Skip to content

Amddifadedd materol

Mae'r adroddiad yma yn cynnwys data ar y ganran o blant yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol ac incwm isel a chanran y pensiynwyr yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol (gweler metadata am fwy o fanylion).