidoliDisgwyliad oes cyfartalog ar gyfer benywod (nifer y blynyddoedd)
[Lleihau]Cymru181448310240679686575227882
Cymru[Lleihau]Cyfanswm Ardal Cymunedau yn GyntafCyfanswm Ardal Cymunedau yn Gyntaf332468096338811857627..7479
[Lleihau]Ddim yn Ardal Cymunedau yn GyntafDdim yn Ardal Cymunedau yn Gyntaf141138410543068625561..7983
[Lleihau]Ynys MônYnys Môn3222108197325711857654..7481
[Lleihau]GwyneddGwynedd3221108195354713847639..7481
[Lleihau]ConwyConwy332597999360710858626..7678
[Lleihau]Sir DdinbychSir Ddinbych4533137894273813879682..6973
[Lleihau]Sir y Fflint141048310439768716607217882
Sir y FflintSir y Fflint - Gorllewin3019980963351011898718..7478
Sir y Fflint - Dwyrain312297797311811906679..7678
[Lleihau]Wrecsam171248310142768756596207882
WrecsamWrecsam - Parc Caia a Hightown3321107994326712927624..7679
Wrecsam - Pentrefi Trefol302087995366710887646..7479
[Lleihau]PowysPowys131038310643678615528198083
[Lleihau]CeredigionCeredigion13948410445968594499198184
[Lleihau]Sir BenfroSir Benfro3423107995326912857623..7377
[Lleihau]Sir GaerfyrddinSir Gaerfyrddin302477997370811826614..7579
[Lleihau]Abertawe191438310239289676565217782
AbertaweAbertawe - Dwyrain322258194355811897620..7680
Abertawe - Gogledd Ddwyrain332437993319912865661..7380
Abertawe - Gogledd Orllewin392657690275914918634..7280
Abertawe - De322478098375811796624..7381
Abertawe - Gorllewin4228677923051015928617..6977
[Lleihau]Castell-nedd Port Talbot211838110140288735570257681
Castell-nedd Port TalbotCastell-nedd Port Talbot - Dyffryn Afan282437994358810836642..7378
Castell-nedd Port Talbot - Tref Castell-nedd322757997346810836595..7480
Castell-nedd Port Talbot - Traethmelyn Aberafan372867892339910886668..7379
Castell-nedd Port Talbot - Cymoedd Gorllewinol242228110140289786560..7581
[Lleihau]Pen-y-bont ar Ogwr191638210238679696580257781
Pen-y-bont ar OgwrPen-y-bont ar Ogwr - Isaf322557894344812838630..7380
Pen-y-bont ar Ogwr - Canol292447995313811876594..7478
Pen-y-bont ar Ogwr - Uchaf322747891328811837654..7377
[Lleihau]Bro MorgannwgBro Morgannwg332477995395811887599..7577
[Lleihau]Caerdydd1912483103385810686590207882
CaerdyddCaerdydd - Butetown Glanyrafon Grangetown392257696357910817664..7379
Caerdydd - Dwyrain362167994289913906683..7579
Caerdydd - Y Sblot Tremorfa Adamsdown Y Rhath331967696314913847655..7376
Caerdydd - Gorllewin422577996306912937662..7378
[Lleihau]Rhondda Cynon Taf211838199391810736585257681
Rhondda Cynon TafRhondda Cynon Taf - Cynon Isaf332747694376915868650..7379
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Ganol262238297384911827586..7679
Rhondda Cynon Taf - Pontypridd312347892319911868636..7181
Rhondda Cynon Taf - Y Porth262358194414911807559..7579
Rhondda Cynon Taf - Gorllewin Taf272458295321913817647..7679
Rhondda Cynon Taf - Cynon Uchaf332858197315911847665..7379
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fach Uchaf363057892301913848651..7482
Rhondda Cynon Taf - Rhondda Fawr Uchaf292537910044698787582..7379
[Lleihau]Merthyr Tudful24214799636389757614287580
Merthyr TudfulMerthyr Tudful - Canol272647997358810787621..7380
Merthyr Tudful - Gogledd403077590354911889678..7278
Merthyr Tudful - De24234799629789816606..7678
[Lleihau]Caerffili211838210038589756579267781
CaerffiliCaerffili - Basn352657995319912857634..7480
Caerffili - Cymoedd Canol Dwyrain25204819835889827582..7580
Caerffili - Cymoedd Canol Gorllewin272358295377810816594..7679
Caerffili - Cwm Rhymni Uchaf302758095336811848606..7679
[Lleihau]Blaenau Gwent252248098343910817584267680
Blaenau GwentBlaenau Gwent - Ebwy Fawr312567894329810857621..7779
Blaenau Gwent - Gogledd Ebwy Fach282347996310811857562..7480
Blaenau Gwent - De Ebwy Fach282348197337810858577..7680
Blaenau Gwent - Tredegar333057796300811849637..7578
[Lleihau]Tor-faen201648510237589746573267882
Tor-faenTorfaen - Gogledd312458397317811897621..7580
Torfaen - De312278198324811888573..7478
[Lleihau]Casnewydd221448610439189717581227782
CasnewyddCasnewydd - Canol4025881953529118110671..7179
Casnewydd - Dwyrain362278295330913897611..7482
Casnewydd - Gogledd352488295338812918591..7481
Casnewydd - Gorllewin311968296368811876670..7481
[Lleihau]Sir FynwySir Fynwy12928410742468545552188084

Metadata

Teitl
Dangosyddion Allweddol Cymunedau yn Gyntaf yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
2015 2015

Diweddariad nesaf
Nid yw hon yn ddogfen reolaidd

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 1
Eraill: Cofrestriadau marwolaethau, y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Amcangyfrifon o Boblogaethau Ardaloedd Bach, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r adroddiad “Cymunedau yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn darparu llinell sylfaen ar gyfer pob clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, yn dilyn adlinio’r rhaglen ym mis Ebrill 2012. Cymunedau yn Gyntaf yw rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru i wella amodau byw a rhagolygon pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws Cymru. Mae'n dwyn ynghyd cyfoeth o ddata ar bob clwstwr Cymunedau'n Gyntaf - yn cynnwys data o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 a Chyfrifiad 2011. Mae Cymunedau yn Gyntaf yn anelu at gyfrannu, ochr yn ochr â rhaglenni eraill, i gulhau'r bylchau mewn addysg / sgiliau, economi ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai mwy cefnog. Mae gan y Rhaglen dri amcan strategol sy’n helpu i gyflawni’r canlyniadau hyn: Cymunedau Ffyniannus, Cymunedau Dysgu, a Chymunedau Iach.
Ffynhonnell: Cymunedau yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk


Casgliad data a dull cyfrifo
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen isod

Amlder cyhoeddi
Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen isod

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyflwyniad y “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” sydd ar gael yn y ddolen isod

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Wedi’i talgrynnu i un lle degol lle bo'n berthnasol

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler gwaelod tudalen MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen isod).

Ansawdd ystadegol
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen

Allweddeiriau
Amddifadedd; Tlodi; Cymuned; MALlC

Enw
WIMD0018