Skip to content

Tlodi

Mae'r adran hon yn cynnwys data ac adroddiadau sy'n gysylltiedig â thlodi.

Mae'r adran adroddiadau yn cynnwys data ar ganran y bobl (gan gynnwys plant, pensiynwyr a’r boblogaeth o oedran gweithio) sy'n byw ar aelwydydd islaw incwm cyfartalog (60 y cant o ganolrif incwm aelwyd y DU). Daw'r data aelwydydd islaw incwm cyfartalog (HBAI) hwn o’r adran gwaith a Phensiynau (DWP).

Mae'r adroddiad cyntaf yn cyflwyno prif ddata HBAI ar gyfer y DU a Chymru ar y ddau sylfaen cyn costau tai (BHC) ac ar ôl costau tai (AHC). Mae’r adroddiadau eraill yn cyflwyno data HBAI manwl ar gyfer Cymru ar sylfaen ar ôl costau tai (AHC).

Mae'r adran dolenni yn cynnwys dolenni i dudalennau gwê ac adroddiadau eraill perthnasol i ddeall tlodi.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Aelwydydd islaw'r incwm cyfartalog yn ôl blwyddyn Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl nifer plant ar yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl grŵp ethnig y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws economaidd yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu a statws gwaith Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl oedran y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws economaidd yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl nifer plant ar yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl ethnigrwydd y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o swydd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl grŵp ethnig y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol

Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cartrefi islaw'r incwm cyfartalog – Tudalenau Wê Llywodraeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Ystadegau HBAI - adran gwaith a Phensiynau (DWP) (Saesneg yn Unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Arolwg Cenedlaethol Cymru
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Aelwydydd di-waith: nifer yr aelwydydd yn ôl eu statws gweithgarwch economaidd a phlant mewn aelwydydd di-waith
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tlodi Parhaol yn y DU a’r UE – Swyddfa Ystadegau Gwladol (Saesneg yn Unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tlodi a phontio cyflogaeth yn y DU a’r UE - Swyddfa Ystadegau Gwladol (Saesneg yn Unig) (dolen allanol)