Neidio i'r cynnwys

Tlodi

Mae'r adroddiadau yma yn cynnwys data ar y ganran o: yr holl unigolion, plant, y boblogaeth oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol.

Mae person yn byw mewn tlodi incwm cymharol os ydynt yn byw mewn cartref lle mae incwm yr aelwyd yn is na 60 y cant o ganolrif incwm aelwyd y DU.

Mae'r prif ffigurau yn dod o'r cyhoeddiad aelwydydd islaw incwm cyfartalog (HBAI) gan yr Adran Gwaith a Phensiynau. Mae gweddill y data o ddadansoddiad pellach o ddata'r arolwg a ddefnyddiwyd yn yr adroddiad hwnnw (yr Arolwg Adnoddau Teuluol). Mae hyn wedi'i wneud gan Lywodraeth Cymru.

Rhoddir y prif ffigurau ar sail cyn ac ar ôl talu costau tai. Dim ond ar ôl talu costau tai y ceir yr adroddiadau eraill gan mai dyma'r mesur a ddefnyddir yn fwy eang.

Nifer, risg a chyfansoddiad - ar wahân i'r adroddiad cyntaf a restrir, mae'r gweddill i gyd yn rhoi tri mesur: rhif, risg a chyfansoddiad.

Y nifer yw nifer y bobl mewn tlodi incwm cymharol.
Y risg yw'r siawns y bydd rhywun mewn rhan benodol o'r boblogaeth mewn tlodi incwm cymharol e.e. y risg y bydd plentyn mewn tlodi incwm cymharol yw’r siawns bod plentyn a ddewiswch ar hap mewn tlodi incwm cymharol.

Y cyfansoddiad yw dadansoddiad y rhai mewn tlodi incwm cymharol e.e. gallwch chi fynd â'r holl blant yng Nghymru sydd mewn tlodi incwm a'u dadansoddi yn ôl a oes anabledd yn y teulu ai peidio.

Adroddiadau

Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl nifer plant ar yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl grŵp ethnig y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws economaidd yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Plant mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu a statws gwaith Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl oedran y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pensiynwyr mewn tlodi incwm cymharol, yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl statws economaidd yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl oedran plentyn ieuengaf y teulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl nifer plant ar yr aelwyd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl ethnigrwydd y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Oedolion oedran gweithio mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o swydd Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o ddeiliadaeth Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl grŵp ethnig y penteulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl a oes anabledd yn y teulu (diffiniad y Ddeddf Cydraddoldeb) Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Pobl mewn tlodi incwm cymharol yn ôl math o deulu Ystadegau Gwladol
Darparwr data: Llywodraeth Cymru OData Canran yr holl unigolion, plant, oedolion oedran gweithio a phensiynwyr sy'n byw mewn tlodi incwm cymharol ar gyfer y DU, gwledydd y DU a rhanbarthau Lloegr rhwng 1994-95 i 1996-97 a 2017-18 i 2019-20 (cyfartaleddau 3 blynedd o blynyddoedd ariannol) Ystadegau Gwladol

> Dolenni

Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tlodi incwm cymharol (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cyhoeddiad aelwydydd islaw incwm cyfartalog (HBAI) (tlodi incwm cymharol ac ystadegau tlodi materol perthnasol) - adran gwaith a Phensiynau (DWP) (Saensneg yn unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Adroddiad Income dynamics (tlodi parhaus – ystadegau arbrofol) adran gwaith a Phensiynau (DWP) (Saensneg yn unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Arolwg Cenedlaethol Cymru ar StatsCymru
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Arolwg Cenedlaethol Cymru - Llywodraeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cartrefi di-waith – Llywodraeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Cartrefi di-waith – Llywodraeth Cymru (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tlodi Parhaol yn y DU a’r UE – Swyddfa Ystadegau Gwladol (Saensneg yn unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Tlodi a newidiadau mewn cyflogaeth yn y DU a’r UE - Swyddfa Ystadegau Gwladol (Saesneg yn unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Arolwg Adnoddau Teuluol (Saensneg yn unig) (dolen allanol)
Darparwr data: Llywodraeth Cymru Amddifadedd materol ac incwm isel - Llywodraeth Cymru (dolen allanol)