Skip to content
Wrth i'r galw gynyddu ar gyfer ystadegau a data i fesur effaith y pandemig COVID19, mae rhaid i ni newid ein harferion casglu a rhyddhau data, gan ganolbwyntio ymdrechion ar ddadansoddiadau ac ystadegau blaenoriaeth. https://llyw.cymru/ystadegau-ac-ymchwil

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Dangosyddion Allweddol yn ôl Awdurdod Lleol
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Dangosydd[Hidlwyd]
[Lleihau]Ardal[Hidlo]
-
-
[Lleihau]Ardal 1
-
-
Ardal 2
Cliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n cael budd-daliadau seiliedig ar incwmCliciwch yma i ddidoliCanran y plant mewn aelwydydd sy'n cael budd-daliadau seiliedigCliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n cael budd-daliadau seiliedig ar gyflogaethCliciwch yma i ddidoliCanran y troseddwyr ifancCliciwch yma i ddidoliCanran y bobl 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth nac addysg (NEETS)Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 2Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 3Cliciwch yma i ddidoliSgôr pwyntiau cyfartalog yng Nghyfnod Allweddol 4Cliciwch yma i ddidoliCyfradd absenoldeb mewn Ysgolion CynraddCliciwch yma i ddidoliCyfradd absenoldeb mewn Ysgolion UwchraddCliciwch yma i ddidoliCanran y sawl sy'n 18-19 oed nad ydynt yn symud ymlaen i addysg uwchCliciwch yma i ddidoliCanran y genedigaethau byw lle y mae'r pwysau geni yn iselCliciwch yma i ddidoliCyfradd mynychder achosion o ganser (nifer fesul 100,000)Cliciwch yma i ddidoliCanran y boblogaeth sy'n ordewCliciwch yma i ddidoliDisgwyliad oes cyfartalog ar gyfer gwrywod (nifer y blynyddoedd)Cliciwch yma i ddidoliDisgwyliad oes cyfartalog ar gyfer benywod (nifer y blynyddoedd)
[Lleihau]Cymru1825144198310240679686575227882
Cymru[Ehangu]Cyfanswm Ardal Cymunedau yn Gyntaf33..246..8096338811857627..7479
[Ehangu]Ddim yn Ardal Cymunedau yn Gyntaf14..113..8410543068625561..7983
[Ehangu]Ynys Môn1723135158210339479646590207782
[Ehangu]Gwynedd1519104188510544169635578187782
[Ehangu]Conwy1823135178310442968656592177881
[Ehangu]Sir Ddinbych1824145188310141269686595187881
[Ehangu]Sir y Fflint1420104138310439768716607217882
[Ehangu]Wrecsam1723124178310142768756596207882
[Ehangu]Powys1316103138310643678615528198083
[Ehangu]Ceredigion131894108410445968594499198184
[Ehangu]Sir Benfro1723124178310341989625566227882
[Ehangu]Sir Gaerfyrddin1723143248210244079636557247882
[Ehangu]Abertawe1927143158310239289676565217782
[Ehangu]Castell-nedd Port Talbot2130183248110140288735570257681
[Ehangu]Pen-y-bont ar Ogwr1926163218210238679696580257781
[Ehangu]Bro Morgannwg1520113178410647078625570227983
[Ehangu]Caerdydd19301241883103385810686590207882
[Ehangu]Rhondda Cynon Taf2129183288199391810736585257681
[Ehangu]Merthyr Tudful243321428799636389757614287580
[Ehangu]Caerffili2130183278210038589756579267781
[Ehangu]Blaenau Gwent2534224258098343910817584267680
[Ehangu]Tor-faen2027164238510237589746573267882
[Ehangu]Casnewydd2229144188610439189717581227782
[Ehangu]Sir Fynwy121592168410742468545552188084

Metadata

Teitl
Dangosyddion Allweddol Cymunedau yn Gyntaf yn ôl Clwstwr Cymunedau yn Gyntaf ac Awdurdod Lleol

Diweddariad diwethaf
2015 2015

Diweddariad nesaf
Nid yw hon yn ddogfen reolaidd

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru, Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 2
Arolwg Poblogaeth Blynyddol, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Ffynhonnell 1
Eraill: Cofrestriadau marwolaethau, y Swyddfa Ystadegau Gwladol; Amcangyfrifon o Boblogaethau Ardaloedd Bach, y Swyddfa Ystadegau Gwladol

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk

Dynodiad
Dim

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae’r adroddiad “Cymunedau yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn darparu llinell sylfaen ar gyfer pob clwstwr Cymunedau yn Gyntaf, yn dilyn adlinio’r rhaglen ym mis Ebrill 2012. Cymunedau yn Gyntaf yw rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru i wella amodau byw a rhagolygon pobl yn y cymunedau mwyaf difreintiedig ar draws Cymru. Mae'n dwyn ynghyd cyfoeth o ddata ar bob clwstwr Cymunedau'n Gyntaf - yn cynnwys data o Fynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 2011 a Chyfrifiad 2011. Mae Cymunedau yn Gyntaf yn anelu at gyfrannu, ochr yn ochr â rhaglenni eraill, i gulhau'r bylchau mewn addysg / sgiliau, economi ac iechyd rhwng ein hardaloedd mwyaf difreintiedig a’r rhai mwy cefnog. Mae gan y Rhaglen dri amcan strategol sy’n helpu i gyflawni’r canlyniadau hyn: Cymunedau Ffyniannus, Cymunedau Dysgu, a Chymunedau Iach.
Ffynhonnell: Cymunedau yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012
Cyswllt: ystadegau.cynhwysiant@cymru.gsi.gov.uk


Casgliad data a dull cyfrifo
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen isod

Amlder cyhoeddi
Dim hwy diweddaru

Cyfnodau data dan sylw
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen isod

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Gweler cyflwyniad y “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” sydd ar gael yn y ddolen isod

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Wedi’i talgrynnu i un lle degol lle bo'n berthnasol

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Gweler gwaelod tudalen MALlC ar wefan Llywodraeth Cymru (dolen isod).

Ansawdd ystadegol
Ceir gwybodaeth am “Cymunedau Yn Gyntaf: Llinell Sylfaen 2012” yn y ddolen

Allweddeiriau
Amddifadedd; Tlodi; Cymuned; MALlC

Enw
WIMD0018