Neidio i'r cynnwys
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Cymunedau yn Gyntaf

Rhaglen gymunedol sy'n ategu agenda Trechu Tlodi Llywodraeth Cymru yw Cymunedau yn Gyntaf. Mae'r ffolder yma yn cynnwys y data sydd ar gael yn yr adroddiad ‘Cymunedau yn Gyntaf: Gwaelodlin 2012’. Mae ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf yn yr adroddiad fel y cawson nhw eu diffinio yn 2012. Cysylltwch â ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru