Skip to content

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Plant a phensiynwyr mewn amddifadedd materol, cyn costau tai, Cymru, cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol, 2004-05 i 2006-07 i 2014-15 i 2016-17
None
Galwch heibio Caeau Hidlo Yma
Measure1
Blwyddyn (Cyfartaledd tair blynedd)[Hidlo]
Dangosydd[Hidlo]
Mesur[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2004-05 i 2006-2007Cliciwch yma i ddidoli2005-06 i 2007-08Cliciwch yma i ddidoli2006-07 i 2008-09Cliciwch yma i ddidoli2007-08 i 2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09 i 2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10 i 2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11 i 2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12 i 2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13 i 2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14 i 2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15 i 2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16 i 2017-18
[Lleihau]Plant mewn tlodi materol ac aelwyd incwm iselRisg:Canran (%)1917182020..181715141012
[Lleihau]Pensiynwyr mewn tlodi materolRisg:Canran (%)..........99991099

Metadata

Teitl
Plant a phensiynwyr mewn amddifadedd materol, cyn costau tai, Cymru, cyfartaledd dros dair blwyddyn ariannol, 2004-05 i 2006-07 i 2015-16 i 2017-18

Diweddariad diwethaf
Mawrth 2019 Mawrth 2019

Diweddariad nesaf
2020

Sefydliad cyhoeddi
Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1
Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost
ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad
Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol
Cymru

Cwmpas daearyddol
Cymru

Cwmpas ieithyddol
Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data
Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol
Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar blant yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol ac aelwydydd incwm isel a'r pensiynwyr yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol.
Ar gyfer plant, golyga hyn eu bod yn byw ar aelwyd ni allai fforddio nwyddau a gweithgareddau penodol a gyda chyfanswm incwm yr aelwyd yn is na 70 y cant o incwm aelwyd gyfartalog y DU (cyn talu'r costau tai).
Ar gyfer pensiynwyr, mae hyn yn golygu eu bod yn byw mewn aelwyd ni allai fforddio nifer penodol o nwyddau a gwasanaethau.
Gellir cael rhagor o wybodaeth am amddifadedd materol yng Nghymru gan Arolwg Cenedlaethol Cymru.


Casgliad data a dull cyfrifo
Cynhyrchir y data hwn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau (tîm Cartrefi islaw'r incwm cyfartalog). Maent yn deillio'r data o'r ymatebion i gwestiynau ar yr Arolwg Adnoddau Teulu (FRS).
Mae teulu gyda phlant mewn amddifadedd materol ac incwm isel os oes ganddynt sgôr amddifadedd materol o 25 neu fwy ac incwm aelwyd is na 70 y cant o'r incwm canolrif cyfoes, cyn costau tai.
Cafodd cwestiynau newydd ar gyfer pedwar eitem ychwanegol i blant eu cyflwyno yn arolwg FRS 2010/11, ac o 2011/12 cafwyd gwared ar bedwar cwestiwn o’r gyfres wreiddiol. Nid yw'r ffigurau o’r hen gasgliad a’r casgliad newydd yn gymharol.
Roedd teulu gyda rhywun yn 65 oed neu'n hyn mewn amddifadedd materol os oes ganddynt sgôr amddifadedd materol o 20 neu fwy.
Mae'r adroddiad hwn a'r tablau yn defnyddio ffactorau gros sy’n seiliedig ar ddata'r cyfrifiad 2011, felly dylid bod yn ofalus wrth wneud cymariaethau ag adroddiadau cyn 2012/13.


Amlder cyhoeddi
Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw
Mae’r ffigurau a ddangosir yn gyfartaleddau symudol 3 blynedd. Mae’r ffigurau ar gyfer Cymru o 2004/05 i 2006/07, i 2015/16 i 2017/18.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun
Ewch i'r dudalen ystadegau tlodi am fwy o fanylion (cyswllt dan “dolenni’r we”)

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio
Gweler y tab cefndir ar dudalen we Ystadegau Tlodi ac Adroddiad gwybodaeth ansawdd a methodoleg HBAI (Saesneg yn unig) am ragor o fanylion (cyswllt dan “dolenni’r we”)

Gwybodaeth am ddiwygiadau
Diwygiwyd y ffigurau hyn ar 28 Mehefin 2016 oherwydd newid yn y dull a ddefnyddir i addasu ffigurau incwm cartrefi ar gyfer chwyddiant. Mae'r dull newydd yn defnyddio mynegai prisiau defnyddwyr (CPI) yn lle mynegai prisiau manwerthu (RPI). Lle'r oedd hyn wedi arwain at newid yn y ffigur crwn, mae hyn wedi'i farcio yn unol â hynny.

Ansawdd ystadegol
Gweler y tab cefndir ar dudalen we Ystadegau Tlodi ac Adroddiad gwybodaeth ansawdd a methodoleg HBAI (Saesneg yn unig) am ragor o fanylion (cyswllt dan “dolenni’r we”)

Allweddeiriau
Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Tlodi; amddifadedd materol

Enw
SIEQ0032