Neidio i'r cynnwys
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau Gwladol Canran yr holl unigolion, plant, oedolion oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol ar gyfer y DU, gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1994-95 i 1996-97 a 2017-18 i 2019-20 (cyfartaleddau 3 blynedd o blynyddoedd ariannol)
None
Mesur[Hidlwyd]
Measure2
Blwyddyn<br />Ym mis Mawrth 2021, gwnaeth yr Adran Gwaith a Phensiynau fân ddiwygiadau i\'r gyfres amser hyd at 2019/20, i gasglu\'r holl incwm o gynhaliaeth plant. Yn y rhan fwyaf o achosion nid oedd unrhyw newidiadau i ganrannau\'r bobl mewn incwm isel pan gânt eu talgrynnu i\'r pwynt canran agosaf<br />[Hidlwyd]
Dangosydd[Hidlo]
Ardal[Hidlo]
Cliciwch yma i ddidoli2007-08 i 2009-10Cliciwch yma i ddidoli2008-09 i 2010-11Cliciwch yma i ddidoli2009-10 i 2011-12Cliciwch yma i ddidoli2010-11 i 2012-13Cliciwch yma i ddidoli2011-12 i 2013-14Cliciwch yma i ddidoli2012-13 i 2014-15Cliciwch yma i ddidoli2013-14 i 2015-16Cliciwch yma i ddidoli2014-15 i 2016-17Cliciwch yma i ddidoli2015-16 i 2017-18Cliciwch yma i ddidoli2016-17 i 2018-19Cliciwch yma i ddidoli2017-18 i 2019-20
[Lleihau]Holl unigolionCanran yr holl unigolion sy\'n byw mewn cartrefi ag incwm aelwyd dan 60 y cant o\'r incwm canolrifol aelwydydd ar gyfer y DUY Deyrnas Unedig2222212121212122222222
Cymru2322232323232324242323
Yr Alban1918181818181819201919
Gogledd Iwerddon2121212021212020181918
Lloegr2322222121212122222222
Gogledd-ddwyrain Lloegr2422212122222223242425
Gogledd-orllewin Lloegr2323232222222223232222
Swydd Efrog a'r Humber2324232221222222222424
Dwyrain Canolbarth Lloegr2221201920202121211920
Gorllewin Canolbarth Lloegr2525232323232424242425
Dwyrain Lloegr2019181818181819191919
Llundain2929282827272728282827
De-ddwyrain Lloegr1817171818181818191919
De-orllewin Lloegr2020201918181919191919
[Lleihau]PlantCanran y plant sy\'n byw mewn cartrefi ag incwm aelwyd dan 60 y cant o\'r incwm canolrifol aelwydydd ar gyfer y DUY Deyrnas Unedig3029282727282829303030
Cymru3331323231292928292831
Yr Alban2424212121222323242324
Gogledd Iwerddon2726262425252626242524
Lloegr3129282828282930303030
Gogledd-ddwyrain Lloegr3331272826262832343437
Gogledd-orllewin Lloegr3331313030293031323131
Swydd Efrog a'r Humber3232302927282930303133
Dwyrain Canolbarth Lloegr2925252324252829282527
Gorllewin Canolbarth Lloegr3634312929303334343435
Dwyrain Lloegr2625232323242526272726
Llundain3938373737373637373838
De-ddwyrain Lloegr2422222223242426252524
De-orllewin Lloegr2625242424262524252526
[Lleihau]Oedolion o oedran gweithioCanran yr oedolion o oedran gweithio sy\'n byw mewn cartrefi ag incwm aelwyd dan 60 y cant o\'r incwm canolrifol aelwydydd ar gyfer y DUY Deyrnas Unedig2121212121212121212121
Cymru2222222422222323232222
Yr Alban1919181919191919201919
Gogledd Iwerddon1819212021212019171817
Lloegr2222222121212121212121
Gogledd-ddwyrain Lloegr2422222223232324232324
Gogledd-orllewin Lloegr2223232222222222222120
Swydd Efrog a'r Humber2223232322222222212323
Dwyrain Canolbarth Lloegr2122212021202120201819
Gorllewin Canolbarth Lloegr2424232323232322222223
Dwyrain Lloegr1918181717171818191818
Llundain2728272726262526252524
De-ddwyrain Lloegr1716171818171717181918
De-orllewin Lloegr1920201919181818181919
[Lleihau]PensiynwyrCanran y pensiynwyr sy\'n byw mewn cartrefi ag incwm aelwyd dan 60 y cant o\'r incwm canolrifol aelwydydd ar gyfer y DUY Deyrnas Unedig1615141413141415161617
Cymru1715141415171820191918
Yr Alban1312121212121213151514
Gogledd Iwerddon1918161515141413131212
Lloegr1615141413141415161617
Gogledd-ddwyrain Lloegr1714121011131414151416
Gogledd-orllewin Lloegr1514131212121414161618
Swydd Efrog a'r Humber1717161413131416171717
Dwyrain Canolbarth Lloegr1815141312131314131415
Gorllewin Canolbarth Lloegr1515151414141616171718
Dwyrain Lloegr1615131314131313141415
Llundain2120181918181922242425
De-ddwyrain Lloegr1514141414141313141416
De-orllewin Lloegr1515141212131414151515

Metadata

Teitl

Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog

Diweddariad diwethaf

Mawrth 2021 Mawrth 2021

Diweddariad nesaf

2022

Sefydliad cyhoeddi

Llywodraeth Cymru

Ffynhonnell 1

Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog, Arolwg Adnoddau Teuluol, yr Adran Gwaith a Phensiynau

Cyswllt ebost

ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru

Dynodiad

Ystadegau Gwladol

Lefel isaf o ddadelfennu daearyddol

Cymru

Cwmpas daearyddol

Rhanbarthau'r DU

Cwmpas ieithyddol

Saesneg a Chymraeg

Trwyddedu data

Gallwch ddefnyddio ac ailddefnyddio'r data hwn am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng, dan delerau'r Drwydded Llywodraeth Agored - gweler http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence-cymraeg

Disgrifiad cyffredinol

Mae'r tabl hwn yn cyflwyno data ar yr holl bobl, plant, oedolion o oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn cartrefi sydd ag incwm aelwyd islaw 60 y cant o ganolrif incwm aelwydydd y DU cyn ac ar ôl i gostau tai gael eu talu.

Casgliad data a dull cyfrifo

Darparwyd y data gan tim Aelwydydd Islaw'r Incwm Cyfartalog yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Amlder cyhoeddi

Blynyddol

Cyfnodau data dan sylw

Mae'r ffigyrau a ddangosir ar gyfer cyfartaledd newidiol 3 blynedd. Mae'r ffigyrau yn ymdrin a Phrydain Fawr hyd at 2000-01 i 2003-04 a'r Deyrnas Unedig o 2002-03 i 2004-05.

Defnyddwyr, defnydd a chyd-destun

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Talgrynnu wedi'u ddefnyddio

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.

Gwybodaeth am ddiwygiadau

Ar gyfer cyhoeddiad 2019-20, bu diwygiad methodolegol mân i’r gyfres data Cartrefi Islaw Ystadegau Incwm Cyfartalog gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i gasglu holl incwm o Gynhaliaeth Plant. O ganlyniad i hyn roedd mwy o incwm o gynhaliaeth plant yn cael ei gynnwys, gan gynyddu rhai incwm aelwydydd ychydig ac felly‘n tueddu lleihau’r cyfraddau incwm isel ar gyfer teuluoedd â phlant. Mae’r gyfres lawn (yn ôl i 1994/95) wedi’i diwygio i sicrhau bod cymariaethau dros amser ar sail gyson ar draws y gyfres amser llawn. Yn nhermau effaith y diwygiadau, yn y mwyafrif o achosion mae’r canran o bobl mewn incwm isel heb newid ar ôl eu talgrynnu i’r pwynt canran agosaf.

Allweddeiriau

Cynhwysiant Cymdeithasol; HBAI; Incwm; Tlodi

Ansawdd ystadegol

Gweler y ddolen i wefan Gov.UK o dan y pennawd Dolenni.