Neidio i'r cynnwys

Amddifadedd materol

Nid ydym wedi cyhoeddi amcangyfrifon o amddifadedd materol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2020-21. Y rheswm am hyn yw bod COVID-19 wedi effeithio ar broses casglu data 2020-21, ac ar gyfer llawer o ddadansoddiadau o'r prif amcangyfrifon (gan gynnwys amcangyfrifon gwledydd y DU) nid yw'n bosibl gwneud asesiadau ystadegol ystyrlon o dueddiadau a newidiadau yn y flwyddyn ddiweddaraf o gymharu â'r lefel cyn y coronafeirws.

Yn hytrach, rydym wedi cyhoeddi erthygl o fesurau tlodi (gweler isod) sy'n disgrifio'r materion sy’n ymwneud ag ansawdd data, ac yn cyflwyno ffigurau sy'n ymwneud â thlodi yng Nghymru gan ddefnyddio data ar Gartrefi Islaw'r Incwm Cyfartalog 2020-21 ochr yn ochr â chyfyngau hyder a rhybuddion ychwanegol. Rydym yn gwneud hyn er mwyn sicrhau tryloywder llwyr, ond cynghorwn na ddylid defnyddio set ddata annibynadwy 2020-21 ar gyfer Cymru. Cyfeiriwch at ddata amddifadedd materol yn yr adroddiadau isod ar gyfer Ystadegau Gwladol diweddaraf Cymru.

Mae'r adroddiad yma yn cynnwys data ar y ganran o blant yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol ac incwm isel a chanran y pensiynwyr yng Nghymru sy'n byw mewn amddifadedd materol (gweler metadata am fwy o fanylion).